[INFO ISLAM] KAEDAH RUQYAH BERDASARKAN AL-QURAN DAN SUNNAH


Oleh : UKT

Ruqyah bukanlah pengubatan alternatif. Justeru itu  seharusnya ia menjadi pilihan pertama pengubatan tatkala seseorang muslim ditimpa penyakit. Sebagai kaedah penyembuhan penyakit, ruqyah tidak boleh dinafikan kemampuannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan: “Sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis syaitan-syaitan dari mendekati anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah dan RasulNya”. [1]

Pentingnya penyembuhan dengan kaedah ruqyah ini, maka setiap kaum Muslimin seharusnya mengetahui tata cara yang sebenar, agar pada saat melakukan ruqyah, ianya tidak menyimpang dari kaedah yang syar’ie. 

Tata cara meruqyah adalah sebagai berikut: 

1. Keyakinan bahawa segala penyembuh datangnya hanya dari Allah.

2. Ruqyah harus dengan Al Qur’an, hadits atau dengan nama dan sifat Allah, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat difahami.

3. Mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah saat membaca dan berdoa.

4. Membaca Surat Al Fatihah dan meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al Falaq, An Naas, Al Ikhlas, Al Kafirun. Seluruh Al Qur’an, pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya, tentu akan lebih berpengaruh.

5. Menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al Qur’an dan doa yang sedang dibaca. 

6. Orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik yang berupa ayat Al Qur’an mahupun doa-doa dari Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam. Supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahawa ruqyah yang dibacakan sesuai dengan syariat.

7. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah. Masalah ini, menurut Syaikh Al Utsaimin mengandungi kelonggaran. Caranya, dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air liur. ‘Aisyah pernah ditanya tentang tiupan Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam dalam meruqyah. Baginda menjawab: “Seperti tiupan orang yang makan kismis, tidak ada air liurnya (yang keluar)”. (HR Muslim, kitab As Salam, 14/182). Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadis ‘Alaqah bin Shahhar As Salithi, tatkala dia meruqyah seseorang yang gila, dia mengatakan: “Maka aku membacakan Al Fatihah padanya selama tiga hari, pagi dan petang. Setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan”. [HR Abu Daud, 4/3901 dan Al Fathu Ar Rabbani, 17/184]. 

8. Jika meniupkan ke dalam bekas yang berisi air atau lainnya, tidak masalah. Untuk bekas, yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun. Disebutkan dalam hadis Malik bin Rabi’ah, bahwa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


كُلُوْا الزَيْتَ وَ ادَّهِنُوا بِهِ فَإنَهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَة

"Makanlah minyak zaitun , dan minyaki tubuh dengannya. Sebab ianya berasal dari tumbuhan yang penuh barkah".[2] 

9. Mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Ini berdasarkan hadis ‘Aisyah, dia berkata: “Rasulullah, tatkala dihadapkan pada seseorang yang mengeluh kesakitan, Beliau mengusapnya dengan tangan kanan…”. [HR Muslim, Syarah An Nawawi (14/180].

Imam An Nawawi berkata: “Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Banyak riwayat yang sahih tentang itu yang telah aku himpun dalam kitab Al Adzkar”. Dan menurut Syaikh Al ‘Utsaimin berkata, tindakan yang dilakukan sebahagian orang, saat meruqyah dengan memegang telapak tangan orang yang sakit atau anggota tubuh tertentu untuk dibacakan kepadanya, (maka) tidak ada dasarnya sama sekali. 

10. Bagi orang yang meruqyah diri sendiri, letakkan tangan di tempat yang dikeluhkan seraya mengatakan بِسْمِ الله (Bismillah, 3 kali).


أعُوذُ بِالله وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَر مَا أجِدُ وَ أحَاذِرُ 

"Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari setiap keburukan yang aku jumpai dan aku takuti".[3] 

Dalam riwayat lain disebutkan “Dalam setiap usapan”. Doa tersebut diulangi sampai tujuh kali. 
Atau membaca :


بِسْمِ الله أعُوذُ بِعزَِّةِ الله وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَر مَا أجِدُ مِنْ وَجْعِيْ هَذَا 

"Aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaanNya dari setiap keburukan yang aku jumpai dari rasa sakitku ini".[4]

Apabila rasa sakit terdapat di seluruh tubuh, caranya dengan meniup dua telapak tangan dan mengusapkan ke wajah si sakit dengan keduanya.[5]

11. Bila penyakit terdapat di salah satu bahagian tubuh, kepala, kaki atau tangan misalnya, maka dibacakan pada tempat tersebut. Disebutkan dalam hadis Muhammad bin Hathib Al Jumahi dari ibunya, Ummu Jamil binti Al Jalal, beliau berkata: Aku datang bersamamu dari Habasyah. Tatkala engkau telah sampai di Madinah semalam atau dua malam, aku hendak memasak untukmu, tetapi kayu bakar habis. Aku pun keluar untuk mencarinya. Kemudian periuk tersentuh tanganku dan berguling menimpa lenganmu. Maka aku membawamu ke hadapan Nabi. Aku berkata: “Kupertaruhkan engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, ini Muhammad bin Hathib”. Beliau meludah di mulutmu dan mengusap kepalamu serta mendoakanmu. Baginda Sallallahu 'alaihi wa sallam masih meludahi kedua tanganmu seraya membaca doa: 


أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"Hilangkan penyakit ini wahai Penguasa manusia. Sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhanMu, ubat yang tidak meninggalkan penyakit"[6].

Dia (Ummu Jamil) berkata: “Tidaklah aku berdiri bersamamu dari sisi Baginda Sallallahu 'alaihi wa sallam, kecuali tanganmu telah sembuh”. 

12. Apabila penyakit berada di sekujur badan, atau lokasinya tidak jelas, seperti gila, dada sempit atau keluhan pada mata, maka cara mengubatinya dengan membacakan ruqyah di hadapan penderita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Nabi Sallallahu 'laihi wa sallam meruqyah orang yang mengeluhkan rasa sakit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, dari Ubay bin K’ab , dia berkata: “Dia bergegas untuk membawanya dan mendudukkannya di hadapan Baginda Sallallahu 'alaihi wa salla,m . Maka aku mendengar Baginda membentenginya (ta’widz) dengan surat Al Fatihah”.[7] 

Apakah ruqyah hanya berlaku untuk penyakit-penyakit yang disebutkan dalam nas atau penyakit secara umum? Dalam hadis-hadis yang membicarakan mengenai terapi ruqyah, penyakit yang disentuh adalah pengaruh mata yang jahat (‘ain), penyebaran bisa racun (humah) dan penyakit namlah (humah). Berkaitan dengan masalah ini, Imam An Nawawi berkata dalam Syarah Sahih Muslim: “Maksudnya, ruqyah bukan bererti hanya dibolehkan pada tiga penyakit tersebut. Namun maksudnya bahawa Baginda ditanya tentang tiga hal itu, dan Baginda membolehkannya. Andai ditanya tentang yang lain, maka baginda akan mengizinkannya pula. Sebabnya Baginda sudah memberi isyarat buat selain mereka, dan Baginda pun pernah meruqyah untuk selain tiga keluhan tadi”. (Sahih Muslim, 14/185, kitab As Salam, bab Istihbab Ar Ruqyah Minal ‘Ain Wan Namlah). [8]

Demikian sekilas cara ruqyah. Mudah-mudahan bermanfaat.

Maraji` :
1. Risalatun Fi Ahkami Ar Ruqa Wa At Tamaim Wa Shifatu Ar Ruqyah Asy Syar’iyyah, karya Abu Mu’adz Muhammad bin Ibrahim. Dikoreksi Syaikh Abdullah bin Abdur Rahman Jibrin.
2. Kaifa Tu’aliju Maridhaka Bi Ar Ruqyah Asy Syar’iyyah, karya Abdullah bin Muhammad As Sadhan, Pengantar Syaikh Abdullah Al Mani’, Dr Abdullah Jibrin, Dr. Nashir Al ‘Aql dan Dr. Muhammad Al Khumayyis, Cet X, Rabi’ul Akhir, Tahun 1426H.
_______

Nota kaki :

[1]. Dinukil dari Kaifa Tu’aliju Maridhaka Bi Ar Ruqyah Asy Syar’iyyah, hlm. 41.
[2]. Hadis hasan, Shahihul Jami’ (2/4498).
[3]. HR Muslim, kitab As Salam (14/189). 
[4]. Sahihul Jami’, no. 346.
[5]. Fathul Bari (21/323). Cara ini dikatakan oleh Az Zuhri merupakan cara Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam dalam meniup. 
[6]. Al Fathu Ar Rabbani (17/182) dan Mawaridu Azh Zham-an, no. 1415-1416.
[7]. Al Fathu Ar Rabbani (17/183). 
[8]. Namlah adalah luka-luka yang menjalar di sisi badan dan anggota tubuh lainnya

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 06//Tahun IX/1426H/2005M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016]

Teks asal dipetik dari : http://almanhaj.or.id/content/2693/slash/0/tata-cara-ruqyah-yang-benar


Post a comment

0 Comments