HOUTHI DAN GERAKAN SYIAH DI YAMAN

Oleh : Nurfitri Hadi
Transliterasi : Jebat

Jatuhnya ibu kota Yaman, Sana' pada tanggal 21 September 2014 yang lalu ke tangan militan Syiah Houthi atau Houtis tentu menjadi perhatian umat Islam seluruh dunia, khususnya di benua Arab. Selain itu, peristiwa ini juga kian menjadikan nama kumpulan militan boneka Iran ini semakin popular. Orang ramai yang sebelum ini tidak mengenal kumpulan ini mula mencari-cari maklumat untuk mengetahui siapakah Houtis ini.

Tentu sahaja, kejatuhan sebuah ibu negara ke tangan kelompok tertentu bukanlah sesuatu yang yang remeh dan dianggap mudah. Apalagi ianya dilakukan oleh kelompok minoriti. Tentu mereka sudah memiliki persiapan dan usaha yang panjang untuk melakukannya. Dan tentu sekali mereka ini memiliki tujuan tertentu. Lalu kita mula bertanya, siapakah mereka? Apa tujuan mereka? Dan siapa yang membantu mereka? Mudah-mudahan artikel yang berikut ini boleh memberikan sedikit gambaran dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Munculnya Houthi

Kisah munculnya Syiah Houthi bermula dari sebuah desa atau kota kecil yang bernama Sa’dah. Sebuah kota yang terletak 240 KM di utara ibu kota Sana'. Di sana terdapat kumpulan terbesar orang-orang Syiah Zaidiyah di Yaman. Pada tahun 1986, dibentuklah di sana sebuah institusi untuk mempelajari ajaran-ajaran Syiah Zaidiyah. Institusi berkenaan dinamai dengan nama Ittihad asy-Syabab (Persatuan Pemuda). Untuk melancarkan proses pembelajaran di sana, salah seorang ulama Zaidiyah yang bernama Badrudin al-Houthi menjemput para pengajar dari pelbagai daerah untuk menetap di wilayah Sa’dah.

Pada tahun 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan pun bersatu membentuk negara demokrasi baru yang bernama Republik Yaman. Sistem demokrasi menuntut adanya parti politik dan parlimen. Saat itulah Ittihad asy-Syabab menjelma menjadi parti politik dengan nama baru Parti al-Haq (Hizbul Haq) sebagai penyambung aspirasi Syiah Zaidiyah di Republik Yaman. Dari parti itu juga muncul seorang kadernya yang bernama Husein bin Badruddin al-Houthi, anak dari Badrudin al-Houthi. Dia menjadi seorang polititikus yang terkenal dan menjadi anggota parlimen (Wakil Rakyat) Yaman pada 1993-1997 dan 1997-2001.

Seiring perkembangan pemikiran Syiah Zaidiyah di negeri Yaman, muncullah keretakan hubungan antara Badruddin al-Houthi dengan ulama-ulama Zaidiyah yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan fatwa ulama-ulama Zaidiyah yang menyelisihi paksi ajaran Syiah selama ini. Mereka membolehkan para pengikut Syiah Zaidiyah untuk memilih seorang pemimpin atau tokoh agama walaupun bukan dari keturunan Hasan dan Husein bin Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhum. Badruddin yang merupakan seorang penganut mazhab Jarudiyah (salah satu cabang mazhab Zaidiyah yang dekat dengan Syiah Itsna Asyariyah (Syiah Imam 12 - Syiah Popular di Iran) menolak keras fatwa ini. Saat itulah dia mulai cenderung kepada Syiah Itsna Asyariah lalu secara terang-terangan membela pemikiran tersebut. Tidak hanya itu, dia juga mulai mengkritik pemikiran Syiah Zaidiyah. Kerana hal ini, Badruddin pun diusir ke Tehran, ibu kota Iran.



Meskipun Badruddin al-Hutsri sudah hijrah ke Tehran, namun pengaruh pemikiran Syiah Itsna Asyariyahnya tetap hidup di Yaman, khususnya di wilayah Sa’dah. Bagaimana tidak, dia adalah seorang tokoh yang mendirikan pusat pengajian Zaidiyah yang berjasa dan mengembangkan mazhab tersebut di Yaman. Tentu saja dia memberikan kesan yang mendalam kepada pengikutnya di sana. 'Penghijrahan' Badruddin ke Iran diikuti dengan pengunduran Husein bin Badruddin dari Parti al-Haq. Dia membentuk kelompok baru yang pada awalnya hanya bergerak di bidang keagamaan saja. Namun kemudian, kelompok ini bergabung dengan pemerintah melawan Parti Persatuan Yaman yang merupakan perwakilan Ahlussunnah. Pada tahun 2002, kelompok ini mula menjadi pembangkang dalam parlimen Yaman.

Kelompok Husein al-Houthi semakin kuat dan berjaya mempengaruhi Presiden Yaman ketika itu, Ali Abdullah Saleh agar mengeluarkan perintah membenarkan Badruddin al-Houthi kembali ke Yaman. Disebabkan Presiden Ali Abdullah Saleh tidak mengetahui bahaya gerakan Syiah Itsna Asyariyah, maka Ali Abdullah Saleh pun menyetujui kepulangan Badruddin al-Houthi ke tanah Yaman.

Awal Peperangan dengan Puak Pemisah Houthi

Pada tahun 2004, terjadilah demonstrasi besar-besaran. Orang-orang Houthi dipimpin oleh Husein al-Houthi turun ke jalanan menentang sikap pemerintah yang mendukung 'penjajagan' Amerika ke atas Iraq. Pemerintah Yaman melihat demonstrasi tersebut dengan berhati-hati. Dalam demonstrasi tersebut orang-orang Houthi menyuarakan Mahdi di tengah-tengah mereka bahkan kenabian pun ada pada mereka. Sejak saat itulah pemerintah Yaman mula terbuka mata menanggapi gerakan Houthi dan Syiah secara serius.

Pemerintah Yaman akhirnya mengumumkan perang terbuka dengan gerakan Syiah dan Houthi. Operasi penangkapan anggota Houthi dan penyitaan senjata-senjata mereka pun dilakukan secara besar-besaran. Tidak hanya itu, pemerintah Yaman juga membuat keputusan untuk membunuh Pemimpin Houthi, Husein Badruddin al-Houthi.

Setelah Husein al-Houthi terbunuh, kepemimpinan gerakan ini beralih ke tangan ayahnya, Badruddin al-Houthi. Badruddin cukup berhasil melakukan strategi baru menghadapi pemerintah Yaman. Secara diam-diam, beliau mempersiapkan gerakannya dengan sejata untuk digunakan bagi melawan pemerintah.

Pada tahun 2008, Qatar menggerakkan langkah dengan menjadi penaja kepada perjanjian damai antara pemerintah Yaman dengan Houthi. Dua orang saudara kandung Husein al-Houthi iaitu Yahya al-Houthi dan Abdul Karim al-Houthi datang ke Qatar untuk menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah Yaman. Namun perjanjian damai ini tidak berlangsung lama dan perang pun kembali meletus. Bahkan Houthi tampil lebih kuat dengan berupaya menguasai wilayah Sa’dah. Penguaaan terhadap wilayah tersebut meliputi sehingga merapati pinggir Laut Merah. Yang mana ini sekaligus memudahkan barangan dan logistik luar sampai ke tangan Houthis Syiah di Yaman.

Dakwah Syiah Houthi yang dahulunya hanya secara senyap-senyap mula dilaksanakan secara terang-terangan. Sesiapa sahaja yang menentang mereka akan dihapuskan. Ini karena kekuatan mereka semakin bertambah, malah cita-cita mereka kini tidak lagi sekadar menuntut pemisahan wilayah Sunni dan Syiah tetapi mereka mahu menguasai keseluruhan wilayah Yaman.

Punca Kekuatan Houthi

Ada beberapa sebab yang menjadikan kelompok gerila Houthi ini begitu kuat sehingga boleh menjatuhkan pemerintah Yaman.

Pertama: Bantuan Iran. Iran adalah Negara Syiah Itsna ‘Asyariyah yang begitu aktif menyebarkan ideologinya ke seluruh negera-negera Muslim. Bahkan keinginan kuat itu sudah muncul ketika kejayaan revolusi Syiah Iran berjaya menumbangkan rejim Syah Iran. Khomeini, sang pemimpin revolusi  Syiah terus menyatakan melalui siaran radio bahawa revolusi Syiah mereka akan terus berlansung sehingga menuju Makkah dan Madinah.

Penulis mendapat khabar dari beberapa sahabat di Yaman, ketika terjadi perang di Dammaj, banyak pengganas-pengganas Syiah di sana didapati bertutur dalam Bahasa Parsi selain mempunyai passport Iran. Ertinya, Iran bukan sahaja menyumbang bantua logistik peperangan sahaja, tetapi mereka juga menghantar bala tentera mereka untuk membela kepentingan Syiah Houthi sekaligus membela kepentingan Syiah Itsna Asyariyah di jazirah Arab.

Kedua : kejayaan Houthi dalam memenangi hati rakyat Yaman dalam mengajak mereka menjatuhkan pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui, Yaman adalah salah sebuah negara termiskin dan termundur di Jazirah Arab. Banyak masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Kekeringan adalah pemandangan yang biasa kelihatan di daerah yang dahulunya terdapat negeri Saba’, negeri yang subur dan makmur. Namun sayangnya tiada pembanggunan, infrastuktur asas pun amat menyedihkan, graf ekonomi statik dan tidak bergerak. Bahkan ada seorang yang merantau di negara berkenaan berkata bahawa tidak ada perbezaan antara bandar Sana' yang dia tinggalkan belasan tahun yang lalu dengan Sana' yang ada sekarang. Tidak ada infrastruktur baru dan pembangunan yang membuatnya menjadi berubah dari bentuk fizikalnya.

Houthi dilihat berhasil mengangkat isu-isu ekonomi, sosial, dan pembangunan Yaman. Sekaligus menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam membangunkan negeri nenek moyang bangsa Arab itu. Akhirnya, rakyat pun simpati dengan gerakan pemisah ini. Meskipun mereka tidak sepakat secara ideologi.

Ketiga : tribalisme atau budaya kesukuan. Yaman merupakan negara yang masyarakatnya sangat kental dengan kekabilahan. Pengaruh suku dan kabilah masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di sana. Syiah Houthi mendapat banyak dukungan dari para ketua kabilah yang berbalah dengan pemerintah.

Keempat : faktor geografi Yaman. Kawasan pergunungan di Yaman cukup menyulitkan bagi pasukan tentera pemerintah untuk mengepung puak pemisah Houthi. Mereka menjadikan gunung-gunang dan bukit sebagai benteng selain menjadikan gua-gua sebagai tempat persembunyian. Ini ditambah lagi dengan teknologi ketenteraan yang masih sederhana menambahkan lagi kesulitan tentera pemerintah untuk memantau tempat persembunyian puak pemisah Houthi ini.

Kelima : ketidakstabilan politik Yaman. Wujudnya demonstrasi yang menuntut pemisahan Republik Yaman untuk kembali menjadi 2 buah negara yang berbeza iaitu Yaman Selatan dan Yaman Utara kembali muncul. Bahkan mantan presiden Yaman Selatan, Ali Salim al-Beidh, keluar dari persembunyiannya di Jerman turut memanaskan lagi kancah politik Yaman dengan tuntutan yang sama. Tentu sahaja ini membuatkan konsentrasi risikan tentera pemerintah terpecah. Antara menghadapi puak pembangkang dan puak pemisah Houthi.

Cita-cita Negara Syiah Raya

Sejarah mencatat bahawa Syiah pernah memiliki empayarnya sendiri iaitu Kerajaan Fatimiyah dan Kerajaan Safawiyah. Kerajaan Fatimiyah misalnya pernah menguasai seluruh Jazirah Arab, termasuk Makkah dan Madinah. Dan ianya juga menjadi inspirasi Republik Syiah Iran yang bernostalgia dengan kejayaan masa lalu itu untuk mengembalikan kegemilangan mereka. Oleh kerana itu mereka menyebarkan falsafah revolusi Syiah Iran ke berbagai negera Islam di dunia, khususnya di jazirah Arab.



Baru-baru ini, anggota parlimen Iran yang bernama Ali Ridha Zakani mengatakan “Saat ini, tiga ibu kota negara Arab sudah berada dalam genggaman Iran. Mereka semua mengikuti jejak langkah revolusi Iran”. Ujar ahli parlimen dari Teheran itu, sebagaimana dikutip dari laman web Almesryoon. 

Tiga ibu kota yang dimaksud oleh Zakani adalah (1) Beirut, ibu kota Lebanon (Lubnan), (2) Damaskus, ibu kota Syria, dan (3) Baghdad, ibu kota Iraq. Kemudian Zakani melanjutkan pernyataannya bahwa apa yang sedang terjadi di Sana', Yaman, juga merupakan projek perluasan kuasa dari revolusi Iran. Di hadapan anggota parlimen, dia menyebutkan bahawa saat ini Iran sedang menghadapi al-Jihad al-Akbar. Istilah itu diungkapkan olehnya sebagai usaha 'murni' penyebaran revolusi Syiah Iran bukan sahaja di jazirah Arab bahkan di seluruh dunia Islam.

Penutup

Apa yang terjadi di Yaman semakin menguatkan cengkaman Syiah di tanah Arab. Saat ini kita lihat, Makkah dan Madinah seperti telah dikepung dari sebelah utara oleh Iraq kemudian diikuti dengan Syria, manakala di sebelah timur, ada pusat kota-kota Syiah seperti Qatif dan kota-kota di Bahrain serta Kuwait. Dan kini ditambah dengan Yaman di sebelah Utara. Tentu saja hal ini menjadi perkara serius bagi keamanan Arab Saudi yang didalamnya mempunyai 2 kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. Yang mana kedua-dua kota ini, berjuta-juta umat Islam datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan perlu diingatkan bahawa orang-orang Syiah memang selalu membuat onar, mencari gaduh dan meresahkan jamaah yang ada di Tanah Haram.

Pastinya peristiwa ini boleh dipelajari oleh kita, Umat Islam di Malaysia. Strategi yang dilakukan oleh Syiah untuk menguasai sesuatu negara, hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Mereka menimbulkan kekacauan, mewujudkan ketidakstabilan dan kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk menguasai sesuatu kawasan.

Post a comment

0 Comments