Terkini

PENGENALAN MENGENAI SYIAH


Oleh : Dr. Sulaiman Nordin. (Mantan Pengarah Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia)

1.0 PENDAHULUAN.

Antara konsep kepercayaan agama Syiah Imam Dua Belas (Imamiyah) adalah kepercayaan kepada konsep Imam Al-Mahdi Al-Muntazar (Imam yang dinantikan). Dia adalah Imam kedua belas (12) yang Ghaib sekian lama yang juga dikenali sebagai Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Kelahiran, keghaiban dan tuntutan untuk taat kepadanya menjadi suatu kepercayaan asas. Rukun kepimpinan Imam ini (Wilayah) lebih penting daripada rukun solat, puasa, dan haji. Iman seorang tidak sah jika tidak percaya kepada konsep Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Kisah cerita yang menajadi dasar aqidah aliran Syiah Imamiyyah adalah seperti berikut :

Imam Al-Hasan Al-Askari, imam yang Ke-11 mempunyai anak bernama Muhammad. Sepuluh hari sebelum kematianya, Muhammad anak kepada Imam Al-Hassan mengasingkan dirinya di sebuah gua dekat bandar Suraman Ra'i, Iran. Imam Muhammad ini berhubung dengan pengikutnya dan memberikan panduan daripada gua tersebut. Beberapa lama kemudian, Muhammad menghaibkan dirinya. Tiada siapa pun dapat berhubung dengannya, sehinggalah beliau muncul pada akhir zaman nanti. Muhammad dipercayai hidup dan akan muncul pada akhir zaman sebagai Imam Mahdi untuk memerintah seluruh dunia [1]

Kepercayaan terhadap Imam Ghaib yang masih hidup ini tidak ada di dalam Al-Quran, Hadis, Athar sahabat mahupun dalam kitab-kitab Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

Sepatutnya kisah seperti ini yang bagaikan kisah Seribu Satu Malam atau kisah lain yang sepatutnya ditinggalkan sahaja. Walaubagaimanapun ianya dihidupkan semula dengan begitu ghairah pada akhir zaman ini melalui media massa elektronik Zionis antarabangsa sebagai satu isu politik antarabangsa.

2.0 IMAM KHOMEINI

Imam Khomeini yang dibawa semula oleh pihak berkuasa Perancis ke Iran telah memulakan Revolusi Politik Ganas Syaih Imamiyah di Iran pada tahun 1979. Revolusi Khomeini telah memusuhi Islam atas nama Islam itu sendiri. Ratusan ribu kaum Muslimin Ahli Sunnah Wal-Jama'ah telah terbunuh secara dengan begitu dahsyat di Iran dan Iraq setelah Revolusi Khomeini bertapak di Iran pada tahun 1979. Sejarah pengkhianatan seorang menteri kerajaan Khalifah Abbasiyah bernama Muhammad Al-'Alqami Ar-Rafidhi dengan bantuan rakan-rakannya Ibnu Abdil Hadiid dan An-Nashiruddin At-Toosi as-Syiie seolah-olah berulang semula. Pada tahun 655 Hijrah, negara Iraq diserang oleh tentera Hulagu Tartar (penyembah berhala) dengan bantuan Syiah Ar-Rafidhi. Pada tahun 2002 negara Iraq diserang oleh tentera Amerika di bawah rancangan Zionis (penyembah berhala Yahova).

3.0 AQIDAH IMAM KHOMEINI.

Imam Khomeini tetap percaya kepada kisah Imam Ghaib yang sedang bersembunyi dan akan timbul pada akhir zaman sebagai imam yang dinantikan (Al-Imam Al-Muntazar). Imam ini akan memrintah seluruh dunia. Imam inilah sebagai Imam yang ke-12. [2]

Kisah tersebut ada kaitan dengan kisah suku ke-13 bani Israel (suku kumpulan Bani Askenazim) yang berasal daripada Kazaria di pantai laut Kaspian. Mereka bukan dari keturunan Semitik tetapi daripada keturunan Kazaria. Untuk memendekan cerita, keturunan Yahudi Khazar ini mempunyai tempat istimewa dikalangan pemodal elit antarabangsa yang sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan Amerika Syarikat dan negara Eropah dewasa ini. Mereka adalah penganjur gerakan Komunis antarabangsa. Mereka sangat berpengaruh dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), IMF,WTO, NATO dan Wall Street di New York. Mereka merancang untuk mewujudkan satu oder baru dunia. A New World Order yang disebut-sebut oleh Presiden Bush Senior.

4.0 ILLUMINATI KUASA SULIT.

Logo mereka adalah satu mata di atas piramid yang terdapat dalam setiap matawang dolar Amerika Syarikat. Kuasa sulit ini (Illuminati) sangat berperanan di belakang penubuhan negara Israel. Mereka bercita-cita untuk menubuhkan Empayar Israel Raya di Timur Tengah. Mereka sedang merancang untuk membina semula Haikal Sulaiman selepas Masjidil Aqsa dirobohkan. Mereka bercadang supaya Haikal Sulaiman menjadi pusat pemerintahan dunia.

Kembali semula kepada sejarah lama (pada tahun 562 sebelum tahun masihi) Raja Parsi (Iran) bernama Kurisy di bawah pengaruh isterinya yang beragama Yahudi bernama Aastiin tekah mengarahkan suku Yahudi di Makabiin untuk membina Haikal Sulaiman semula kerana ia dirobohkan oleh Raja Bukhtanasar yang menjajah Palestin sebelum itu. [3]

Apa menjadi penghalang untuk menguasai Haikal Sulaiman adalah kekuatan Islam semasa pemerintahan Khalifah Umar R.A. Pada masa itu tentera Islam berjaya menguasai Baitul Maqdis berserta negara majusi Iran.

Ceritanya panjang tetapi cukup untuk kita melihat kaitannya dari sudut sejarah dan aqidah antara kisah Imam Ke-12 yang dinantikan untuk menakluk dunia dan kisah zionis  Bankstres Antarabangsa yang merancang orde Baru Dunia.

5.0 PERSAMAAN SIFAT  KEDUA PERTUBUHAN

Kedua pertubuhan ini mempunyai impian yang hampir sama. Keduanya diasaskan oleh Yahudi. Keduanya mengamalkan konsep bercakap bohong sebagai suatu yang diperlukan dalam perjuangan. Keduanya menggunakan wanita dalam ideologi Liberalism.

Keduanya menggunakan keganasan Zionis untuk merampas kuasa daripada kerajaan yang sah. Keduanya memerangi Tuhan semesta alam atas nama keadilan, kebebasan, dan kononnya menghapuskan kezaliman pemerintah.

Apabila mereka berkuasa, mangsa mereka yang tertipu akan dibunuh secara kejam jika mereka tidak sempat melarikan diri. Kini ketakutan menyelibungi golongan Ahli Sunnah Wal-Jama'ah di Iran, Afghanistan dan Iraq.

Kuasa zionis Antarabangsa sedang giat merancang untuk menggugat keamanan dan menggalakkan peperangan saudara di Mesir, Libya, Yaman, Bahrain dan sekitarnya dengan bantuan tentera Nato, Amerika dan British melalui propaganda CNN dan strategi CIA Pentagon.

Keadaan inilah yang dilabelkan oleh CIA Pentagon Amerika Syarikat sebagai peperangan Dunia Ke-4 yang dirancang sejak 50 tahun yang dahulu!

Kertas kerja ini akan membincangkan berkenaan aqidah asas Imam Ghaib Yang Dinanti. Ianya mempunyai hubungan dengan aqidah sekunder (cabangan) yang lain untuk membantu mengukuhkan aqidah asas itu.

6.0 IMAM GHAIB KE-12

Kepercayaan kepada Imam Ghaib yang ke-12 yang dinanti mempunyai kepercayaan cabangan (sekunder) untuk membantu mengukuhkan kepercayaan asas Imam Ghaib.

Antara kepercayaan sekunder yang lain untuk membantu kepercayaan asas Imam Al-Ghaib al-Muntazar, Imam yang ke-12 adalah :

1) Kedudukan imam-imam yang berjumlah 12 (semuanya maksum) adalah lebih tinggi daripada kedudukan para nabi. Menurut Imam Khomeini dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyyah (Bab Wilayah Al-Faqeh) dan kitab Kasyful Asrar. [4]. Lihat lampiran 2 dipetik daripada kitab Syiah oleh Abul Hasan Ali Nadwi. Halaman 58.

2) Ajaran Imam adalah seperti ajaran Al-Quran. [5]

3) Al-Quran yang ada tidak sah. Sebabnya surah Al-Wilayah tidak ada di dalamnya. Para sahabat R.A yang bertanggungjawab mengumpulkan Al-Quran seperti Khalifah Abu Bakr, Umar dan Uthman di anggap sebagai penguasa zalim yang merampas kuasa dari Ali R.A [6]

4) Hampir kesemua para sahabat Nabi Muhammad telah menjadi murtad melainkan tiga atau empat orang sahaja. [7]

5) Semua pemerintah Khalifah dan penguasa Islam sejak kedatangan Islam kecuali pemerintahan Rasulullah dan Ali R.A dianggap tidak sah dan dianggap sebagai pemerintah zalim. Semua mereka ini akan dibangkitkan dan dihukum oleh Imam Al-Ghaib Al-Muntazar [8,9]

7.0 BUKTI-BUKTI BAHAWA SYIAH IMAMIYAH PERCAYA BAHAWA AL-QURAN YANG ADA SEKARANG TELAH TERPINDA.

Agama Syiah Imamiyyah percaya bahawa Al-Quran disisi Ahli Sunnah Wal-Jama'ah tidak serupa dengan Mushaf Fatimah yang didakwa ditulis oleh Ali R.A [10,11]

1) Khomeini (Laknatullah) pun percaya kepada adanya mushaf Fatimah yang beliau sebut dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah di Halaman 74

2) Hussain bin Muhammad At-Tabrasi ulama terkenal di bandar Najef (meninggal 1320H.) tekah menulis sebuah kitab bernama "Kata Putus Membuktikan Penyelewengan Kitab Suci Tuhan".

> Dalam kitab ini beliau mengumpulkan beratusan dalil daripada ulama syiah yang menyatakan bahawa Al-Quran telah diubah. Sebagai menghargai jasa besar penulis kitab ini, At-Tabrasi dikebumikan di kawasan makan Ali R.A di Najaf. At-Tabrasi telah mengemukakan dalam halaman 180 bahawa surah Al-Wilayah tidak terdapat di dalam Al-Quran. 

Syeikh Muhibuddin dalam bukunya 'Al-Khutut al-Areedah' memuatkan satu salinan foto surah Wilayah tersebut di halaman 31. [12]

8.0 MASALAH UTAMA

Apa yang menjadi permasalahan disini adalah cerita tidak berasas yang telah menjadi asas aqidah mazhab Syiah Imam 12 (Imamiyyah). Cerita yang dimaksudkan adalah tentang Imam Ghaib (Lahir 255H) yang masih hidup selepas 1150 tahun! Jauh lebih daripada umur Nabi Nuh A.S. Imam ini akan muncul pada akhir zaman sebagai Al-Imam Al-Muntazar atau Sahib-us-Zaman yang dinanti yang akan menghukum Khalifah Abu Bakr, Khalifah Umar dan Khalifah Uthman sebagai penguasa zalim.

9.0 KISAH TERSEBUT MENENTANG AL-QURAN

Kisah seperti ini bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran jelas menjamin bahawa kesemua sahabat akan masuk syurga, ALLAH Ta'ala berfirman yang bermaksud;

"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan ALLAH, dan orang-orang (Ansar) yang memberi tempat kediaman dan pertolongan, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia." (Surah Al-Anfal : 74)

Kesemua golongan Muhajirin dan Ansar mendapat keredhaan ALLAH. Firman ALLAH dalam surah At-Taubah ayat 100;

"Dan orang-orang terdahulu daripada Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang menurut fahaman mereka dengan kebaikan, ALLAH redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. ALLAH menyediakan untuk mereka syurga-syuraga yang mengalir dibawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar."

Ayat-ayat tersebut menuntut supaya umat Islam mengikuti fahaman para sahabat R.A. Bukannya untuk beriman kepada teori Imam Ghaib yang memusuhi para sahabat R.A

Kisah ini adalah suatu pembohongan besar. Firman ALLAH dalam surah An-Nahl ayat 105 yang bermaksud;

"Sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat ALLAH, dan mereka itu ialah orang-orang yang berdusta."

Para sahabat R.A sangat berjasa untuk memperjuangkan agama ISLAM. Para khalifah Abu Bakr, Umar, dan Uthman telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam memelihara kesucian Al-Quran, mengumpulkan, membukukan dan menyebarkannya di wilayah-wilayah baru ISLAM. Tetapi mazhab Syiah 12 menganggap mereka sebagai kafir. Malahan melaknat mereka. Tetapi dalam kitab mereka bernama Kunci Hati di halaman 114, doa syiah yang masyhur bernama 'Doa Dua Berhala Quraish'. Yang dimaksudkan dengan kedua berhala Quraish adalah Khalifah Abu Bakr As-Sidiq dan Umar Al-Faruq R.A. Mereka sangat benci kepada mereka berdua yang sangat berjasa kepada ISLAM. Khasnya Umar Al-Faruq R.A yang berjaya mengalahkan tentera majusi yang diektuai oleh Rustam pada zamannya. [13].

1) Imam Muhammad Bin Hazm Rahimahullah telah selalu berdebat dengan ahli-ahli agama Kristian (Nasrani) mengenai kepalsuan kitab Injil semasa negara Sepanyol di bawah kerajaan ISLAM. Untuk menjawab hujjah Imam Muhammad, paderi Kristian berkata orang-orang Syiah telah mengaku sendiri bahawa Al-Quran juga telah dipinda. Imam Muhammad menjawab bahawa pengakuan Syiah itu tidak boleh menjadi hujjah kerana Syiah (Ar-Rafidah) bukan orang ISLAM. [14]

2) Imam As-Syafie Rahimahullah pernah berkata "Tidak Pernah Aku Melihat Golongan Yang Banyak Menurut Hawa Nafsu Dan Penipu Lebih Dari Golongan Syiah." [15]

Imam Abdullah Ibnu Al-Mubarak Rahimahullah berkata;

"Beragama (beriman) adalah bagi ahli hadis, percakapan dan pengkhayalan adalah bagi ahli falsafah dan penipuan adalah bagi golongan Syiah." [16]

Akhir sekali firman ALLAH yang bermaksud;

"Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas kasihan dan RahmatMu". (Surah Surat Al-Ĥashr ayat 10.)

Disusun oleh :

Dr. Sulaiman Nordin
Untuk Wacana Sehari
Universiti Antarabangsa Al-Madinah,
Kampus Shah Alam.
5 Mei 2011.

================================================================
  
Bibilografi :

1] Usul Kafi. Halaman 202, 207. (Petikan dari Khomeini Revolusi Iran dan Aqidah Syiah. Halaman 91-94)

2] Syiah. Abu Hasan Ali Nadwi. Terjemahan Ellas Ismail. Nurin Enterprise. Kuala Lumpur. Hlm.57.

3] Sejarah Pemikiran I. Pusat Pengajian Umum, UKM Bangi. 2010. Hlm 179.

4] Syiah. Abu Hasan Ali Nadwi. Terjemahan Ellas Ismail. Nurin Enterprise. Kuala Lumpur. Hlm.70. Dan Syiah Imamiyyah Mazhab Ke-5? Pusat Pengajian Umum. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Halaman 107.

5] Syiah. Abu Hasan Ali Nadwi. Terjemahan Ellas Ismail. Nurin Enterprise. Kuala Lumpur. Hlm.58.

6] Khomeini  Revolusi Iran dan Aqidah Syiah. Mohamad Manzoor Nomani terjemahan Abu Muhammad. Islamic Publishing House Taman Melawati, Kuala Lumpur 1989. Hlm 158-160.

7] Sikap Syiah Terhadap Sahabat Nabi. Ahmad Bin Abdul Aziz Al-Hamdan. Terjemahan Mustafa Mahdamy. Pustaka Mantiq. Solo. 1997 Hlm 39-42.b) Thabusi, Fashul-Khitab, Hlm 82.

8] Hakikat Agama Syiah Imam Dua Belas (Imamiyah). Syeikh Muhibuddin Al-Khatib. Perbadanan Perkhidmatan Agama Islam Selangor Dan Wilayah Persekutuan, Mei 2011. Halaman 43.

9] Pemerintahan Islam. Ayatullah Khomeini. Angkatan Belia Islam Malaysia. Jln Pantai Baru, Kuala Lumpur. Penterjemah Razali Hj. Nawawi. Hlm 117 Bab Pemerintahan Zalim.

10] Syiah Imamiyah Mazhab ke-5? Ibid. Halaman 119.

11] Khomeini. A Moderator or a Fanatic Shiite. Translated by Bilal Philips. Pustaka Usaha Murni. Kuala Lumpur. 1987. Hlm 44 dan 45.

12] Hakikat Agama Syiah Imam Dua Belas (Imamiyah). Syeikh Muhibuddin Al-Khatib. Ibid. Halaman 44. Khomeini Revolusi Iran dan Aqidah Syiah. Ibid 158 dan 160.

13] Sikap Syiah terhadap sahabat Nabi. Ibid. Halaman 42. Doa ini dipersetujui oleh Khomeini.

14] Hakikat Agama Syiah Imam Dua Belas (Imamiyah). Ibid. Hlm 18.

15] Hukum Ulama2 Islam Terhadap Syiah. Ibnu Umar. Virtue Publications. Kuala Lumpur 1987. Hlm 5. dipetik dari Al-Baa,at Al-Hathith Li Ibnu Kathir Bi Syarah Ahmad Syakir. Hlm 99-100.

18 comments:

 1. salam...

  nk mintak admin minang return buat 1 FB untuk menuntut PAS
  1. istiharkan duit lahad datu
  2. istiharkan duit kutipan lebuh raya
  3. isthiarkan laporan kewangan duit kutipan ceramah.

  ReplyDelete
 2. Apalah ko merepek ni syaitonnn yahudi laknatullah oi..shah reza iran tu syiah jugak..tapi dia pro yahudi dan amerika..kdhidupannya kaya raya..dh bodoh x nk mampos..

  ReplyDelete
 3. Penulis bloq
  Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal

  jawab
  syukurlah kalo anda tahu isi tulisan anda ini adalah FITNAH DAN AKAN BERHADAPAN DENGAN ALLAH ATAS FITNAH YG ANTUM BUAT.

  saya telah baca artikel diatas. isinya luar biasa. HEBAT!!!!. MAKSUD ANA LUAR BIASA KEBODOHAN, KELUGUAN DAN KEAWAMAN ANTUM TENTANG SYIAH IMAMIYAH. ANA TAK HABIS PIKIR KOK MASIH BANYAK ORG AWAM YG BERLAGAK TAHU TETAPI BUTA SEJARAH, BUTA HADIST, BUTA AL-QURAN TAPI DENGAN PD NGOMONG TTG SEJARAH SYIAH DAN KEIMANAN MEREKA.

  ANA MAU TANYA BUKU YG ANTUM JADIKAN REFERENSI DARI ULAMA MANA ???
  KALO ULAMA2 SU' YG MEMBENACI AHLUL BAIT NABI SAW YA....WAJARLAH ANTUM NGOMONG SEPERTI ITU. JIKA ANTUM SIAP MARI KITA DISKUSI TTG SYIAHIMAMIYAH 12 IMAM. SAYA BUKTIKAN TULIAN ANTUM CUMA SEONGGOK SAMPAH YG MENUNGGU TRUCK UNTUK DIBUANG KE TPA. TIDAK LEBIH

  ReplyDelete

 4. saya akan bahas fitnah2 yg antum lakukan dengan mengatas namakan agama dan ajaran nabi besar muhammad saw. agar tidak membuang energi ana akan bhas tulian artikel antum satu demi satu.

  pena minang
  ....Dia adalah Imam kedua belas (12) yang Ghaib sekian lama yang juga dikenali sebagai Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Kelahiran, keghaiban dan tuntutan untuk taat kepadanya menjadi suatu kepercayaan asas. Rukun kepimpinan Imam ini (Wilayah) lebih penting daripada rukun solat, puasa, dan haji. Iman seorang tidak sah jika tidak percaya kepada konsep Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Kisah cerita yang menajadi dasar aqidah aliran Syiah Imamiyyah adalah seperti berikut :

  JAWAB
  darimana antum tahu ttg “Kelahiran, keghaiban dan tuntutan untuk taat kepadanya menjadi suatu kepercayaan asas. Rukun kepimpinan Imam ini (Wilayah) LEBIH PENTING DARIPADA RUKUN SOLAT, PUASA, DAN HAJI. Iman seorang tidak sah jika tidak percaya kepada konsep Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar.”
  antum jangan menyebar fitnah jika memang itu ada dikitab rujukan syiah silahkan ditunjukkan bahwa ketaatan kepada imam mahdi lebih penting dari DARIPADA RUKUN SOLAT, PUASA, DAN HAJI ?

  mohon diberikn dikitab syiah mana termuat hal2 seperti yg antum simpilkan agar ana tidak menyebut antum orang yg suka memecah belah umat. ditunggu

  ReplyDelete
 5. pena minang
  Kepercayaan terhadap Imam Ghaib yang masih hidup ini tidak ada di dalam Al-Quran, Hadis, Athar sahabat mahupun dalam kitab-kitab Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

  Sepatutnya kisah seperti ini yang bagaikan kisah Seribu Satu Malam atau kisah lain yang sepatutnya ditinggalkan sahaja. Walaubagaimanapun ianya dihidupkan semula dengan begitu ghairah pada akhir zaman ini melalui media massa elektronik Zionis antarabangsa sebagai satu isu politik antarabangsa

  jawab
  jangan jadikan KETIDAKTAHUAN ANTUM MENJADI TTG HADIST 12 IMAM MENJADI SEBUAH DALIL BAHWASANYA HAL ITU TIDAK ADA.

  ANA SARANKAN BACALAH HADIST2 BAIK DARI KALANGAN ANTUM SENDIRI AHLUL SUNAH WAL JEMAH TTG HADIST 12 IMAM LENGKAP DENGAN NAMA2 IMAM TERSEBUT.

  disini ana akan paparkan hadist2 tentang 12 imam semuanya dari ulama hadist ahlul sunah wal jemaah bahwa ajaran mazhab syiah 12 imam diakui oleh kitab2 rujukan antum sendiri. silahkan menyimak :

  ReplyDelete
 6. HADIS-HADIST TENTANG 12 IMAM
  Hadis tentang dua belas Imam redaksinya bermacam-macam, ana hanya menyebutkan sebagian saja:

  1. Dalam Shahih Bukhari juz 4, kitab Ahkam:
  Diriwayatkan oleh Jabir bin Sammarah, ia berkata bahwa Nabi saw bersabda:
  يكون بعدي إثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي أنه قال كلهم من قريش
  “Sesudahku ada dua belas amir (pemimpin)”. Kemudian beliau menyabdakan suatu kalimat yang aku tidak mendengarnya; lalu ayahku mengatakan bahwa Nabi saw bersabda: “Mereka semuanya dari golongan Quraisy.”

  2. Dalam Shahih Muslim, bermacam-macam redaksi:
  جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي (صلى الله عليه وآله) فسمعته يقول (إن هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة) قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال: فقلت لابي ما قال، قال «كلهم من قريش»
  Jabir bin Sammarah berkata: aku bersama ayahku datang kepada Nabi saw, lalu aku mendengar beliau bersabda: “Sungguh persoalan ini tidak akan selesai sehingga berada di bawah pimpinan dua belas khalifah.” Kemudian beliau mengucapkan suatu kalimat yang tidak jelas bagiku. Kemudian aku bertanya kepada ayahku tentang apa yang diucapkan oleh beliau. Ayahku berkata bahwa Nabi saw bersabda: “semuanya dari quraisy.” (Shahih Muslim jilid 4, halaman 79).
  Nabi saw bersabda:
  لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ويكون عليهم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش
  “Agama akan selalu tegak sampai hari kiamat di bawah pimpinan dua belas khalifah yang semuanya dari golongan quraisy.” (Shahih Muslim jilid 2, bab manusia mengikuti Qurasy).

  Sebagian lagi redaksinya:
  لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش
  “Islam selalu mulia di bawah pimpinan dua belas khalifah yang semuanya dari quraisy.” Redaksi yang lain:
  لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلاً كلهم من قريش
  “Persoalan manusia senantiasa sempurna di bawah pimpinan dua belas orang, semuanya dari quraisy.” Sebagian redaksinya:
  لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى إثنا عشر خليفة كلهم من قريش
  “Agama ini akan selalu mulia dan terjaga di bawah pimpinan dua belas khalifah, semuanya dari quraisy.”

  3. Shahih At-Turmidzi, jilid 2:
  لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر امـيرا كلهم من قريش
  “Islam akan selalu tegak di bawah pimpinan dua belas amir yang semuanya dari quraisy.”

  4. Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 1, halaman 398:
  عن الشعبي عن مسروق قال كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كم تملك الامة من خليفة فقال عبد الله بن مسعود ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)فقال اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل
  Diriwayatkan dari Asy-Sya’bi dari Masyruq, ia berkata, aku pernah duduk-duduk dengan Abdullah bin Mas’ud, ia membacakan ayat Al-Qur’an kepada kami. Kemudia ada seseorang bertanya kepadanya: wahai Aba Abdurrahman, apakah kamu pernah bertanya kepada Rasulullah saw berapa jumlah khalifah yang akan memimpin ummat. Kemudian Ibnu Mas’ud menjawab: Ya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw, lalu beliau bersabda: “Dua belas khalifah seperti jumlah pemimpin Bani Israil.”

  ReplyDelete
 7. Dalam redaksi yang lain:
  عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول في حجة الوداع لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه ولا يضره مخالف ولا مطارق حتى يمضي من امتي إثنا عشر أميراً كلهم من قريش
  Diriwayatkan dari Jabir bin Sammarah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda dalam haji wada’: “Agama ini selalu jelas pada orang yang bermaksud padanya, dan membahayakan padanya orang yang menentang dan menyerangnya, sehingga berlalu dari ummatku dua belas amir yang semuanya dari quraisy.” (Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 5, halaman 89).

  5. Shawa’iqul Muhriqah, Ibnu Hajar, bab 11, pasal 2:
  عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «يكون بعدي إثنا عشر أميراً كلهم من قريش.
  Diriwayatkan dari Jabir bin Sammarah bahwa Nabi saw bersabda: “Akan ada sesudahku dua belas amir semuanya dari quraisy.”

  6. Kanzul Ummal, Al-Muttaqi, jilid 6, halaman 160:
  عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يكون بعدي إثنا عشر خليفة
  Dari Nabi saw, beliau bersabda: “Akan ada sesudahku dua belas khalifah.”

  7. DALAM KITAB YANABI’UL MAWADDAH OLEH AL-QUNDUZI AL-HANAFI, BAB 95:
  جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا جابر أن اوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقراه مني السلام، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم اسمه اسمى وكنيته كنيتي ابن الحسن ابن علي ذاك الذي يفتح الله تبارك وتعالى على يديه مشارق الارض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للايمان قال جابر: فقلت يا رسول الله فهل للناس الانتفاع به في غيبته؟ فقال اي والذي بعثني بالنبوة انهم يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان سترها سحاب هذا سر مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه الا عن أهله

  Jabir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Wahai Jabir, sesungguhnya para washiku (penerima wasiatku) dan para Imam kaum muslimin sesudahku adalah pertama Ali, kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Husein, kemudian Ali bin Husein, kemudian Muhammad bin Ali yang terkenal dengan julukan Al-Baqir dan kamu akan menjumpainya wahai Jabir, dan jika kamu menjumpainya sampaikan padanya salamku; kemudian Ja’far bin Muhammad, kemudian Musa bin Ja’far, kemudian Ali bin Musa, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Muhammad, kemudian Al-Hasan bin Ali; kemudian Al-Qaim, namanya sama dengan namaku, nama panggilannya sama dengan nama panggilanku, yaitu putera Al-Hasan bin Ali, di tangan dialah Allah tabaraka wa ta’ala membuka kemenangan di bumi bagian timur dan barat, dialah yang GHOIB dari para kekasihnya, GHOIB yang menggoncangkan kepercayaan terhadap kepemimpinannya kecuali orang yang hatinya telah Allah uji dalam keimanan. Kemudian Jabir berkata, aku bertanya kepada Rasulullah saw: Ya Rasulallah, apakah manusia memperoleh manfaat dalam keghaibannya? Nabi menjawab: Demi Zat Yang Mengutusku dengan kenabian, mereka memperoleh cahaya dari cahaya wilayahnya (kepemimpinannya) dalam keghaibannya seperti manusia memperoleh manfaat cahaya matahari walaupun matahari itu tertutup oleh awan; inilah rahasia Allah yang tersimpan dan ilmu Allah yang dirahasiakan, Allah menyimpannya kecuali dari ahlinya.

  ReplyDelete
 8. (Ikmal al-Din, jilid 1, hal. 253, dengan makna yang hampir sama dalam Yanabi’ al-Mawaddah, hal.117)
  • Yanabi al Mawaddah : hal 134 dan 137
  • Syawahidul Tanzil:1/48 hadis 202-204
  • Tafsir Razi:3/375
  Telah diriwayatkan oleh al Hamwini, di dalam Fara’id al-Simtayn dan dinukilkan darinya di dalam Yanabi al Mawaddah, dengan sanad dari Ibnu Abbas berkata:
  Seorang Yahudi yang bergelar Nat’sal datang bertemu Rasulullah(sawa) lalu berkata;Wahai Muhammad(sawa) aku berhajat untuk bertanya kepadamu sesuatu yang aku pendamkan di dalam diriku. Jika kamu menjawabnya, maka aku akan mengisytiharkan keislamanku di hadapan mu.” Rasulullah(sawa) menjawab, “Tanyalah wahai Abu Imarah.” Dia lalu menyoal baginda sehingga beliau merasa puas dan mengakui kebenaran baginda(sawa).Kemudian dia berkata, “ Beritahu aku tentang pengganti kamu, siapakah mereka? Sesungguhnya tiada Rasul yang tidak mempunyai wasi(pengganti).Rasul kami Musa melantik Yusha bin Nuun sebagai pengganti dirinya. Baginda menjawab: “Wasi ku ialah Ali bin Abi Thalib, diikuti oleh kedua cucuku, Hassan dan Hussain, seterusnya diikuti pula oleh 9 orang keturunan Hussain.
  Dia bertanya lagi: “Sebutkan nama-nama mereka kepada ku waha Muhammad(sawa).” Rasul menjawab, “Apabila Hussain pergi, beliau akan diganti oleh anaknya, Ali, apabila Ali pergi, Muhammad akan menggantikannya. Apabila Muhammad pergi, Ja’afar akan menggantikannya. Apabila Ja’afar pergi, beliau akan digantikan oleh anaknya Musa. Apabila Musa pergi, anaknya Ali akan menggantikannya. Setelah Ali pergi anaknya Muhammad akan menggantikannya. Setelah Muhammad pergi, anaknya Ali akan menggantikannya. Apabila Ali pergi, anaknya Hassan akan menggantikannya. Apabila Hassan pergi, anaknya Muhammad al Mahdi akan menggantikannya. Inilah mereka yang 12 orang.Dengan jawapan tersebut yahudi itu memuji Allah dan menyatakan keislamannya.

  Bolehlah kita simpulkan bahawa nama para Imam/Khalifah/Amir ini ialah:
  1. Imam Ali Ibnu Abi Thalib Al Murtadha
  2. Imam Hassan ibn Ali al Mujtaba
  3. Imam Hussain ibn Ali asy-Syahid
  4. Imam Ali ibn Hussain Zain al Abidin
  5. Imam Muhammad ibn Ali al Baqir
  6. Imam Ja’afar ibn Muhammad as Sadiq
  7. Imam Musa ibn Ja’afar al Kazim
  8. Imam Ali ibn Musa ar Redha
  9. Imam Muhammad ibn Ali al Jawad
  10. Imam Ali Ibn Muhammad al Hadi
  11. Imam Hassan ibn Ali al Askari
  12. Imam Muhammad ibn Hassan al Mahdi

  ReplyDelete
 9. SEBELUM ANA MASUK KETULISAN FITNAH ANTUM BERIKUTNYA, PERLU ANA JELASKAN BAHWA DOKTOR YG ANTUM BANGGA-BANGGAKAN ITU TERNYATA TUKANG FITNAH DAN AWAM DALAM AGAMA SEHINGGA HADIST DIKALANGAN sendiri yitu AHLUL SUNAH SAJA DIA TIDAK TAHU APALAGI MAU BERBICARA TENTANG MAZHAB SYIAH. SUNGGUH SUATU KAUM YG AMAT MEMPRIHATINKAN....

  PENA MINANG
  2.0 IMAM KHOMEINI

  Imam Khomeini yang dibawa semula oleh pihak berkuasa Perancis ke Iran telah memulakan Revolusi Politik Ganas Syaih Imamiyah di Iran pada tahun 1979. Revolusi Khomeini telah memusuhi Islam atas nama Islam itu sendiri. Ratusan ribu kaum Muslimin Ahli Sunnah Wal-Jama'ah telah terbunuh secara dengan begitu dahsyat di Iran dan Iraq setelah Revolusi Khomeini bertapak di Iran pada tahun 1979

  JAWAB
  UNTUK berikutnya ana sarankan antum baca sejarah yg betul dari buku2 sejarah jagan antum bertaqlid pada sheikh2 salafi-wahabi disaudi sana, sehingga antum tidak malu dibloq yg antum buat sendiri (senjata makan tuan). keawaman antum tentang sejarah dunia sungguh sangat memalukan bagi orang yg berakal dan berilmu, khususnya ttg penganut syiah dan suni yg berada diiran dan irak.

  revolusi tahun 1979 dikobarkan oleh ayatullah sayid ali khoemeni seorang keturunan dari ahlul bait nabi saw melalui jalur husein ( silahkan cari ama om google tentang biographi khomeni)terhadap raja tiran pada saat itu adalah raja syah reza, yg didukung oleh amerika laknatullah. tapi atas pertolongan Allah makar amereka mempertahankan raja tiran gagal total.

  setelah gagal diiran, amerika memanasi irak agar mau berperang melawan iran yg baru merdeka dari raja tiran tersebut. sejarah mencatat tepatnya tahun 1980. Irak yg didukung penuh baik dari segi dana dan senjata disuplay dari AS. perang tersebut berlangsung selama 8 tahun dari 1980-1980. Dari perang tersebut yg paling banyak menjadi korban adalah kaum syiah imamiyah, bukan kaum suni atau ahlul sunah wal jemaah seperti cerita fiktif antum tersebut.

  ANTUM TAHU KENAPA KOK ORG2 ORANG SYIAH IMAMIYAH YG PALAING BANYAK MENJADI KORBAN PERANG BUKAN AHLUL SUNAH WAL JEMAAH ???? KEHERANAN ANTUM AKAN TERJAWAB DGN DATA YG MENUNJUKAN BAHWA MAYORITAS PENDUDUK IRAN 90 % ADALAH BERPAHAM ATAU BERMAZHAB SYIAH IMAMIYAH 12 IMAM. SEDANGKAN MAYORITAS PENDUDUK IRAK JUGA BERMAZHAB SYIAH IMAMIYAH 12 IMAM, TEPATNYA 68-70 % BERMAZHAB SYIAH DAN YG BERMAZHAB SUNI ATAU AHLUL SUNAH WAL JEMAAH HANYA SEKITAR 20-25 % SAJA SISANYA KRITEN DLL.

  ANA MAU TANYA KEPADA ANTUM :
  DIMANA LOGIKANYA KEDUA NEGARA YG MAYORITAS BERMAZHAB SYIAH BERPERANG, SALING BUNUH DAN SALING BOM, LALU YG BANYAK MENJADI KORBAN ADALAH YG BERMAZHAB SUNI!!!! SUNGGUH LUAR BIASA ANALISA ANTUM INI....HEBAT (tepuk tangan)

  HAL INI BISA ANTUM BENARKAN JIKA ANTUM BERCERAMAH KEPADA ORANG YG BELUM SEMPURNA AKALNYA SEPERTI ANAK SD ATAU TK, MUNGKIN ANAK2 TERSEBUT BISA MEMBENARKAN PENDAPAT ANTUM. ( MAKANYA ANTUM BACA SEJARAH YG BENAR JANGAN ASBUN. MALU SAYA SEBAGAI URANG AWAK PUNYA SAUDARA MINANG SEPERTI ANTUM INI.

  ReplyDelete
 10. INILAH BUKTI2 KEKEJAMAN DAN PEMBUNUHAN YG TAK MANUSIA YG DILAKUKAN KAUM BEMAZHAB AHLUL SUNAH WAL JEMAAH TERHADAP SYIAH. ( ANTUM JANGAN MALING TERIAK MALING):

  Kami selalu mengatakan bahawa sunni adalah saudara kami dalam Islam, dan kita perlu bersatu. Sebaliknya ulama sunni kerap menghasut pengikutnya, dengan mengatakan bahawa shia adalah pendusta, Rafizis, Ghalis atau Yahudi. Mereka mengatakan oleh kerana shia tidak mengikut ahli mazhab yang empat [Hanafi, Maliki, Shafii dan Hanbali] maka ianya adalah kafir. Yang sebenarnya mereka yang mengikuti keturunan nabi lah yang mendapat petunjuk yang sebanar.

  PEMBUNUHAN TERHADAP SHIA DI IRAN DAN AFGHANISTAN.
  Orang-orang Turki, Khawarizmis, Uzbeg, Afghan telah merompak dan membunuh shia yang tidak berdosa. Muhammad Amin khan Uzbeg, dikenali sebagai Khan khawa dan Abdullah Khan Uzbeg dengan kejam telah membunuh dan merampas shia dan mengaku telah melakukannya. Ulama sunni telah mengisriharkan bahawa shia adalah kafir dan nyawa mereka boleh diambil menurut hukum agama. Amir Afghanistan juga bertindak sedemikian rupa. Dalam tahun 1267 Hijrah pada hari Ashura [10 Muharram], KAUM sunni telah menyerang Imambara di Qandahar, dimana shia sedang berkabong, memperingati diatas pembunuhan terhadap cucu nabi. Mereka dengan kejamnya telah membunuh ramai shia, termasuk kanak-kanak, dan merampas harta mereka. Untuk bertahun-tahun lamanya shia hidup dalam penderitaan dan dihalang dari malakukan kerja-kerja yang bersangkutan dengan agama. Pada hari Ashura sebilangan kecil dari mereka akan pergi ketempat persembunyian dan dengan secara rahsia akan meratapi syahidnya Imam Husain dan mereka yang lainnya yang turut sama terkorban di Karbala. Adalah Raja Amanullah khan yang telah membatalkan sekatan terhadap shia dan telah melayan shia dengan baik ???.

  KESYAHIDAN SHAHID-E-THALIS.
  Ditempat perkuburan di Akbarabad [Agra] di India, disana bersemadinya seorang ulama yang amat wara’ dan juga ilmuan shia, Kadi Seyyed Nurullah Shustari. Beliau telah dibunuh dengan kejam sewaktu berusia 70 tahun dalam tahun 1019 hijrah oleh Raja Jahangir, berikutan dari hukuman yang dijatuhkan dari ulama sunni yang mengatakan beliau Rafizi.

  INILAH SECUIL FAKTA SEJARAH ATAS PEMBANTAIAN KAUM SUNI TERHADAP KAUM SYIAH. DAN ANA MENANTANG ANTUM MENYAJIKAN FAKTA SEJARAH TENTANG TUDUHAN ANTUM BAHWA SYIAH BANYAK MENUMPAHKAN DARAH KAUM AHLUL SUNAH WAL JEMAAH !!!! DITUNGGU

  ReplyDelete
 11. PENA MINANG
  Kedudukan imam-imam yang berjumlah 12 (semuanya maksum) adalah lebih tinggi daripada kedudukan para nabi. Menurut Imam Khomeini dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyyah (Bab Wilayah Al-Faqeh) dan kitab Kasyful Asrar. [4]. Lihat lampiran 2 dipetik daripada kitab Syiah oleh Abul Hasan Ali Nadwi. Halaman 58.
  JAWAB
  Itu bukan pendapat imam khoemeni itu pendapat dari Al-quran sendiri, MAKANYA BANYAK BACA AL-QURAN WAHAI UDA..

  kamu telah katakan dengan tanpa sebarang hujah. Bukti yang terbaik untuk kenyataan saya adalah al-Quran, yang menyebutkan kisah hidup Nabi Ibrahim, telah mengatakan bahawa, setelah diberikan tiga percubaan [nyawa, harta dan anak], Allah bermaksud untuk meninggikan lagi kedudukannya. Oleh kerana nabi dan panggilan khalil [rakan] tidaklah mengambarkan kedudukan yang tinggi, maka kedudukan Imami lah sahaja satunya kedudukan yang lebih tinggi yang mana nabi juga boleh dianugerahkan dengannya.

  Al-Quran berkata: ‘Dan apabila Tuhannya mencuba Ibrahim dengan perkataan tertentu, dia telah melaksanakannya, Dia berkata: ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikan kamu IMAM ATAS MANUSIA.’ Ibrahim berkata: ‘Dan keturunan ku? ‘Janji Ku tidak termasuk mereka yang zalim.’ [2:124]

  Ayat ini yang menunjukkan kedudukan Imami, juga telah membuktikan darjat Imami lebih utama dari nabi, kerana kedudukan Nabi Ibrahim telah dinaikkan dari nabi kepada Imam.

  CONTOH LAIN
  kesemua nabi dari Adam sehingga kepada nabi yang akhir, adalah sama. Tetapi mereka berbeza di dalam kualiti mereka, pencapaian dan kedudukan. PERBEZAAN DI DALAM DARJAT KERASULAN. Adakah nabi yang dikirimkan untuk memandu 1 000 manusia sama dengan nabi yang dihantar untuk memandu 30 000 manusia, atau yang dihantar untuk memandu seluruh makhluk?

  Kita ambil sebagai contoh, adakah guru darjah satu sama dengan guru darjah empat? Adakah guru kelas atasan sama dengan profesor atau guru universiti? Kesemua tergolong pada pentadbiran yang sama, dan berkerja dibawah program umum yang sama, tujuan mereka untuk mendidik pelajar. Tetapi dilihat pada pengetahuan guru, ianya tidaklah sama. Setiap satu berbeza dengan yang lain menurut dari pembelajaran mereka, kemampuan dan pencapaian.

  Tetapi dari sudut pandangan tujuan kerasulan, semua nabi Allah adalah sama. Bagaimana pun kerana perbezaan kedudukan dan pengetahuan, mereka adalah berbeza. Al-Quran berkata: ‘Kami telah jadikan sebahagian dari rasul itu melebihi yang lain; diantara mereka ada kepadanya Allah berkata-kata, dan sebahagian mereka Allah tinggikan dengan darjah yang banyak.’ [2:253] Dari kamu Jarullah Zamakhshari berkata di dalam bukunya ‘Tafsir-e-Kushshaf’ bahawa ayat diatas bererti yang nabi kita lebih utama kedudukannya dari semua yang lain disebabkan penghargaan khasus yang diterimanya, Yang terpenting beliau adalah rasul yang terakhir. (BACA: NABI SAW ADALAH IMAMNYA PARA MAHLUK SELURUH ALAM)

  ReplyDelete
 12. Pertama. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari ini dialam nyata. Tempat ini diduduki oleh nabi yang terakhir, MUHAMMAD SAW

  yang kedua pada tiada, melainkan Penyebab Pertama. Apabila nabi dinaikkan ketahap tertinggi, kerasulan telah tammat. Imami adalah satu kedudukan yang rendah dari kedudukan nabi yang tertinggi, tetapi lebih tinggi dari kedudukan nabi yang lainnya. Oleh kerana Ali telah dinaikkan kekedudukan yang lebih tinggi dari nabi dan yang sama dalam keruhanian dengan nabi Muhammad, dia telah dianugerahkan kedudukan Imam dan makanya lebih utama dari segala nabi yang terdahulu.

  Bahawa Ali sampai kedarjah kenabian boleh dibuktikan dengan merujuk kepada hadith manzila [hadith mengenai darjah] yang telah diterima semua, disampaikan dengan lebih kurang perkataan yang sama. Rasul yang akhir telah mengulangi beberapa kali diperbagai pertemuan: ‘Tidakkah kamu merasa puas bahawa kamu kepada ku adalah Harun kepada musa, melainkan bahawa tidak akan ada rasul selepas saya? Dikala yang lain baginda berkata kepada pengikutnya: ‘Ali kepada saya seperti Harun kepada Musa.’

  Di dalam memberikan keterangan mengenai tulennya hadith ini, saya akan merujuk buku kamu. Ianya bukan dari satu penyampai. Ianya telah disahkan oleh ulama kamu yang terkenal, seperti Suyuti, Hakim Nishapuri dan lainnya, yang telah membuktikan sebagai yang boleh dipercayai dari punca yang banyak. Sebahagian darinya adalah seperti berikut: (1) Abu Abdullah Bukhari di dalam ‘Sahih’, jilid III, Bahagian Ghazawa, Qazwa Tabuk, ms. 54, dan di dalam bukunya ‘Bida’u’l-Khalq’, ms. 180; (2) Muslim bin Hajjaj di dalam ‘Sahih’, diterbitkan di Egypt, 1290 H., jilid II, di bawah tajuk “Kemuliaan Ali;” ms 236-7; (3) Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’, jilid I, “Asas pada Menamakan Husain,” ms 98, 118, 119; and notakaki pada buku yang sama, Bahgian 5, ms 31;
  (4) Abu Abdu’r-Rahman Nisa’i di dalam Khasa’isi’l-Alawiyya, ms 19;
  (5) Muhammad bin Sura Tirmidhi di dalam Jami’;
  (6) Hafiz Ibn Hajar Asqalani di dalam Isaba, jilid II, ms 507; (7) Ibn Hajar Makki di dalam Sawa’iq Muhriqa, Bab 9, ms 30 dan 34,
  (8) Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Nishapuri di dalam Mustadrak, jilid III, ms 109;
  (9) Jalalu’d-Din Suyuti di dalam Ta’rikhu’l-Khulafa, ms 65; (10) Ibn Abd Rabbih di dalam Iqdu’l-Farid, jilid II, ms 194; (11) Ibn Abdu’l-Birr di dalam Isti’ab, jilid 2, ms 473;
  (12) Muhammad bin Sa’d Katib Waqidi di dalam Tabaqatu’l-Kubra; (13) Imam Fakhru’d-Din Razi di dalam Tafsir Mafatihu’l-Ghaib; (14) Muhammad bin Jarir Tabari di dalam Tafsir; begitu juga di dalam Ta’rikh;
  (15) Seyyed Mu’min Shablanji di dalam Nuru’l-Absar, ms 68;
  (16) Kamalu’d-Din Abu Salim Muhammad bin Talha Shafi’i di dalam Matalibu’s-Su’ul, ms 17;
  (17) Mir Seyyed Ali bin Shahabu’d-Din Hamadani di dalam Mawaddatu’l-Qurba, pada bahagian akhir pada dari Mawadda 7; (18) Nuru’d-Din Ali bin Muhammad Maliki Makki, dikenali sebagai Ibn Sabbagh Maliki, di dalam Fusulu’l-Muhimma, ms 23 dan 125; (19) Ali bin Burhanu’d-Din Shafi’i di dalam Siratu’l-Halabiyya, jilid II, ms 49;

  ReplyDelete
 13. (21) Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi di dalam Yanabiu’l-Mawadda,
  (22) Mulla Ali Muttaqi in Kanzu’l-Ummal, jilid VI ms 152-153; (23) Ahmad bin Ali Khatib di dalam Ta’rikh Baghdad;
  (24) Ibn Maghazili Shafi’i di dalam Manaqib;
  (25) Muwaffaq bin Ahmad Khawarizmi di dalam Manaqib;
  (26) Ibn Athir Jazari Ali bin Muhammad di dalam Usudu’l-Ghaiba; (27) Ibn Kathir Damishqi di dalam Ta’rikh;
  (28) Ala’u’d-Daula Ahmad bin Muhammad di dalam Urwatu’l-Wuthqa; (29) Ibn Athir Mubarak bin Muhammad Shaibani di dalam Jami’u’l-Usul;
  (30) Ibn Hajar Asqalani di dalam Tahdhibu’t-Tahdhib; (31) Abu’l Qasim Husain bin Muhammad Raghib Isfahani di dalam Muhadhiratu’l-Udaba’, jilid II ms 212.

  Banyak ulama terkenal kamu telah menyampaikan hadith yang mashur ini dengan sedikit perbezaan di dalam perkataan dari ramai para sahabat nabi seperti: (1) Umar bin Khattab, (2) Sa’d bin Abi Waqqas, (3) Abdullah bin Abbas, (4) Abdullah bin Mas’ud, (5) Jabir bin Abdullah Ansari, (6) Abu Huraira, (7) Abu Sa’id Khudri, (8) Jabir bin Sumra, (9) Malik bin Huwairi’s, (10) Bara’a bin ‘Azib, (11) Zaid bin Arqam, (12) Abu Rafi’, (13) Abdullah bin Ubai, (14) Abu Suraiha, (15) Hudhaifa bin Assad, (16) Anas bin Malik, (17) Abu Huraira Aslami, (18) Abu Ayyub Ansari, (19) Sa’id bin Musayyab, (20) Habib bin Abi Thabit, (21) Sharhbil bin Sa’d, (22) Umme Salma (wife of the holy Prophet), (23) Asma bint Umais (wife of Abu Bakr), (24) Aqil bin Abi Talib, (25) Mu’awiya bin Abu Sufyan, dan ramai lagi sahabat yang lain.

  Secara ringkas, kesemua mereka telah menyatakan dengan sedikit perbezaan pada perkataan bahawa nabi berkata: ‘Wahai Ali, kamu kepada ku adalah sebagai Harun kepada Musa, melainkan tidak ada rasul selepas aku.’

  Adakah semua ulama yang mashor – dan banyak lagi yang saya tidak nyatakan – tidak mencukupi untuk membuktikan bahawa hadith ini telah diterima semua sebagai benar

  BUKANKAH KESEBELAS IMAM LAINNYA TERSEBUT BERASAL ADRI KETURUNAN ALI AS. YG DIKATAKAN NABI SAW AGAR MANUSIA MENGIKUTI MEREKA ???

  INI SAJA SAYA CUKUPKAN TTG JAWABAN ATAS PERTANYAAN ANTUM.

  ReplyDelete
 14. ITU SAJA DAHULU YG LINNYA INSYA ALLAH AKAN SAYA BAHAS. SETELAH ANTUM MENANGGAPINYA. HAL INI SAYA LAKUKAN AGAR DISKUSI KITA LEBIH TERARAH. JADI KITA BAHAS DAHULU FITNAH YG ANTUM TEBARKAN SETELAH INI KITA AKAN LANJUTI KEPOKOK MASALAH LAIN DALAM TULISAN ANTUM. SKALI LAGI SILAHKAN DITANGGAPI JAWABAN ANA. DITUNGGU BRO

  ReplyDelete
 15. Oleh : Dr. Sulaiman Nordin. (Mantan Pengarah Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia)

  JAWAB
  kalo antum seorang ilmuan ( doktor) maka sudah selayaknya antum tanggapi coment ana ini. tentunya pake dalil dan hujjah yg kuat. jangan pake asumsi dan persepsi.

  kenapa antum takmenjawab koment ana yg mematahkan tulisan murahan antum ini. SUDAH BANGKRUTKAH HUJJAH ANTUM SEHINGGA DIAM SERIBU BAHASA ??????

  ReplyDelete
 16. 9.0 KISAH TERSEBUT MENENTANG AL-QURAN

  Kisah seperti ini bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran jelas menjamin bahawa kesemua sahabat akan masuk syurga, ALLAH Ta'ala berfirman yang bermaksud;

  "Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan ALLAH, dan orang-orang (Ansar) yang memberi tempat kediaman dan pertolongan, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia." (Surah Al-Anfal : 74)

  JAWAB
  Ini ayat hanya bercerita tentang sebagian sahabat saja bukan semua sahabat. Karena tidak semua sahabat berhijrah,berjihad dijalan Allah. Faktanya banyak sahabat yg LARI DARI MEDAN PERANG UHUD, HUNAIN DAN KHAIBAR. AL-QURAN DAN HADIST SHAHIH MENJELASKANNYA.

  Penulis bloq
  Kesemua golongan Muhajirin dan Ansar mendapat keredhaan ALLAH. Firman ALLAH dalam surah At-Taubah ayat 100;

  "Dan orang-orang terdahulu daripada Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang menurut fahaman mereka dengan kebaikan, ALLAH redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. ALLAH menyediakan untuk mereka syurga-syuraga yang mengalir dibawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar."

  Jawab
  Ini ayat lengkapnya
  Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

  jelas diayat ini juga hanya menceritakan hanya sebagian sahabat saja bukan semua sahabat. Lihat kata-kata dalam ayat ini : “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik…..dst

  ReplyDelete
 17. Sejarah membuktikan tidak semua sahabat mengikuti mereka : (Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar).

  Adapun bukti dan faktanya adalah :
  1. Perang shiffin
  Perang ini memakan korban 70 ribu kaum muslimin. Perang antara khalifah imam ali as dgn manusia terkutuk yaitu muawiyah bin abu sofyan.

  Semua sahabat mantan perang badar ( baca: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar) berada dibarisan imam Ali as. Dan diluar ahli badar bergabung dgn muawiyah.

  Artinya kalimat : “dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik “ TIDAK SEMUA SAHABAT NABI SAW MENGIKUTI “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar” PAHAM.


  Penulis bloq
  Ayat-ayat tersebut menuntut supaya umat Islam mengikuti fahaman para sahabat R.A. Bukannya untuk beriman kepada teori Imam Ghaib yang memusuhi para sahabat R.A

  Jawab
  Antum sudah sangat keliru dalam memahami ayat diatas. Dan taka da satupun dalil shahih baik dari Al-Quran dan hadist memerintahkan kita mengikuti para sahabat. Dalam hadist shahih diceritakan bahwa kalo mau selamat wajib mengikuti ahlul bait nabi saw>

  Nabi bersabda:
  Perumpamaan ahlul baitku seperti bahtera (perahu) nabi nuh as. Siapa yg menaikinya akan selamat siapa yg tertinggal akan tengelam.

  Aku tinggalkan 2 hal berat ( at-tsaqalain) selama kalian berpegang pada keduannya maka tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu Al-quran yg talinya membentang antara langiot dan bumi dan itrah ahlul baitku

  Keduannya adalah hadist MUTHAWATIR. BAHKAN HADIST TSQALAIN DIRIWAYATKAN LEBIH DARI 80 SAHABAT NABI SAW.

  ReplyDelete
 18. TENTANG SAHABAT
  Sekali lagi ana tekankan tidak ada satupun hadist shahih agar umat mengikuti para sahabat agar selamat. Ianya hanya bualan syekh2 dari Saudi Arabia saja dimana ia hanya mitos atau dongeng penghantar tidur saja. Sebab banyak dari kalangan sahabat yg mempunyai ahlak buruk. Sahabat pernah lari dari medan perang uhud, hunain dan khaibar. Sahabat ada yg munafik, minum khamar, mengancam akan mengawini istri nabi saw, mau membunuh nabi saw selepas perang tabuk, sahabat ada yg berzina, sahabat lari dari sholat jum’at sebanyak 3 kali demi PERUT,DST.

  Silahkan simak tulisan saya (dialaq abu imam dgn mutiara zuhud ttg sahabat) tentang buruknya akhlak sahabat disini.
  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/05/13/antara-syiah-wahabi/

  ReplyDelete

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.