Terkini

SYIAH MENYERANG MAKKAH DAN MERAMPAS HAJAR ASWAD

Oleh : Ustaz Ashim bin Musthafa
Transliterasi dalam Bahasa Melayu oleh : UKT

Kota Makkah, dengan kemuliaan yang disandangnya memiliki hukum-hukum yang telah ditetapkan syari'at, sebagai bukti yang menunjukkan kemuliaannya. Sesiapapun dilarang melakukan perbuatan maksiat. Meskipun larangan ini telah jelas, ternyata dalam perjalanan sejarah kaum Muslimin, khususnya kota Makkah dan Ka'bah, pernah terjadi serangan yang sangat memilukan dan menodai Ka'bah secara khusus, iaitu terjadinya tragedi Hajar Aswad dicugkil dan dirampas dari sisi Ka'bah.

Hajar Aswad merupakan batu termulia. Ianya berasal dari Jannah. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :


نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ

"Hajar Aswad turun dari Jannah, dalam kondisi berwarna lebih putih dari air susu. Kemudian, dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya sampai berwarna hitam" [1].

Tentang keutamaannya yang lain, beliau Sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :


ِإنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِساَناً وَ شَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ

"Sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan dua bibir akan bersaksi bagi orang yang menyentuhnya di hari Kiamat dengan cara yang benar" [2].

Dari Ibnu ‘Umar, saya mendengar Rasulullah bersabda:


إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيئَةَ

"Sesungguhnya mengusap keduanya (Hajar Aswad dan Rukun Yamani) akan menghapus dosa".[3]

Hajar Aswad, dahulu berbentuk satu bongkahan. Namun setelah terjadinya serangan pada tahun 317H, pada masa pemerintahan al Qahir Billah Muhammad bin al Mu’tadhid, Hajar Aswad telah dicongkel dari tempatnya, Hajar Aswad kini menjadi lapan bongkahan kecil. Batu yang berwarna hitam ini berada di sisi selatan Ka’bah.

Dinyatakan Abu Thahir, Sulaiman bin Abu Said al Husain al Janabi, tokoh golongan Qaramithah pada masanya, telah menggegarkan dunia Islam dengan melakukan kerosakan dan peperangan terhadap kaum Muslimin. Kota suci, Makkah dan Masjidil Haram tidak luput dari kejahatannya. Dia dan pengikutnya melakukan pembunuhan, perompakan dan merosak rumah-rumah penduduk Muslimin. Bila terdengar namanya, orang-orang akan berusaha lari untuk menyelamatkan diri.[4]

Kisahnya, pada musim haji tahun 317H tersebut, rombongan haji dari Iraq pimpinan Manshur ad Dailami bertolak menuju Makkah dan sampai dalam keadaan selamat. Namun, tiba-tiba pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah), orang-orang Qaramithah (salah satu mazhab Syiah Isma’iliyah) melakukan huru-hara di tanah Haram. Mereka merompak harta-harta jemaah haji dan menghalalkan untuk memeranginya. Banyak jemaah haji yang menjadi korban, meskipun yang berada dekat Ka’bah.

Sementara itu, pemimpin orang-orang Qaramithah, iaitu Abu Thahir (semoga mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah) berdiri di pintu Ka’bah dengan pengawalan, menyaksikan pedang-pedang pengikutnya bermaharajalela, mencabut nyawa-nyawa manusia. Dengan bongkaknya dia berkata : "Saya adalah Allah. Saya bersama Allah. Sayalah yang menciptakan makhluk-makhluk. Dan sayalah yang akan membinasakan mereka".

Jemaah berlari menyelamatkan diri. Sebahagian memegang kelambu Ka’bah. Namun, mereka tetap menjadi korban pedang-pedang kaum Syi'ah Qaramithah ini. Begitu juga dengan orang-orang yang sedang tawaf, tidak luput dari pedang-pedang mereka. Turut menjadi korban di pedang-pedang Syiah termasuk sebahagian ahli hadis.

Usai menyelesaikan kejahatannya yang tidak terkira banyaknya terhadap para jamaah haji, Abu Thahir memerintahkan pasukan untuk mengubur jasad-jasad kaum muslimin yang terkorban ke dalam telaga Zam-Zam. Sebahagian lainnya, di kubur di tanah Haram dan di lokasi Masjidil Haram.

Kubah telaga Zam-Zam dihancurkan olehnya. Dia juga memerintahkan agar pintu Ka’bah dicabut dan kiswahnya dilepaskan. Selanjutnya, dia merobek-robek kiswah Ka'bah di hadapan para pengikutnya. Dia meminta kepada salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Ka’bah dan mencabut talang/chamfer Ka’bah. Namun tiba-tiba, orang tersebut terjatuh dan mati. Abu Thahir pun membatalkan niatnya untuk mengambil talang/chamfer Ka’bah. Kemudian, dia memerintahkan untuk mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Seorang lelaki memukul dan mencongkelnya.

Dengan nada yang tinggi, Abu Thahir berkata : "Mana burung-burung Ababil? Mana batuan dari Neraka Sijjil?"

Peristiwa merampas Hajar Aswad ini, membuat Amir Makkah dan keluarganya dengan didukung sejumlah pasukan mengejar mereka. Amir Makkah berusaha memujuk Abu Thahir agar beliau mengembalikan Hajar aswad ke tempatnya semula. Seluruh harta yang dimiliki Sang Amir telah ditawarkan untuk menebus Hajar Aswad itu. Namun Abu Thahir tidak mengendahkan rayuan Amir Makkah. Bahkan Amir Makkah, anggota keluarga dan pasukannya menjadi korban berikutnya. Abu Thahir pun meneruskan perjalanan menuju daerahnya dengan membawa Hajar Aswad dan harta-harta rampasan dari jemaah haji. Batu dari Jannah ini, dibawa pulang ke daerahnya, iaitu Hajr (Ahsa), dan berada di sana selama 22 tahun.

Menurut Ibnu Katsir, tindakan golongan Qaramithah membabi buta menyerang Makkah semacam itu, kerana mereka sebenarnya kuffar zanadiqah. Mereka beriman kepada regim Fathimiyyun yang telah melebarkan hegemoninya pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika. Pemimpin mereka yang bergelar al Mahdi, iaitu Abu Muhammad 'Ubaidillah bin Maimun al Qadah. Sebelum memeluk Islam, dia adalah seorang Yahudi, yang bertugas sebagai tukang emas. Sejurus mengaku masuk Islam, secara tiba-tiba dia mendakwa dirinya berasal dari kalangan syarif (keturunan Nabi Muhammad). Banyak orang dari suku Barbar yang mempercayainya hinggakan beliau dapat memegang tampuk kekuasan sebagai ketua negara di wilayah tersebut. Orang-orang Qaramtihah menjalin hubungan baik dengannya. Mereka (Qaramithah) akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal.

Perbuatan Abu Thahir al Qurmuthi, orang yang memerintahkan Hajar Aswad ini dirampas, Ibnu Katsir menyatakan : "Dia telah melakukan ilhad (kekufuran) di Masjidil Haram, yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya". [5]

Setelah masa 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Thahir, ia kemudian dikembalikan iaitu pada tahun 339H.

Kejadian yang berlaku pada tahun 339 H, dikatakan Ibnu Katsir sebagai tahun barkah, lantaran pada bulan Dzul Hijjah tahun tersebut, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat asalnya. Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat menggembirakan segenap kaum Muslimin.

Pelbagai usaha dilakukan untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Amir Bajkam at Turki pernah menawarkan 50 ribu Dinar sebagai tebusan Hajar Aswad. Tetapi, tawaran ini tidak melunturkan hati Abu Thahir, pemimpin Qaramithah saat itu.

Kaum Qaramithah berdalih-dalih dalam memberikan alasan : "Kami mengambil batu ini berdasarkan perintah, dan akan mengembalikannya berdasarkan perintah orang yang bersangkutan".

Pada tahun 339 H, sebelum mengembalikan ke Makkah, orang-orang Qaramithah mengusung Hajar Aswad ke Kufah, dan menggantungkannya pada tujuh tiang Masjid Kufah, agar orang ramai dapat menyaksikannya. Lalu, saudara Abu Thahir menulis ketetapan : "Kami dahulu mengambilnya dengan sebuah perintah. Dan sekarang kami mengembalikannya dengan perintah juga, agar pelaksanaan manasik haji umat menjadi lancar".

Akhirnya, Hajar Aswad dikirim ke Makkah di atas satu tunggangan tanpa ada halangan dan sampai di Makkah pada bulan Dzul Qa’dah tahun 339H.[6]

Dikisahkan oleh sebahagian orang, bahawa ketika Hajar Aswad dirampas dan hendak dibawa keluar dari Makkah, orang-orang Qaramithah terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa unta. bonjol-bonjol unta sampai terluka dan mengeluarkan nanah. Tetapi, saat dikembalikan ke Makkah (Ka'bah) hanya memerlukan satu tunggangan sahaja, tanpa terjadi hal-hal yang aneh dalam perjalanan. 
_______

Rujukan :

- Sahih Bukhari, al Imam al Bukhari, Darul Arqam, Beirut, tanpa tahun.
- Sahih Muslim, Syarhun-Nawawi, Darul Ma’rifah, Beirut, Cet. VI, Th. 1420 H.
- Ihkamil-Ahkam Syarhu ‘Umdatil-Ahkam, Ibnu Daqiqil ‘Id, tahqiq Hasan Ahmad Dar Ibni Hazm Cet. I, Th. 1423 H.
- Al Bidayah wan-Nihayah, al Imam Imaduddin Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir, Darul Ma’rifah, Cet. VI, Th. 1422 H.
- Wamdhul-‘Aqiq min Makkata wal-Baitil ‘Aqiq, Muhammad ‘Ali Barnawi, Makkah Mukaramah, Cet. I. Th. 1425 H.
- Sahih Sunan at-Tirmidzi, Muhammad Nasruddin al Albani, Maktabah al Ma’arif.
- Sahih Sunan an-Nasai, Muhammad Nasruddin al Albani Maktabah al Ma’arif.
- Sahihul-Jami' wa Ziyadatuhu, Muhammad Nasruddin al Albani, Maktab Islami, Cet. III, Th. 1408.
- Taisiril Karimir-Rahman, Abdur Rahman as Sa’di, Muassasah Risalah, Cet. I, Th. 1423H.
- Al Jami’ li Ahkamil-Qur`an, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, tahqiq Abdur Razaq al Mahdi, Darul Kitabil-‘Arabi, Cet. II, Th. 1420 H.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun X/1427H/2006. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016]
_________

Nota kaki

[1]. Hadis sahih riwayat at Tirmidzi. Disahihkan oleh al Albani. Lihat Sahih Sunan at Tirmidzi, no. 877.
[2]. HR al Hakim dan Ibnu Hibban, dan disahihkan al Albani. Lihat Shahihul-Jami', no. 2184.
[3]. Hadis sahih riwayat an Nasaa-i. Disahihkan oleh al Albani. Lihat Sahih Sunan an Nasaa-i, no. 2919.
[4]. Al Bidayah wan Nihayah, 11/187.
[5]. Al Bidayah wan Nihayah, 11/191. Ibnu Katsir mengisahkan peristiwa ini di halaman 190-192.
[6]. Al Bidayah wan Nihayah, 11/265.

No comments

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.