ANCAMAN KERAS BAGI MEREKA YANG BERDUSTA DI ATAS NAMA RASULULLAH S.A.W


BAB : ANCAMAN KERAS BAGI MEREKA YANG BERDUSTA DI ATAS NAMA RASULULLAH S.A.W

1. Ali R.A berkata : Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Janganlah kalian berdusta atas namaku, maka sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." (HR Bukhari dan Muslim)

2. Anas R.A berkata : "Sesungguhnya yang menahan diriku untuk memperbanyak riwayat hadis kepadamu kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : 'Siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah menyiapkan tempatnya di negara." (HR Bukhari dan Muslim)

3. Abu Hurairah R.A berkata : "Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : 'Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka." (HR Bukhari dan Muslim)

4. Al-Mughirah R.A berkata : 'Saya telah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Sesungguhnya semua dusta, tidak sama dengan berdusta atas namaku, siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka." (HR Bukhari dan Muslim)

Disalin dari : Sahih Al-Lu'lu Wal Marjan Karya Muhammad Fuad Abdul Baqi'

Post a comment

0 Comments