DOKTRIN SESAT PENGGANAS (BAHAGIAN 1)Doktrin Sesat Takfiri

Oleh : Ustaz Abdurrahman Ayyub (Bekas orang kanan Jemaah Islamiyyah)
Suntingan : Jebat (PenaMinang.com)

Bismillah

Sekali lagi kita tegaskan bahawa terrorist (selepas ini disebut pengganas) bukan dari ajaran agama manapun, namun hampir semua agama yang ada atau isme (ideologi) fahaman agama tertentu dipakai oleh para pengganas untuk mencapai maksudnya, kususnya di negeri kita yang majoritinya beragama Islam maka kasus-kasus yang ada telah kita lihat pada bab-bab di atas  kebanyakan yang mengatas namakan Islam. Oleh sebab itu beberapa contoh perekrutan dari kelompok-kelompok ini memakai istilah-istilah yang ada dalam agama Islam antara lain

1. Hijrah
2. Bai’at
3. Jihad
4. Daulah atau Khilafah.

1. HIJRAH

A. Pengertian hijrah yang benar menurut syariat;

Sebagaimana di dalam Risalah Tabukiyah, Imam Ibnul Qayyim membahagikan hijrah menjadi kepada 2 aspek :

Pertama, hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah ini hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap orang di setiap waktu.

Kedua, iaitu hijrah dengan tubuh badan / secara fizikal dari negeri kafir menuju negeri Islam. Diantara kedua macam hijrah ini, hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang paling tunjang.

Hijrah Dengan Hati Kepada Allah

Allah berfirman, “Maka segeralah (berlari) kembali mentaati Allah.” (Az Zariyaat: 50)

Intipati hijrah kepada Allah ialah dengan meninggalkan apa yang dibenci Allah menuju apa yang dicintai-Nya. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hijrah ini meliputi ‘dari’ dan ‘menuju’: Dari kecintaan kepada selain dari Allah menuju kecintaan kepada-Nya, dari peribadahan kepada selain daripada-Nya menuju peribadahan kepada-Nya sahaja, dari takut selain dari Allah menuju takut hanya kepada-Nya. Dari berharap kepada selain Allah menuju berharap kepada-Nya. Dari tawakal selain Allah menuju tawakal kepada-Nya. Dari berdo’a selain dari Allah menuju berdo’a kepada-Nya sahaja. Dari tunduk selain dari Allah menuju tunduk kepada-Nya sahaja. Inilah makna Allah, “Maka segeralah kembali pada Allah.” (Az Zariyaat: 50). Hijrah ini merupakan tuntutan syahadah Laa ilaha illallah.

Hijrah Dengan Hati Kepada Rasulullah

Allah berfirman, "Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya." (An Nisaa’: 65)

Hijrah ini sangat berat. Orang yang menitinya dianggap orang yang asing diantara manusia walaupun saudara mara dan rakan-rakanya banyak disekelilingnya. Dia meninggalkan seluruh pendapat manusia dan menjadikan Rasulullah sebagai hakim di dalam segala perkara yang diperselisihkan dalam seluruh perkara agama. Hijrah ini merupakan tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah.

Pilihan Allah dan Rasul-Nya itulah satu-satunya pilihan

Allah berfirman, “Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Al Ahzab: 36)

Dengan demikian seorang muslim yang menginginkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya tidak ragu-ragu bahkan merasa mantap meninggalkan segala perkara yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah. Dia rela meninggalkan pendapat kebanyakan manusia yang menyelisihi ketetapan Allah dan Rasul-Nya walaupun harus dikucilkan manusia.

Seorang ulama’ salaf berkata, “Ikutilah jalan-jalan petunjuk dan janganlah sedih kerana sedikitnya pengikutnya. Dan jauhilah jalan-jalan kesesatan dan janganlah gentar kerana banyaknya orang-orang binasa (yang mengikuti mereka). (Dipetik dari majalah As Sunnah edisi 11/VI/1423 H)

B. Hijrah Menurut Kefahaman Pengganas

Para pengganas mengkafirkan negara-negara yang ada, kemudian mereka menyatakan mempunyai Negara walaupun hanya khayalan. Diantara Negara yang dikafirkan adalah Arab Saudi sebagaimana tulisan salah satu tokoh mereka Abu Muhammad Al-Maqdisi di dalam bukunya yang berjudul Kawasyif Jaliyyah fi Kufri Daulah Su’udiyyah Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia : Saudi di Mata Seorang Al-Qaidah. Kalau Arab Saudi kafir maka menurut mereka Indonesia dan negara-negara lainnya lebih kafir lagi. Oleh sebab itu makna hijrah bagi mereka adalah meninggalkan Negara Arab Saudi dan menuju ke kawasan yang ditakluk oleh al Qaeda, atau hijrah ke ISIS.2. Bai’at

A. Baiat yang sebenar menurut syariat

Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitabnya, Al Muqadimah,”Bai’at ialah janji untuk taat. Seakan-akan orang yang berbai’at itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijaksanaan tentang urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, sedikitpun tanpa menentangnya; serta taat kepada perintah pimpinan yang dibebankan kepadanya, suka mahupun tidak.”

Perlakuan bai’at ini sudah dilaksanakan sejak sebelum kedatangan Islam. Dahulu, anggota-anggota setiap kabilah memberikan bai’atnya kepada pimpinan kabilah mereka, dan mereka mengikuti perintah dan larangan pemimpin.

Ketika Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam diutus, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla berbai’at kepada Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk senantiasa mendengar dan taat, dalam keadaan suka maupun tidak. Juga berbaiat untuk melindungi beliau. Kisah ini sangat terkenal dan tercatat dalam Al Qur’an, Sunnah dan sejarah perjalanan hidup Nabi umat ini.

Ketika Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam wafat, bai’at untuk senantiasa mendengar dan taat diberikan kepada khalifah kaum muslimin berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah. Demikianlah semua khalifah, satu demi satu dibai’at oleh ahlul halli wal aqdi, sebagai wakil dari umat.

Islam benar-benar telah menjaga masalah bai’at ini dengan pagar yang kukuh dimana ianya dapat membentengi pembatalan atau bermain-main dengan persoalan bai’at. Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam mengharamkan perbuatan membatalkan bai’at. Baginda ﷺ bersabda,

مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُجَّةٌ

“Barangsiapa yang mencabut tangannya dari mentaati imam (tidak mahu taat kepada imam), maka dia tidak memiliki hujjah pada hari kiamat” [Hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi ‘Ashim].

Baginda ﷺ juga bersabda,

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada ikatan bai’at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah”.

Kerana keinginan untuk mempersatukan umat dan menyatukan hati, maka Islam mengharamkan berbai’at, kecuali kepada satu orang saja; iaitu penguasa, baik berkuasa kerana dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, atau kerana menerima mandat dari penguasa sebelumnya, ataupun kerana kudeta (rampasan kuasa). Jika sudah berbai’at kepada satu penguasa, kemudian ada yang membangkang terhadap penguasa itu, maka Islam mewajibkan membela penguasa itu dan memerangi orang yang membangkang, siapapun dia itu (yang menjadi pembangkang). Oleh kerananya Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

“Barangsiapa berbai’at kepada seorang imam (penguasa), ia memberikan telapak tangannya dan buah hatinya, maka hendaklan ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya, jika kemudian ada orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang itu”. [HR Imam Muslim].

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Jika ada dua khalifah dibai’at, maka bunuhlah yang dibai’at terakhir”. [HR Muslim].

Permasalahan ini sudah diketahui oleh semua penuntut ilmu yang terbebas dari hawa nafsu. Sekalipun demikian, syaitan telah berhasil menipu sebagian kelompok kaum muslimin yang aktif bekerja membela Islam dan berusaha menerapkan syari’at ALLAH di negeri kaum muslimin (menurut persepsi mereka). Akibatnya, mereka keliru dan terjererus dalam bab berkaitan dengan hukum bai’at ini. Mereka hanya mengikuti nas-nas supaya sesuai dengan kemauan mereka. Syaitan memasuki mereka melalui dua jalan, iaitu kebodohan dan hawa nafsu. Jika kedua hal ini berkumpul pada diri seseorang, maka dia akan terseret ke lembah kebinasaan.

Pemahaman tentang bai’at ini menjadi begitu terkeliru bagi kelompok-kelompok orang tersebut, iaitu bai’at yang (seharusnya) diberikan kepada penguasa yang berhak untuk ditaati dalam semua urusan, selama tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat, meskipun penguasa zalim. Rasulullah ﷺ bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Mendengar dan taat (kepada pimpinan) dalam masalah yang disenangi atau tidak, merupakan kewajiban seorang muslim, selama tidak disuruh melakukan perbuatan maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat”. [Mutafaqun ‘alaih].

Itulah bai’at yang merupakan kewajiban agama, hanya boleh diberikan kepada seorang imam (penguasa) sahaja.

B. Bai’at yang salah menurut fahaman ekstrimis / pengganas

Orang-orang (dari kelompok-kelompok jama’ah) itu terjerebak dalam kerancuan bagi memahami antara bai’at dengan disiplin kerjasama, atau kesepakatan kerja, atau -dengan terpaksa kita istilahkan (secara bahasa)- bai’at yang terjadi di kalangan beberapa individu manusia, kelompok, atau jabatan untuk kepentingan mengatur kegiatan dakwah, seperti: ceramah, pertemuan-pertemuan, amar ma’ruf nahi munkar, membangunkan masjid, sekolah atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Maka ketaatan terhadap pemimpin organisasi atau lembaga ini, sebatas pada hal-hal yang menjadi tujuan diadakannya kegiatan tersebut. Tidak ada keharusan taat kepada pemimpin organisasi atau jabatan ini diluar kegiatan yang telah disepakati.

Bai’at (secara bahasa) semacam ini pun tidak memberikan hak taat dan mendengar secara mutlak kepada pemimpin, seperti yang diberikan kepada penguasa kaum muslimin. Dan juga tidak harus ditaati, ketika pemimpin itu berbuat fasiq atau zalim.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Majmu’ Fatawa (28/16) berkata,“Tidak ada seorang pun diantara mereka yang berhak meminta seseorang supaya berjanji untuk menyepakati semua keinginannya, mencintai orang yang dicintainya dan membenci orang yang dibencinya. Siapapun yang melakukan perbuatan ini, maka ia sama dengan Genghis Khan dan sebangsanya, yang menganggap orang yang menyepakati mereka sebagai teman, dan menganggap orang yang berbeza dengan mereka sebagai musuh.”

Untuk melaksanakan kegiatan semacam ini, tidaklah harus ada orang tertentu yang dibai’at, kerana tujuannya adalah mengatur kegiatan dan membahagikan tugas. Orang yang bergabung ke dalam organisasi ini tidak harus bergabung terus-menerus, dan ia tidak berhak mendapat hukuman, jika ia keluar. Juga keluarnya seseorang dari organisasi atau lembaga ini, tidak boleh dianggap keluar dari jama’ah kaum muslimin, sebagaimana tanggapan sebahagian orang yang bergabung dalam suatu jama’ah yang mewajibkan pengikutnya berbai’at. Dan Sehingga keluarnya dianggap keluar dari jama’ah kaum muslimin.

Para tokoh jama’ah ini menempatkan hadits-hadits tentang bai’at terhadap penguasa kaum muslimin atas jama’ah mereka. Padahal yang benar, bai’at-bai’at bid’ah ini tidak membuktikan kebenaran keinginan mereka, dan hadits-hadits tersebut tidak layak dijadikan sebagai dalil yang membolehkan bagi disyari’atkannya bai’at-bai’at bid’ah ini. Kerana itu, wajib bagi orang-orang ini untuk melihat kembali tentang fiqhus sam’i wat tha’ah [1] dan fiqhus siyasah asy syar’iyah [2] secara menyeluruh, sesuai ketentuan-ketentuan Kitab dan Sunnah bukan dengan akal dan sangkaan semata-mata. Seperti tanggapan, maslahat dakwah menuntut adanya bai’at atau tanggapan lainnya yang menggiringi mereka kepada perbuatan membesar-besarkan urusan kepemimpinan yang kecil. Sampai mereka membawakan dasar-dasar dan pemikiran-pemikiran, yang kerananya mereka menyelisihi para ahlul ilmi (ulama) yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya.

Bai’at-bai’at yang dilakukan oleh pengikut kelompok-kelompok ini telah memecah-belah kaum muslimin dan menjadikan mereka terkotak-katik.

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

“Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka”. [Ar Rum:32].

Dan inilah yang berlaku kepada bai’at-bai’at yang ada pada kelompok-kelompok radikal ekstrim seperti bai’at di Jemaah Islamiyyah, Daesh dan lain-lain lagi

Bersambung insya Allah…


Post a Comment

0 Comments