ABU BAKAR R.A TIDAK PERNAH BERSUJUD PADA BERHALA


Abu Bakar R.A berkata di hadapan beberapa orang sahabat Nabi ﷺ , "Aku tidak pernah sujud kepada berhala sekali pun. Ketika itu usiaku mendekati baligh. Ayahku, Abu Quhafah, membawaku ke sebuah ruangan miliknya. Di sana ada berhala-berhala miliknya. Dia berkata kepadaku, 'Ini adalah tuhan-tuhanmu yang tinggi lagi mulia.' Lalu dia pergi meninggalkanku. Aku mendekati kepada sebuah berhala, lalu aku berkata, 'Aku lapar, berilah aku makan.' Berhala itu tidak menjawab. Maka aku mengambil sebuah batu dan menghentam batu itu kepadanya (berhala) dan ia pun tersungkur."

Sumber : At-Taarikh Al-Islami karya Mahmud Syakir (III/31) cetakan Al-Maktab Al-Islami 

Post a comment

0 Comments