TANDA-TANDA TAKUT KEPADA ALLAH


Oleh : Abu Al-Laits As-Samarqandi

Pertama : Terlihat jelas di lidahnya dia tidak mahu berdusta, melakukan ghibah dan berkata-kata pada perkara yang tidak perlu. Lidahnya akan sentiasa berzikir kepada ALLAH, membaca Al-Quran dan mengkaji ilmu.

Kedua : Dia takut dalam masalah perutnya, yakni tidak mahu memasukkan ke dalam perutnya kecuali makanan yang baik dan halal. Dia hanya mahu memakan makanan yang halal sesuai dengan keperluannya.

Ketiga : Dia takut dalam masalah matanya, yakni tidak mahu melihat sesuatu yang haram atau dunia dengan penglihatan yang menunjukkan kesukaan. Dia hanya melihat untuk dijadikan sebagai pelajaran sahaja.

Keempat : Dia takut dalam masalah kakinya, yakni tidak mahu berjalan dalam rangka bermaksiat kepada ALLAH.

Keenam : Dia takut dalam masalah hatinya, yakni bahawa dia akan mengeluarkan kebencian dan permusuhan serta hasad dari dalam hatinya, kemudian memasukkan ke dalamnya nasihat dan perasaan menyanyangi kaum Muslimin.

Ketujuh : Dia takut dalam masalah ketaatan terhadap ALLAH Subhanwata'ala, yakni dengan menjadikan ketaatannya semata-mata ikhlas kerana-Nya dan takut terhadap riya' dan nifaq.

Apabila seseorang hamba telah melakukan tujuh hal ini maka dia termasuk orang-orang yang digambarkan ALLAH dalam firman-Nya, "Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (Az-Zukhruf : 35)

Rujuk : Tanbih Ghafilin (2/420-421)

Post a comment

0 Comments