Terkini

49 ISTILAH DALAM DISIPLIN ILMU HADIS YANG PERLU KITA KETAHUI

Oleh : Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani

1. Adil : Seorang muslim yang baligh, berakal, tidak melakukan dosa dan selamat dari sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan dirinya.

2. Ahad : Hadis yang tidak memiliki syarat-syarat mutawatir.

3. Aziz : Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang perawi tersebut, terdapat pada satu thabaqah sahaja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya.

4. Dhabit : Orang yang betul-betul menghafal hadis, atau orang yang benar-benar memelihara kitab yang berisi hadis.

5. Dha’if : Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan.

6. Dirayah : Ilmu untuk mengetahui keadaan Sanad dan Matan jurusan diterima atau ditolaknya, dan yang bersangkut paut dengan itu.

7. Hafizh : Orang yang luas pengetahuannya tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan riwayah atau dirayah. Ertinya, seseorang yang ahli hadis yang dapat mensahihkan hadis dan dapat menta’dilkan serta menjarahkan rawinya; dia harus menghafal hadis-hadis sahih, mengetahui rawi yang waham, illat hadis dan istilah-istilah para muhaddis. Mereka yang mendapat gelaran ini diantaranya ialah : Al-Hafizh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani.

8. Hasan : Hadis yang Sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, tetapi perawinya ada kurang dhabit, serta tidak ada syadz dan Illah.

9. Isnad / Sanad : Secara bahasa bererti “menyandarkan”, menurut istilah : salasilah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam.

10. Idraj : Mencampur atau menyisipkan satu Sanad dengan Sanad yang lain, dan dari satu Matan dengan Matan hadis yang lain.

11. Gharib : Hadis yang diriwayatkan dengan satu Sanad.

12. Jarh : Menunjukkan kecacatan perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merosakkan keadilan atau kedhabithan perawi.

13. Mahjul : Hadis yang diriwayatkan oleh Sanad yang tidak dikenali. (Tidak diketahui identitinya).

14. Ma’ruf : Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, serta menentang riwayat dari perawi yang lebih lemah.

15. Ma’lul : Hadis yang nampaknya sah, tetapi setelah diperiksa ternyata ada cacatnya.

16. Maqlub : Hadis yang pada Sanadnya atau Matanya ada pertukaran, perubahan, atau berpaling dari yang sebenarnya.

17. Maqtu’ : Perkataan atau Taqrir yang disandarkan kepada Tab’in atau generasi berikutnya.

18. Marfu’ : Sabda atau perbuatan, Taqrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam.

19. Matan : Isi hadis (Redaksi hadis).

20. Maudhu’ :  Hadis yang dibuat oleh seseorang (palsu) atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam dengan sengaja atau tidak sengaja.

21. Matruk : Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta dan hadis serupa tidak diriwayat oleh perawi lain yang terpecaya.

22. Mauquf : Ucapan atau perbuatan atau Taqrir yang disandarkan kepada seorang sahabat.

23. Maushul : Hadis yang diberitakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam , atau dari sahabat secara Mauquf dengan sanad yang bersambung.

24. Mu’allaq : Hadis yang dari awal Sanadnya gugur seorang perawi atau lebih secara berturut-turut.

25. Mu’annan  : Hadis yang dalam Sanadnya terdapat kata ‘anna’ atau ‘inna’.

26. Mu’anan : Hadis yang di Sanadkan dengan kata ‘an’.

27. Mubham : Hadis yang pada Matan atau Sanadnya ada seorang yang tidak disebutkan namanya.

28. Mudallas : Hadis yang disembunyikan cacat Sanadnya, sehingga seakan-akan tidak ada kecacatan di dalamnya.

29. Mud’hal : Hadis yang dua orang (atau lebih) perawinya gugur / putus dalam satu tempat secara berurutan.

30. Mudraj : Hadis yang asal Sanad atau Matannya tercampur / terselip dengan sesuatu yang bukan bahagiannya, misalnya terselip satu ucapan yang bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam.

31. Mudhtharib : Hadis yang Matan dan Sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat ditentu atau diputuskan yang mana yang lebih kuat.

32. Muhaddis : Orang yang banyak menghafal hadis, serta mengetahui pujian dan celaan bagi perawi-perawi. Muhaddis pada pandangan ulama Salaf sama taraf dengan Hafizh.

33. Muharraf : Hadis yang harakat hurufnya yang terdapat pada Matan atau Sanadnya berubah dari asalnya.

34. Mukharrij : Orang yang meriwayatkan atau menulis hadis.

35. Mukhtalit : Perawi yang hafalannya rosak kerana sesuatu sebab tertentu.

36. Munqati’ : Hadis yang ditengah Sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi, tetapi tidak berturut-turut.

37. Mungkar : Hadis yang diingkari atau ditolak oleh ulama hadis.

38. Munqalib : Hadis yang sebahagian lafaz Matannya terbalik kerana perawi, sehingga berubah maknanya.

39. Mursal : Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lansung disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam, tanpa menyebut nama orang yang menceritakannya.

40. Musnad : Yang disandarkan atau tempat sandaran.

41. Musalsal : Hadis yang perawinya atau jalan periwayatannya bersambung atas sesuatu keadaan.

42. Mutabi’ : Hadis yang Sanadnya menguatkan Sanad lain dari hadis itu juga.

43. Mutawatir : Hadis yang diriwayatkan dengan banyak Sanad yang berlainan perawinya, dan mustahil mereka boleh berkumpul untuk berdusta mencipta hadis itu.

44. Riwayah : Ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam, baik beripa perkataan, perbuatan, Taqrir, Tab’iat mahupun tingkah laku beliau.

45. Sanad : Lihat pada maksud Isnad.

46. Sahih : Hadis yang Sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, dhabith, tidak ada syadz dan illat yang tercela.

47. Syadz : Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tetapi Matan atau Sanadnya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat darinya.

48. Syahid : Hadis yang Matannya sesuai dengan Matan hadis lainnya.

49. Ta’dil : Lawan dari Al-Jarah, iaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahawa dia adil dan dhabith.

No comments

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.