IBADAH

Ibnu Taimiyyah berkata,

Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diredhai ALLAH, baik berupa ucapan mahupun perbuatan, lahir mahupun batin. Solat, zakat, puasa, haji, jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturrahim, menepati janji, amar ma'ruf dan nahi mungkar, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, manusia atau binatang yang dimiliki, doa, membaca Al-Quran dan sejenisnya, adalah termasuk ibadah.

Demikian pula cinta kepada ALLAH dan Rasul-NYA, takut kepada ALLAH dan kembali kepada-NYA, memurnikan agama untuk-NYA, sabar terhadap keputusan-NYA dan bersyukur atas nikmat-NYA, redha terhadap qada'-NYA dan tawakal kepada-NYA, berharap rahmat-NYA dan takut seksa-NYA, dan lain-lain juga termasuk ibadah kepada ALLAH S.W.T.

[Al-Fatawa, 10 : 149-150]
#PenaUlama
#Tazkirah


Post a comment

0 Comments