NIAT


Ibnu Taimiyyah berkata ;

Para ulama telah sepakat bahawa niat itu bertempat di hati. Mereka sepakat bahawa jika seseorang berniat dalam hati dan tidak mengucapkannya dengan lisan, maka niat itu sudah cukup. Kerana tidak ada satu pun riwayat dari Rasulullah S.A.W, para sahabat mahupun tabiin yang menyebutkan bahawa ada seorang dari mereka mengucapkan lafaz niat, baik dalam solat, bersuci mahupun puasa.

[Al-Fatawa, 18: 262-263]

#PenaUlama
#Tazkirah

Post a comment

0 Comments