KEMASKINI : SENARAI KONGSI GELAP DAN PECAHAN MENGIKUT KAUM

Oleh : AMAJ

Maklumat dari Kementerian Dalam Negeri

Jumlah ahli kongsi gelap di Malaysia : 40 313 orang gengster

Pecahan mengikut kaum :

1. India     : 28 000 ribu
2. Cina    : 2140 ribu
3. Melayu : 1 ribu lebih
4. Sabah : 329
5. Sarawak : 900 lebih

Post a comment

0 Comments