POLITIK

[POLITIK][bleft]

ANTARABANGSA

[YAHUDI][bsummary]

EBOOK PERCUMA

[EBOOK][twocolumns]

YAHUDI BERHAK ATAS TANAH PALESTIN?

Oleh : Nurfitri Hadi
Transliterasi oleh : Putera

Kemasukkan Yahudi ke wilayah Timur Tengah selain berlatarbelakangkan faktor teknikal yakni kekalahan Turki Uthmaniah pada Perang Dunia I keatas Inggeris dan sekutunya, ianya juga didorong oleh faktor ideologi yakni keinginan Yahudi mendirikan negara Yahudi (home land) yang menerapkan hukum-hukum Taurat (versi Yahudi). Dari situ muncullah dakwaan orang-orang Yahudi yang dipelopori oleh Theodor Herzl, bapak Yahudi moden, bahawa kitab suci mereka mengatakan tanah Palestin diwariskan untuk bangsa Yahudi.

Apakah benar Yahudi memiliki hak atas tanah Palestin? Mudah-mudahan tulisan singkat ini boleh menjadi panduan bagi kita bersama.

Latar Belakang Tuntutan Yahudi Atas Palestin

Alasan utama Yahudi memilih tanah Paletin adalah kerana tanah Kan’an tersebut telah dijanjikan kepada Nabi Ibrahim ‘alaihissalam dan anak keturunannya untuk membangun negara di wilayah tersebut. Maka mereka mendakwa bahawasanya mereka adalah keturunan dari kekasih Allah itu. Janji itu termaktub dalam Kitab Kejadian 15: 3-5, “Sungguh akan kami berikan tanah ini, dari sungai Mesir hingga sungai besar, yakni Sungai Eufrat.”

Oleh kerana itu, baik Yahudi yang fundamentalis mahupun yang liberal, kesemua mereka berbondong-bondong datang ke Palestin untuk menuntut janji dari kitab suci mereka. Bahkan kedatangan mereka telah berlangsung sebelum tahun 1948 yang menjadi hari tertubuhnya Negara Israel.

Namun dakwaan mereka ini dianggap sangat lemah. Jika benar Palestin adalah tanah yang dijanjikan, mengapa isu ini tidak muncul sejak dahulu lagi? Bahkan isu ini belum ada ketika gerakan politik zionis pertama kali muncul di zaman Theodor Herzl. Sebelum mensasarkan Palestin, pada awalnya, Theodor Herzl menetapkan beberapa wilayah Afrika, Amerika Utara, dan El-Arish di Sinai, Mesir sebagai tanah nasional mereka (Katz, 1996: 129). Walaupun pada ketika itu nama Palestin memang sudah sering disebut, namun belum pernah muncul di fikiran mereka bahawa itulah lokasi tanah yang dijanjikan kecuali setelah beberapa lama waktu berselang. Herzl juga pernah mengusahakan tempat bagi orang-orang Yahudi di Mozambique dan Kongo. Pembesar-pembesar zionis yang lain seperti Max Nordau, pada tahun 1897 mengusulkan Argentina sebagai Negara Yahudi. Pada tahun 1901 dia mengusulkan Cyprus, dan di Uganda tahun 1903.

Penduduk Asal Palestin

Jika orang-orang Yahudi mendakwa secara nasab bahawa mereka adalah pewaris tanah Palestin, maka dakwaan ini sangat rapuh sekali dan mudah untuk dibantah. Mengapa? Kerana nenek moyang bangsa Arab dari kalangan orang-orang Kan’an telah menjejakkan kaki di tanah tersebut sejak awal tahun 3000 SM (Khan, 1981: 26) atau bahkan sejak 4000 SM. Sehingga daerah tersebut dinamai dengan tanah Kan’an. Setelah beberapa waktu berlalu, wilayah tersebut pun memiliki tiga bahasa yang digunakan untuk komunikasi seharian mereka iaitu : bahasa Arab, Armenia (bahasa yang digunakan Nabi Isa ‘alaihissalam), dan bahasa Kan’aniyah.

Khaz’al al-Majidi menyatakan bahawa orang-orang Kan’an berasal dari wilayah pesisir Teluk Arab. Hal ini didasari dengan adanya kesamaan nama-nama tempat di pesisir Teluk Arab di era klasik dengan nama-nama kota tempat bermukimnya orang-orang Kan’an di wilayah Syam. Selain itu, orang-orang Kan’an di Syam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Semit yang mirip dengan bahasa orang-orang Ka’an Armenia yang berasal dari Jazirah Arab. Orang-orang Kan’an ini dikenali dengan istilah Arab Baidah yakni bangsa Arab yang telah punah.

Adapun Nabi Ibrahim ‘alaihissalam berhijrah dari Aur di Iraq menuju Palestin pada pertengahan atau akhir tahun 3000 SM, dan ada pula yang mengatakan 1500 tahun setelah kedatangan orang-orang Kan’an. Di tempat itulah isteri baginda mengandung dan melahirkan Nabi Ishaq ayah kepada Nabi Ya’qub, yang kemudian Nabi Ya’qub dinamai pula dengan nama Israil (Abdullah).

Dengan demikian, orang-orang Arab telah lebih dahulu tinggal di wilayah Palestin dibandingkan dengan nenek moyang bangsa Israel.

Benarkah Yahudi Berhak Atas Palestin?

Dari sisi manapun sangat sulit untuk mengatakan bahawa orang-orang Yahudi memiliki hak atas tanah Palestin. Dakwaan ini hanya timbul kerana Yahudi memiliki lobi yang lebih kuat di pentas dunia antarabangsa. Sedangkan jika mereka mahu membenarkan perkataan mereka bahawa kaumnya berhak ke atas tanah Palestin. Jika ditinjau dari sisi manapun baik dari aspek sejarah, nasab, dan agama, maka tidak satupun boleh dijadikan hujjah yang kuat.

Pertama, dari sisi sejarah.

Orang-orang Yahudi selalu menggunakan alasan bahawa mereka mewarisi tanah nenek moyang mereka di Palestin. Padahal, nenek moyang bangsa Arablah yang pertama kali menjejakkan kaki di Palestin, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Orang-orang Kan’an berkuasa dan memimpin wilayah Palestin selama beberapa abad dan wilayah tersebut itu juga mereka namai dengan tanah Kan’an.

Adapun Nabi Ibrahim (jika benar nasab mereka bersambung dengan Nabi Ibrahim) ‘alaihissalam, tidak memiliki kekuasaan di tanah Palestin. Baginda tinggal di wilayah tersebut tidak lebih dari 100 tahun. Jumlah keturunan baginda dalam rentang masa tinggal beliau hingga masa Nabi Ya’qub lahir tidak banyak, dan jumlah penduduknya pula tidak lebih dari 70 orang. Dan selama masa itu pula, 230 tahun, keturunan baginda tidak memiliki kekuasaan di Palestin. Setelah itu mereka berpindah ke Mesir, kerana Nabi Yusuf menjadi penguasa di daerah tersebut.

Kedua, dari sisi nasab.

Orang-orang Yahudi pada saat ini mendakwa bahawa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishaq. Padahal orang-orang Arab musta’robah juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, bahkan anak pertama Nabi Ibrahim ialah Nabi Ismail.

Selain itu, orang-orang Yahudi tidak dikenali memiliki tradisi yang kuat dalam penjagaan nasab. Adapun umat Islam dan orang-orang Arab memiliki tradisi kuat dalam hal ini. Islam menjadikan penjagaan nasab (keturunan) sebagai salah satu di antara lima hal yang wajib dijaga dalam Islam. Kerana itu, Islam melarang keras perzinanaan. Dan orang-orang Arab dikenali memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga nasab mereka. Mereka mempunyai keupayaan dan kemampuan yang kuat dalam menjaga nasab keturunan mereka dengan mengingati syajaratun nasab (pohon nasab).

Dengan kelemahan dalam tradisi Yahudi bagi mengingati nasab mereka yang memerlukan pemahaman Patrilineal (mengambil nasab dari jalur bapa) yang berkembang di antara mereka. Pada abad kedua, rabi-rabi Yahudi mengubah tradisi patrilineal menjadi matrilineal. Mereka menyatakan inilah yang diajarkan dalam kitab Talmud. Keyakinan ini terus berkembang di kalangan Yahudi ortodoks. Adapun orang-orang Yahudi Amerika tidak begitu mempersoalkan masalah ini, kerana menurut mereka jika salah satu dari orang tua, ayah atau ibunya seorang Yahudi, maka anak yang lahir itu juga adalah seorang Yahudi. Dengan demikian semakin kacaulah nasab orang-orang Yahudi.

Ketiga, dari sisi agama.

Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah agama tauhid, mengesakan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah agama Islam. Tidak ada seorang pun nabi ataupun rasul yang membawa ajaran selain dari ajaran tauhid ini. Oleh kerana itu, Allah Ta’ala membantah penisbatan Nabi Ibrahim kepada agama Yahudi. Allah Ta’ala berfirman,


مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.” (Al- Imran: 67).

Kemudian, agama para nabi dan rasul, agama Islam, tidak memandang nasab hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga menyertakan keimanan. Sebagaimana kisah Nabi Nuh


وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ . قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya”. Allah berfirman: “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan”. (Hud: 45-46).

Allah Ta’ala lebih mendahulukan hubungan keimanan dibandingkan hubungan nasab. Oleh kerana itu, Allah selamatkan pengikut Nabi Nuh dan menggolongkan mereka sebagai keluarganya dan menenggelamkan anaknya yang ingkar kepada Allah. Walaupun secara hubungan darah, si anak itu lebih dekat kekerabatannya dibandingkan para pengikut Nabi Nuh ‘alaihissalam.

Penutup

Dengan demikian, dakwaan Yahudi atas tanah Palestin sangat lemah sekali. Mereka tidak memiliki argumentasi yang kuat baik dari tinjauan sejarah, nasab, dan agama. Mereka tidak lebih dari kalangan penjajah yang merampas tanah Palestin dari pemiliknya yang asal.

Sumber:

- Khan, Zafarul Islam. 1981. Tarikh Filashtin al-Qadim. Beirut: Dar al-Nafis
- Katz, Jacob & Friends. 1973. Israel. Jerusalem: Keter Publishing House Ltd.
- http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e4329d51-7068-476f-ad78-89cd700baf96
- http://www.alukah.net/culture/1042/21592/
- http://www.myjewishlearning.com/ask_the_expert/at/AsktheExpert–Matrilineal_descent.shtml

POST A COMMENT


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.