PUTERA DAN PUTERI NABI MUHAMMAD

Oleh : Nurfitri Hadi
Transliterasi oleh : Putera

Kisah mengenai putera dan puteri Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam termasuk kisah-kisah yang jarang diperkatakan. Maka dengan itu tidak hairan sekiranya sebahagian umat Islam tidak mengetahui berapakah jumlah putera dan puteri Baginda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam  atau apakah nama anak-anak baginda.

Enam dari tujuh anak Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam lahir dari ummul mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiallahu ‘anha. Rasulullah memuji Khadijah dengan sabdanya,


قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ

“Dia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku, dia telah membenarkan (kata-kata) aku tatkala orang-orang mendustakan aku, dia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku, dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain.” (HR Ahmad no.24864)

Saat baginda mengucapkan kalimat ini, baginda belum menikah dengan Maria al-Qibtiyah.

Anak-anak Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Rasulullah memiliki tiga orang putera; yang pertama Qashim, namanya menjadi kunyah (yakni gelaran kepada) Rasulullah (Abul Qashim). Qashim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat tatkala berusia 2 tahun. Yang kedua Abdullah, disebut juga ath-Thayyib atau ath-Tahir kerana lahir setelah kenabian. Putera yang ketiga baginda adalah Ibrahim, dilahirkan di Madinah tahun 8 H dan wafat ketika berusia 17 atau 18 bulan.

Puteri baginda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam pula berjumlah 4 orang; Zainab yang menikah dengan Abu al-Ash bin al-Rabi’, anak perempuan Rasulullah dari jalur Khadijah, kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, lalu Ruqayyah dan Ummu Qultsum menikah dengan Utsman bin Affan.

Perinciannya adalah sebagai berikut :

Puteri-puteri Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam

Para ulama sepakat bahawa jumlah puteri Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam ialah 4 orang yang semuanya lahir dari rahim ummul mukminin Khadijah radhiallahu ‘anha.

1. Zainab binti Rasulullah

Zainab radhiallahu ‘anha menikah dengan anak ibu saudaranya, Halah binti Khuwailid, yang bernama Abu al-Ash bin al-Rabi’. Pernikahan ini berlangsung sebelum ayahnya diangkat menjadi rasul. Zainab dan ketiga saudaranya masuk Islam sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam, akan tetapi sang suaminya, Abu al-Ash, tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudara-saudaranya, kerana keterikatannya dengan suami.

Tidak beberapa lama kemudian, barulah Zainab berhijrah dari Makkah Al-Mukkaramah ke Madinah Al-Munawarrah untuk menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan ayahnya yang tertercinta, lalu menyusullah suaminya, Abu al-Ash. Abu al-Ash pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama mertua dan isterinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung, pada tahun 8 H, Zainab wafat meninggalkan Abu al-Ash dan puteri mereka Umamah.

Setelah itu, Umamah kadangkala diasuh oleh datuknya, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan baginda menggendong cucunya, Umamah, ketika solat, apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah dari gendongannya.

2. Ruqayyah binti Rasulullah.

Ruqayyah radiallahu ‘anha dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radiallahu ‘anhu. Keduanya dia turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Makkah sudah keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman. Di Habasyah, pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putera yang dinamai Abdullah.

Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Makkah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka berhadapan dengan ujian wafatnya putera tunggal mereka yang tatkala itu sudah berusia 6 tahun.

Tidak lama kemudian, Ruqayyah juga menderita dengan sakit demam panas. Utsman bin Affan setia merawat isterinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Ketika itu bersamaan dengan terjadinya Perang Badar, atas permintaan Rasulullah untuk mejaga putrinya, Utsman pun tidak turut serta dalam peperangan ini. Wafatlah ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Haritsah yang mengkhabarkan kemenangan umat Islam di Badar.

3. Ummu Kultsum binti Rasulullah.

Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman dengan puterinya yang lain, Ummu Kultsum radiallahu ‘anha. Oleh kerana itulah Utsman dijuluki dzu nurain (pemilik dua cahaya) kerana menikahi dua puteri Rasulullah. Satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain.

Utsman dan Ummu Kultsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummu Kultsum pada bulan Sya’ban tahun 9 H. Keduanya tidak dianugerahi baik seorang putera mahupun seorang puteri. Ummu Kultsum dimakamkan bersebelahan dengan saudaranya, Ruqayyah radhiallahu ‘anhuma.

4. Fatimah binti Rasulullah.

Fatimah radhiallahu ‘anha adalah puteri bongsu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. Dia dilahirkan lima tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua hijriyah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Pasangan ini dikurniai putera pertama pada tahun ketiga hijriyah, dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua, lahir pada bulan Rejab satu tahun berikutnya, dan dinamai dengan nama Husin. Anak ketiga mereka, Zainab, dilahirkan pada tahun keempat hijriyah dan dua tahun berselang lahirlah puteri mereka, Ummu Kultsum.

Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari gaya bicaranya dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang ke rumah ayahandanya, ayahnya selalu menyambutnya dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya,


فاطمة بضعة منى -جزء مِني- فمن أغضبها أغضبني” رواه البخاري

“Fatimah adalah sebahagian dariku. Barangsiapa membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah.” (HR. Bukhari)

Baginda juga bersabda,


أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مُزاحمٍ امرأة فرعون” رواه الإمام أحمد

“Sebaik-baik wanita penduduk syurga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Asiah bin Muzahim, isteri Firaun.” (HR. Ahmad).

Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah, kemudian dia pula keluarga Rasulullah yang pertama yang menyusul baginda. Fatimah radhiallahu ‘anha wafat enam bulan setelah ayahnya yang tercinta wafat meninggalkan dunia. Dia wafat pada 2 Ramadhan tahun 11 H, dan dimakamkan di Baqi’.

Putera-putera Rasulullah

Pertama, al-Qashim bin Rasulullah. Rasulullah berkuniyah (menggunakan gelaran) dengan namanya, beliau disebut Abu al-Qashim (bapaknya Qashim). Qashim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia dua tahun.

Kedua, Abdullah bin Rasulullah. Abdullah dinamai juga dengan ath-Thayyib atau ath-Thahir. Dia dilahirkan pada masa kenabian.

Ketiga, Ibrahim bin Rasulullah.

Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 H di Kota Madinah. Dia adalah anak terakhir dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, dilahirkan dari rahim Maria al-Qibthiyah radhiallahu ‘anha. Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqauqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam.

Usia Ibrahim tidak panjang. Dia wafat pada tahun 10 H saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah sangat bersedih dengan pemergian putera kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya ini. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah bersabda,


“إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يُرْضِى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون” رواه البخاري

“Sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih, namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diredhai Rab kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim.” (HR. Bukhari).

Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah bersama anak-anaknya, nescaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak. Allah Ta’ala mengurniakan Baginda putera dan puteri yang merupakan tanda kesempurnaan Baginda sebagai manusia. Namun Allah juga menguji baginda dengan mengambil satu per satu anak-anaknya sebagaimana dahulu Baginda diuji dengan wafatnya satu per satu orang tuanya tatkala baginda memerlukan mereka; ayah, ibu, datuk, dan bapa saudaranya. Hanya anaknya Fatimah yang wafat setelah Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam.

Allah juga tidak memanjangkan usia putera-putera Baginda. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengagungkan putera-puteranya atau mengangkatnya menjadi Nabi setelah baginda. Boleh kita lihat, cucu baginda Hasan dan Husin saja sudah membuat orang-orang yang lemah termakan dengan fitnah. Mereka mengagungkan kedua cucu baginda melebihi yang sepatutnya. Bagaimana kiranya kalau putera-putera baginda dipanjangkan usianya dan memiliki keturunan? Tentu akan menimbulkan fitnah yang jauh lebih besar.

Hikmah dari wafatnya putera dan puteri Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam juga sebagai teladan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putera atau puteri mereka. Saat kehilangan anaknya, Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diredhai Allah. Ketika seseorang kehilangan salah satu anaknya, maka Rasulullah telah kehilangan hampir semua anaknya.

Semoga selawat dan salam sentiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam dan keluarganya..

Sumber : http://kisahmuslim.com/mengenal-putra-dan-putri-rasulullah/

Post a comment

0 Comments