KAIN KAFAN ABU BAKAR R.A

Abu Bakar R.A sakit selama 15 hari, sampai tiba hari Isnin malam Selasa, 22 Jumadal Akhir tahun ke 13 Hijrah, Aisyrah R.A berkata, "Abu Bakar berkata kepadaku, 'Di hari apa Rasulullah ﷺ wafat?' Aku menjawab, 'Hari Isnin.' Abu Bakar berkata, 'Apa yang ALLAH kehendaki. Sesungguhnya aku berharap wafat pada malam ini.' Abu Bakar bertanya, 'Dengan apa kalian mengkafani Baginda ﷺ?' ' Aisyah menjawab, 'Tiga helai kain Suhuliyah Yamaniyah tanpa gamis dan serban.' Maka Abu Bakar berkata, 'Lihatlah pakaianku ini, padanya terdapat celupan Za'fran atau tanah merah, maka cucilah ia lalu tambah dua helai yang lain.' Aisyah berkata, 'Ayahku, ini sudah usang.' Maka Abu Bakar menjawab, 'Orang hidup lebih utama mendapatkan yang baharu. Ini hanya untuk menunggu di alam kubur.'"

Dipetik dari Kitab As-Haburrasul ﷺ (Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ), karangan Syeikh Mahmud Al-Mishri

Post a comment

0 Comments