Terkini

FATWA ULAMA SUNNAH MENGENAI HUKUM BERDEMONSTRASI

Dipetik dari : darussalaf.or.id
Disesuaikan mengikut standard bahasa Melayu Malaysia oleh : UKT

Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam telah menetapkan bahawa seseorang tidak boleh memberontak kepada pemerintah, membangkang, derhaka, menyebarkan aibnya, baik di makalah, mimbar, rapat umum (majlis), dan lainnya, kerana hal itu akan menimbulkan kerosakan. Yang menyebabkan masyarakat tidak lagi segan, hormat, dan cinta kepada pimpinannya.

Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً 

“Barang siapa yang melihat sesuatu dia benci dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar atasnya, kerana barang siapa yang meninggalkan jama’ah dengan sejengkal, lalu dia mati, matinya seperti matinya orang jahiliyyah”. 

[HR. Al-Bukhari dalam Sahihnya (13/5), Muslim dalam Sahihnya (3/1477), Ahmad dalam Al-Musnad (1/275), dan lainnya]

Hadis ini menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh derhaka kepada pemerintah, walaupun dalam perkara yang dianggap “remeh”, kerana yang remeh itu boleh menjadi besar, parah, dan merebak. Berasaskan dari hadis ini, para ulama kita mengharamkan demonstrasi, kerana demonstrasi merupakan salah satu bentuk kederhakaan dan pembangkangan kepada pemerintah yang mana ianya dilarang keras oleh Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam . Kerana banyaknya yang menyangka demonstrasi adalah satu perkara yang dibolehkan, maka kami bawakan fatwa-fatwa para ulama’ kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang menjelaskan tentang HARAMNYA DEMONSTRASI :1. Fatwa Samahatus Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullah Ta’ala

Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullah berkata, “Cara yang baik merupakan kaedah yang dapat diterimanya kebenaran. Sedang cara yang keliru dan kasar merupakan saranan yang paling berbahaya ditolaknya dan tidak diterimanya kebenaran, atau boleh menimbulkan kekacauan, kezaliman, permusuhan, dan saling menyerang. Dikategorikan dalam permasalahan ini apa yang dikerjakan oleh sebahagian orang berupa demonstrasi yang menyebabkan keburukan yang banyak bagi para da’i. Maka berpiket di jalan-jalan dan berteriak bukanlah merupakan jalan untuk memperbaiki dan dakwah. Jadi, cara yang benar adalah dengan menziarahi (pemerintah), menulis surat dengan cara yang lembut. Nasihatilah para pemimpin, pemerintah, dan kepala suku dengan kaedah seperti ini. Bukan dengan cara kekerasan dan demonstrasi. 

Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di Makkah selama 13 tahun, baginda tidaklah pernah menggunakan kaedah demonstrasi dan berpiket, serta tidak mengancam orang lain untuk menghancurkan harta-bendanya dan membunuh mereka. Tak ragu lagi, cara ini akan membahayakan dakwah dan para da’i, selain akan menghalangi tersebarnya dakwah, membuat para pemimpin atasan memusuhinya dan melawannya dengan segala yang mungkin boleh dilakukannya. Mereka (para pelaku demonstrasi) menyangka mereka menginginkan kebaikan dengan cara seperti tersebut, akan tetapi, apa yang terjadi ialah yang sebaliknya. Maka hendaknya seorang da’I ilallah menempuh jalannya para rasul dan pengikutnya, sekalipun memakan waktu yang panjang. Itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang membahayakan dan mempersempit (ruang gerak) dakwah. Walaa haula walaa quwwata illa billah”.

[Lihat Majallah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi ke-38, (hal.310)]

Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullah rahimahullah pernah ditanya, “Apakah demonstrasi yang dilakukan oleh kaum lelaki dan wanita melawan yang melawan pemerintah boleh dianggap termasuk dalam kaedah gerakan dakwah? Apakah orang yang meninggal di dalamnya dianggap mati syahid?”

Maka Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullah rahimahullah memberikan jawapan: “Saya tidak memandang demonstrasi yang dilakukan para kaum hawa dan juga oleh kaum Adam sebagai suatu solusi. Akan tetapi itu merupakan sebab timbulnya fitnah (baca: musibah), keburukan. Sebabnya perbuatan itu menzaliminya sebahagian orang yang lain, dan melampaui batas atas sebahagian orang tanpa haq. Akan tetapi, cara-cara yang syar’i (menasihati pemerintah) adalah dengan cara menulis surat, menasihatinya, dan mendakwahinya menuju kepada suatu kebaikan dengan cara damai. Demikianlah yang ditempuh para ulama’. Demikianlah para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut mereka dalam kebaikan. Cara mereka menasihati dengan menulis surat dan berbicara secara langsung dengan orang yang bersalah, pemerintah, dan penguasa. Dengan cara menghubunginya, menasihatinya, dan menulis surat, tanpa menyebarkan aibnya di atas mimbar-mimbar dan tempat-tempat lainnya (dengan berteriak): “Pemerintah Fulan melakukan begini dan begini, lalu hasilnya begini dan begini !! ”, Wallahul Musta’an”. 

[Semak Kaset : Muqtathofaat min Aqwaal Al-Ulama’]

Demonstrasi bukanlah uslub (cara) berdakwah yang benar. Bukan seperti yang dikatakan oleh seorang da’i hizbi, Safar Al-Hawaly. Dia berkata dalam kasetnya yang berjudul “Syarah Al-Aqidah Ath-Thohawiyyah” (no.185), ”Sesungguhnya demonstrasi yang dilakukan oleh kaum wanita merupakan salah satu di antara uslub (cara) berdakwah dan memberikan pengaruh”.

Senada dengan ini, A’idh Al-Qorny berkata, “Demi zat Yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh telah keluar di Al-Jaza’ir dalam satu hari 700.000 wanita muslimah yang berhijab menuntut ditegakkannya syari’at Allah”.

Adapun Salman bin Fahd Al-Audah, maka tak jauh beza dengan kedua temannya tadi. Dia berkata dalam kaset “Lin Nisaa’ Faqoth”, ”Sungguh kita telah mendengar di beberapa negara lain suatu berita yang menggembirakan adanya kembali (kesedaran) yang jujur-khususnya di kalangan pemudi- kepada Allah. Setiap orang dengar adanya demonstrasi lantang di al-Jaza’ir. Sedangkan pemimpinnya adalah sekelompok wanita. Jumlah mereka lebih dari ratusan ribu orang”.

Syaikh Abdul Malik Al-Jaza’iry Hafizhahullah berkata dalam mengkritik kekeliruan tiga orang di atas, “Demi Allah, Sesungguhnya urusan mereka ini benar-benar aneh! Tidaklah pernah dibayangkan kalau Jazirah Arab (setelah adanya dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab) akan melahirkan orang-orang semacam mereka!? Apakah setelah kehidupan yang dihiasi dengan menjaga kehormatan, yang dijaga oleh kaum muslimin Jazirah, akan datang Safar, Salman, dan Al-Qorny ke hadapan para wanita untuk mengeluarkan mereka dari rumah. Kemuliaan mereka dengan memperbanyak jumlah dan kekuatan dengan para wanita!? Safar menjelaskan pengaruh yang dalam ketika keluarnya para wanita untuk berdemo, sedang Al-Qorny menguatkannya dengan sumpah!! Sedang Salman membangkitkan semangat mereka agar tetap bersabar menghadapi kereta kebal. Alangkah anehnya agamanya!”. 

[Lihat Madarik An-Nazhor (hal.419-420), cet. Dar Sabiil Al-Mu’minin.]

Apa yang dinyatakan oleh tiga orang ini jelas salah, kerana menasihati pemerintah adalah dengan secara rahsia dan tersembunyi seperti menziarahinya, menulis surat kepadanya, menelefonnya, atau menghubungi teman-temannya rapatnya. Inilah merupakan prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ َأَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلا َيُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوْ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فََذَاكَ وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى اَلَّذِيْ عَلَيْهِ لَهُمَنْ َأَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلا َيُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوْ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فََذَاكَ وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى اَلَّذِيْ عَلَيْهِ لَهُ

“Barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa, maka janganlah dia menampakkannya secara terang-terangan, akan tetapi hendaknya dia mengambil tangannya, dan berdua dengannya. Jika dia terima, maka itulah (yang diharap). Jika tidak, maka dia telah melaksanakan kewajipan atas dirinya ”.

[HR. Ibnu Abi Ashim dalam As-Sunnah (1096). Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata dalam Zhilal Al-Jannah (hal.514), “Sanadnya sahih”] .

Fauzy bin Abdillah Al-Atsary hafizhahullah berkata; ”Hadis ini menunjukkan bahawa nasihat kepada pemerintah dengan cara rahsia, bukan dengan cara terang-terangan, dan bukan pula menyebarkan aibnya di atas mimbar-mimbar, majlis-majlis, masjid-masjid, majalah dan lainnya sebagai suatu nasihat”.

[Lihat: Al-Ward Al-Maqthuf (hal.66)]

2. Fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Soleh Al-‘Utsaimin rahimahullah

Asy-Syaikh Muhammad bin Soleh Al-‘Utsaimin rahimahullah Ta’ala ditanya: “Apakah Demonstrasi boleh dianggap kaedah dakwah yang disyari’atkan?” Asy-Syaikh Muhammad bin Soleh Al-‘Utsaimin rahimahullah menjawab, “Alhamdu lillahi Rabbil alamin wa sollallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa shohbihi wa sallam wa man tabi’ahum bi ihsan ilaa yaumiddin. Amma ba’du: Sesungguhnya demonstrasi merupakan perkara baru, tidaklah dikenali (diamalkan) di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. 

Kemudian di dalamnya terdapat kekacauan dan huru-hara yang menjadikannya perkara terlarang, dimana pasti terjadi pemecahan kaca-kaca, pintu-pintu, dan lainnya. Juga terjadi padanya ikhtilath (campur-baur) antara lelaki dan wanita, orang tua dan anak muda, dan sejenisnya diantara kerosakan dan kemungkaran. Adapun masalah tekanan atas pemerintah, jika pemerintahnya muslim, maka cukuplah bagi mereka sebagai penasihat adalah Kitabullah Ta’ala, dan Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu kaedah terbaik menyampaikan peringatan kepada seorang muslim. 

Jika pemerintahnya kafir, maka jelas mereka tak akan memperhatikan para peserta demonstrasi. Pemerintah tersebut akan “bermanis muka” di depan mereka, sementara itu hanyalah merupakan keburukkan yang tersembunyi di batin mereka. Kerananya, kami memandang bahwa demonstrasi merupakan perkara mungkar !!Adapun alasan mereka: “Demo inikan demonstrasi aman ”. Memang terkadang aman-aman saja di awalnya atau pertama kalinya, lalu kemudian berubah menjadi satu kerosakkan. Aku nasihatkan kepada para pemuda agar mereka mau mengikuti jalannya Salaf. Kerana Allah –Subhanahu wa Ta’ala- telah memuji para sahabat Muhajirin dan Ansar, serta juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan”. 

[Lihat Al-Jawab Al-Abhar(hal.75) karya Fu’ad Siroj]

3. Fatwa Fadhilah Asy-Syaikh Al-Allamah Soleh bin Ghoshun-rahimahullahFadhilah Asy-Syaikh Al-Allamah Soleh bin Ghoshun rahimahullah berkata; “Menjadi seorang da’ie, orang yang memerintahkan kebaikan, dan melarang dari kemungkaran, wajiblah bagi dirinya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran, mengharapkan pahala dan ganjaran (di sisi Allah), menanggung segala sesuatu yang dia dengarkan atau kadangkala dia dicemooh dalam dakwahnya. Adapun seorang da’ie menempuh cara kekerasan, atau dia wal’iyadzu billah menempuh cara dengan menyakiti manusia, mengganggu orang, atau menempuh cara perselisihan dan pertengkaran, dan memecah belah kesatuan. Ini merupakan perkara-perkara setan. Dia berpegang kepada prinsip dakwah Khawarij. Inilah prinsip dakwah Khawarij !! Mereka itulah yang mengingkari kemungkaran dengan senjata, mengingkari sesuatu perkara-perkara yang mereka anggap tidak boleh dan menyelisihi keyakinan mereka dengan cara perang, menumpahkan darah, mengkafirkan orang, dan beberapa perkara lain. 

Maka bezakanlah antara dakwah para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan Salafus Soleh dengan dakwah Khawarij dan orang yang menempuh manhaj (jalan hidup) mereka, dan menjalani jalan mereka. Dakwahnya para sahabat dengan cara hikmah, nasihat, menjelaskan kebenaran, dengan penuh kesabaran, dengan berhias kesabaran, dan mencari pahala dan ganjaran. Sedangkan dakwah Khawarij dengan cara membunuh manusia, menumpahkan darah mereka, mengkafirkan mereka, memecah-belah kesatuan, dan merobak-robek barisan kaum muslimin. 

Ini adalah perbuatan-perbuatan keji dan bid’ah. Seharusnya orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara seperti ini dijauhkan dan dijauhi. Mereka itu telah memecah-belah kesatuan kaum muslimin. Padahal Persatuan itu merupakan rahmat, sedangkan perpecahan merupakan sengsara dan azab-wal’iyaadzu billah-. Andai suatu penduduk negara di atas kebaikan, bersatu di atas satu kata, niscaya mereka akan memiliki karisma dan wibawa. 

Akan tetapi penduduk negara kita sekarang sudah berkelompok-kelompok dan terpisah-pisah. Mereka telah bercakaran, berselisih, dan bermusuh. Ini merupakan cara bid’ah, dan keji. Perlakuan mereka merupakan perlakuan orang yang jalannya seperti yang telah berlalu keterangannya, datang dari orang-orang yang mahu memecah-belah kesatuan, dan orang-orang yang telah membunuh Amirul Mukminin Ali-radhiyallahu anhu- dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan sahabat, berserta bai’at Ridhwan. Mereka telah membunuh beliau sedang mereka menginginkan “kebaikan”!! Sedang mereka itu adalah pemimpin kerosakan, pemimpin bid’ah,dan pemimpin perpecahan. 

Mereka itulah yang memecah-belah persatuan kaum muslimin, dan melemahkan barisan kaum muslimin. Demikian juga sampai orang-orang yang berpendapat bolehnya, mengaplikasikan, dan menganggapnya baik. Maka orang seperti ini buruk aqidahnya, dan harus dijauhi. Aku tahu-wa’iyaadzu billah- bahawa ada seorang yang disiapkan untuk membahayakan umatnya dan teman-temannya, serta orang-orang yang ada disekitarnya. Nasihat yang haq, hendaknya seorang muslim menjadi seorang bekerja, membangun, mengajak kepada kebaikan, dan mencari kebaikan sebenar-benarnya. Dia harus mengucapkan kebenaran, berdakwah dengan cara yang benar dan lembut, berbaik sangka terhadap saudaranya, serta mengetahui bahawa kesempurnaan merupakan sesuatu yang sulit untuk diraih. 

Bahawasanya yang ma’sum adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan andaikan para pemerintah hilang/pergi, maka tak akan datang orang yang lebih bagus dibandingkan mereka. Andaikan semua orang yang ada hilang/pergi-sama saja diantara mereka ada pemerintah, penanggung jawab, atau para penuntut, atau rakyat. Andaikan ini semuanya pergi/hilang-rakyat negara mana saja-, nescaya akan datang pemimpin yang lebih buruk darinya !! Kerana akan datang suatu masa kecuali yang berikutnya lebih buruk. 

Jadi, orang yang menginginkan agar orang lain sampai pada darjat kesempurnaan, atau menjadi orang-orang yang ma’sum dari segala kesalahan dan keburukkan. Orang (yang berpemikiran) macam ini adalah orang sesat. Mereka ini adalah orang-orang Khawarij. Mereka inilah yang memecah-belah persatuan manusia dan menyakiti mereka. Ini merupakan tujuan orang-orang yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jama’ah dengan berbagai bid’ah dari kalangan orang Rafidhah, Khawarij, Mu’tazilah, dan seluruh jenis pelaku keburukkan dan bid’ah”. 

[Lihat Majallah Safinah An-Najaah ,edisi 2, Januari 1997 M.]

Inilah beberapa fatwa ulama’ besar di zaman ini. Semuanya sepakat mengHARAMKAN DEMONSTRASI, kerana menimbulkan kerosakan, secara langsung atau tidak. Fakta yang ada di lapangan telah membuktikan bahawa demonstrasi menyebabkan banyaknya berlaku kerosakan. Intipatinya, demonstrasi adalah HARAM dalam Islam, baik demonya dalam bentuk aman dan tidak menimbulkan rusuhan pada saat demo, apalagi yang disertai kekasaran, dan sesuatu yang memancing emosi, serta merendahkan wibawa pemerintah.

Sumber : Buletin Jum’at Al-Atsariyyah edisi 26 Tahun I. Penerbit : Pustaka Ibnu Abbas.

4 comments:

 1. Pok Nik kata sembahyang juga sama dgn demonstrasi.Jauh benarmenyimpangnya orang tua ni,macam mana masih ada org yg mengelarnya tok guru?.

  ReplyDelete
 2. Org PAS mana terima dalil2 cm ni..depa kata ni UMNO punya propaganda. Jd lama kelamaan mereka akan jd jahat krn semua yg baik bila ditegur mereka akn ckp propaganda.. UMNO.. Ingatlah jika jatuhkan krn dgn cara Demo, krjn baru yg naik itu akan dibalas Allah dgn perkara yg sama. Kt dunia skrg Allah balas CASH dn CEPAT. Jika tidak sabar gunalah kaedah syaitan (berdemo), krn syaitan mmg ajar manusia jd tidak sabar..

  ReplyDelete
 3. Terima kasih atas komen tuan-tuan

  - Jebat

  ReplyDelete

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.