POLITIK

[POLITIK][bleft]

ANTARABANGSA

[YAHUDI][bsummary]

EBOOK PERCUMA

[EBOOK][twocolumns]

TIDAK ADA UMRAH BERULANG KALI KETIKA SUDAH BERADA DI MAKKAHOleh : Ustaz Muhammad Ashim bin Musthafa
Terjemahan : Jebat

Terdapat satu fenomena biasa yang dapat dilihat dikalangan jemaah haji Malaysia dan juga negara lainnya iaitu ketika sudah berada di dalam kawasan tanah Haram di Makkah, kita lihat banyak yang berbondong-bondong menuju tanah yang halal, iaitu al hillu, Masjid ‘Aisyah di Tan’im atau Ji’ranah. 

Bila ditanya apa tujuan mereka kesana, mereka menjawab 'untuk melaksanakan umrah lagi'. Kata mereka, umrah yang telah mereka lakukan boleh dilakukan lebih dari sekali dalam satu hari. Hujjah mereka, ialah sementara berkesempatan berada di Makkah, adalah sebaiknya memperbanyak ibadah umrah, yang belum tentu boleh dikerjakan lagi sesudah mereka pulang ke tanah air. Atau dengan kata lain, untuk memperbanyak pahala. Syeikh Muhammad bin Salih al 'Utsaimin penuh kehairanan malah pernah menyaksikan seorang lelaki yang sedang mengerjakan sai'e dengan rambut tersisa separuh saja (bahagian yang lain telah di gondolkan). Syeikh 'Utsaimin pun bertanya kepadanya, dan lelaki tersebut menjawab : “Bahagian yang tidak berambut ini telah dipotong untuk umrah kelmarin. Sedangkan rambut yang tersisa untuk umrah hari ini”. [1]

SELAIN IKHLAS, IBADAH MEMERLUKAN MUTABA’AH

Dalam memastikan sesuatu ibadah itu diterima oleh Allah, maka ianya perlu memenuhi dua syarat. Iaitu ikhlas dan juga harus diiringi dengan mutaba’ah (pentunjuk / sunnah / contoh) . Tidak cukup hanya mengandaikan ikhlas semata-mata, tetapi juga, ibadah yang hendak dilaksanakan itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam. Disamping itu juga, seseorang itu juga perlu mengetahui praktik dan pemahaman generasi Salaf dalam menjalakan ibadah haji dan umrah yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam. Ini kerana, generasi Salaf merupakan generasi terbaik, dan yang paling semangat dalam meraih kebaikan.

Umrah termasuk dalam kategori ini. Sebagai ibadah yang disyariatkan, maka ianya harus bersesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat dan nas-nasnya, petunjuk Nabi dan para sahabat, serta para pengikut mereka yang mengikuti mereka itu sehingga hari Kiamat. Dan ittiba’ (patuh) ini merupakan salah satu aspek penting penerimaan amalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ibadah yang sudah jelas tuntunannya, pelaksanan umrah tidak lagi memerlukan ijtihad padanya. Dengan itu tidak boleh seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah melalui tatacara ibadah umrah yang tidak pernah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat. Kalau seseorang jemaah itu tidak mengikuti syariat yang telah ditetapkan, bererti ibadah yang dilakukan menunjukkan sikap i’tida` (melampaui batas) terhadap hak Allah, dalam aspek penetapan hukum syariat, serta merupakan penentangan terhadap ketentuan Allah dalam hukumNya. Allah berfirman : "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih" [Asy Syura /42: 21][2]

JUMLAH UMRAH RASULULLAH SALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM

Sepanjang hidupnya, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam melakukan umrah sebanyak 4 kali. 


عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : "Rasulullah mengerjakan umrah sebanyak empat kali. (Iaitu) umrah Hudaibiyah, umrah Qadha`, umrah ketiga dari Ji'ranah, dan keempat (umrah) yang bersamaan dengan pelaksanaan haji baginda".[3]

Menurut Ibnul Qayyim, dalam masalah ini tidak ada perbezaan pendapat [4]. Setiap umrah tersebut, Baginda kerjakan dalam sebuah perjalanan tersendiri. Tiga umrah secara tersendiri, tanpa disertai haji. Dan sekali bersamaan dengan haji. 

Pertama, umrah Hudaibiyah tahun 6 Hijrah. Baginda dan para sahabat yang berbaiat di bawah syajarah (pohon), mengambil miqat dari Dzul Hulaifah di Madinah. Pada perjalanan umrah ini, kaum Musyrikin menghalangi kaum Muslimin untuk memasuki kota Makkah. Akhirnya, terjadilah pernjanjian Hudhaibiyah. Salah satu point disini, kaum Muslimin harus kembali ke Madinah, tanpa boleh melaksanakan umrah yang sudah direncanakan. 

Kemudian, kaum Muslimin mengerjakan umrah lagi pada tahun berikutnya. Dikenali dengan umrah Qadhiyyah atau Qadha`[5] tahun 7 H. Selama tiga hari Baginda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam berada di Makkah. Dan ketiga, umrah Ji’ranah pada tahun 8 H. Yang terakhir, saat Baginda Sallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan haji Wada’. Semua umrah yang Baginda kerjakan terjadi pada bulan Dzul Qa`dah.[6]

11 HUJJAH TIDAK MELAKUKAN UMRAH BERULANG KALI

Para ulama memandang, melakukan umrah berulang kali sebagai perbuatan yang makruh. Masalah ini telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taqi ud-Din Abu'l-Abbas Ahmad Ibn al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taimiyah al-Hanbali dalam Fatawanya. Keterangannya telah dikutip oleh Syeikh Muhammad bin Salih al Utsaimin dalam Syarhul Mumti’. [7]

Berikut merupakan beberapa aspek yang menjelaskan bahawa umrah berulang-ulang seperti yang dikerjakan oleh sebahagian jemaah haji –sebagaimana fenomena di atas-  adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. 

1. Pelaksanaan empat umrah yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam, masing-masing dikerjakan dengan perjalanan (safar) tersendiri. Bukannya satu perjalanan untuk banyak kali berumrah, seperti yang dilakukan oleh jamaah haji sekarang ini. Syeikh Muhammad bin Salih al 'Utsaimin menyimpulkan, setiap umrah mempunyai waktu safar tersendiri. Ertinya, satu perjalanan hanya untuk satu umrah sahaja [8]. Sedangkan perjalanan menuju Tan’im belum boleh dianggap safar. Sebab masih berada dalam ruang lingkup kota Makkah. 

2. Para sahabat yang menyertai Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam dalam haji Wada’, tidak ada meriwayatkan atau yang menerangkan salah seorang dari mereka yang keluar menuju tanah yang halal untuk tujuan umrah, baik sebelum atau setelah pelaksanaan haji. Juga tidak pergi ke Tan’im, Hudhaibiyah atau Ji’ranah untuk tujuan umrah. Begitu pula, orang-orang yang tinggal di Makkah, tidak ada yang keluar menuju tanah halal untuk tujuan umrah. Ini sebuah perkara yang disepakati dan dimaklumi oleh semua ulama yang mengerti sunnah dan syariat Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam.[9]

3. Umrah Baginda Sallallahu 'alaihi wa sallam yang dimulai dari Ji’ranah tidak boleh dijadikan dalil untuk membolehkan umrah berulang-ulang kali Sebab, pada awalnya Baginda Sallallahu 'alaihi wa sallam memasuki kota Mekkah untuk menaklukinya dalam keadaan halal (bukan muhrim) pada tahun 8 H. Selama tujuhbelas hari Baginda berada di sana. Kemudian sampai kepada Baginda berita, kalau suku Hawazin hendak memerangi baginda. Akhirnya Baginda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam mendatangi dan memerangi mereka. Ghanimah (Rampasan perang) dibahagi di daerah Ji’ranah. Setelah itu, Baginda ingin mengerjakan umrah dari Ji’ranah. Baginda tidak keluar dari Makkah ke Ji’ranah secara khusus. Namun, ada perkara lain yang membuat Baginda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam keluar dari Mekkah. Jadi, disitu, tujuan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam keluar menuju ke Ji'ranah bukan untuk mengerjakan umrah semata-mata.[10]

4. Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam, juga para sahabat -kecuali ‘Aisyah Radhiallahu anhuma- tidak pernah mengerjakan satu umrah pun dari Makkah, meskipun setelah Makkah ditakluki. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang keluar dari tanah Haram menuju tanah yang halal untuk mengerjakan umrah dari sana sebelum Makkah ditakluki dan menjadi Darul Islam. Kerana tawaf di Ka’bah tetap masyru’ (berlaku) sejak Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam diutus. Bahkan perkara itu telah dilakukan sejak Nabi Ibrahim Alaihissalam. Mengerjakan tawaf tanpa umrah terlebih dahulu, sudah membuktikan kepada sebuah ketetapan yang pasti, bahawa perkara yang disyariatkan bagi penduduk Makkah (orang yang berada di Makkah) adalah tawaf. Itulah yang lebih utama bagi mereka daripada keluar dari tanah Haram untuk mengerjakan umrah. Sebabnya, tidak mungkin Rasulullah dan para sahabat lebih mengutamakan amalan mafdhul/ (yang nilainya kurang) -dalam hal ini tawaf- dibandingkan amalan yang lebih afdhal (umrah menurut sangkaan sebahagian jemaah haji). Padahal Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan umat untuk melakukan umrah berulang-ulang kali. Ucapan ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang muslim.[11]Ibnul Qayyim berkata,"Tidak ada umrah yang baginda lakukan dalam keadaan baginda keluar dari Makkah sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini. Seluruh umrah baginda, dilangsungkan dari luar kota Makkah menuju ke Makkah (tidak keluar dahulu baru masuk kota Makkah). Nabi pernah tinggal di Makkah selama 13 tahun. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan Baginda Sallallahu 'alaihi wa sallam keluar dari kota Makkah ke tanah Halal kemudian kembali semula ke Kota Makkah semata-mata untuk mengerjakan umrah. 

Jadi umrah yang Baginda kerjakan dan yang disyariatkan adalah, umrah orang yang memasuki kota Makkah (berasal dari luar Makkah), bukan umrah orang yang berada di dalamnya (Makkah), dengan menuju daerah yang halal (di luar batas tanah haram) untuk mengerjakan umrah dari sana. Tidak ada yang melakukannya di masa beliau, kecuali 'Aisyah semata…[12]

5. Tentang umrah yang dilakukan oleh ‘Aisyah pada haji Wada’ bukanlah berdasarkan perintah Nabi. Baginda mengizinkannya setelah 'Aisyah memohon dengan bersungguh-sungguh.[13]

Kisahnya, pada waktu menunaikan ibadah haji bersama Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam, 'Aisyah mendapatkan haid, maka Rasulullah memerintahkan saudara ‘Aisyah yang bernama ‘Abdurrahman bin Abu Bakar menghantar ‘Aisyah ke daerah Tan’im, agar dia memulai ihram untuk umrah disana. Kerana 'Aisyah menyangka, bahawa umrah yang dilakukan bersamaan dengan haji, akan batal, sehingga dia menangis. Kemudian untuk menenangkannya, maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan 'Aisyah melakukan umrah sekali lagi.

Umrah yang dilakukan ‘Aisyah ini sebagai pengkhususan baginya. Sebabnya, belum didapati satu pun dalil dari seorang sahabat lelaki ataupun perempuan yang menerangkan bahawa dia pernah melakukan umrah selepas selesai melaksanakan ibadah haji, dengan memulai ihram dari kawasan Tan’im, sebagaiamana yang telah dilakukan 'Aisyah Radhiallahu 'anha. Andaikata para sahabat mengetahui perbuatan ‘Aisyah tersebut disyariatkan untuk mereka juga ketika pasca menunaikan ibadah haji, niscaya banyak riwayat dari mereka yang menjelaskan hal itu.

Ibnul Qayyim mengatakan, (Umrah ‘Aisyah) menjadi dasar tentang umrah dari Makkah. Tidak ada dalil bagi orang yang menilainya (umrah berulang-ulang) selainnya. Sesungguhnya Nabi dan sahabat yang bersama Baginda dalam haji (Wada’) tidak ada yang keluar dari Makkah, kecuali ‘Aisyah sahaja. Kemudian orang-orang yang berpegang dengan kejadia tersebut (Perbuatan Aisyah keluar ke Tanah Tan'im), menjadikan riwayat tersebut sebagai dasar pendapat mereka. Tetapi, kandungan riwayat tersebut tidak ada yang menunjukkan dukungan terhadap pendapat mereka.[14]

Imam asy Syaukani rahimahullah berkata,"Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berumrah dengan cara keluar dari daerah Makkah ke tanah halal, kemudian masuk Makkah sekali lagi dengan niat umrah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang. Padahal, tidak satupun (dalil / kisah / riwayat) yang sahih yang menerangkan adanya seorang sahabat melakukan hal yang sedemikian itu”.[15]

6. Kaum Muslimin berbeza pendapat tentang hukum umrah, apakah wajib ataupun tidak. Para ulama yang memandang umrah itu wajib seperti sama tarafnya dengan haji, mereka tidak mewajibkannya ke atas penduduk Makkah. Imam Ahmad pernah menukil perkataan Ibnu 'Abbas: “Wahai penduduk Makkah, tidak ada kewajiban umrah atas kalian. Umrah kalian adalah tawaf di Ka’bah”.

‘Atha bin Abi Rabah [16] –ulama yang paling menguasai manasik haji dan teladan penduduk Makkah– berkata : “Tidak ada manusia ciptaan Allah kecuali wajib atas dirinya haji dan umrah. Dua kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang mampu, kecuali penghuni Makkah. Mereka wajib mengerjakan haji, tetapi tidak wajib umrah, kerana mereka sudah mengerjakan tawaf. Dan itu sudah mencukupi”. 

Thawus [17] berkata: “Tidak ada kewajiban umrah bagi orang yang berada di Makkah”. (Riwayat Ibnu Abi Syaibah).

Berdasarkan beberapa keterangan para ulama Salaf tersebut, ini menunjukkan bahawa, bagi penduduk Makkah, mereka tidak menilai sunnah berumrah, apalagi sampai mewajibkannya. Seandainya wajib, maka sudah pasti Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya atas diri mereka dan mereka akan mematuhinya. Tetapi, tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang orang yang berumrah dari Makkah di masa Nabi masih hidup, kecuali ‘Aisyah saja. Kisah ini sudah dijelaskan persoalannya di atas.

Kerana itu, para ulama hadis, bila ingin menulis tentang umrah dari Makkah, mereka hanya menceritakan tentang kejadian ‘Aisyah sahaja. Tidak ada yang lain. Seandainya ada, pasti sudah sampai kepada kita.[18]

7. Intisari umrah adalah tawaf. Adapun Sai’e antara Safa dan Marwah bersifat menyertai saja. Bukti yang menunjukkan perbuatan Sai'e sebagai penyerta adalah, sa'i tidak dikerjakan kecuali setelah tawaf. Dan ibadah tawaf ini boleh dikerjakan oleh penduduk Mekkah, tanpa harus keluar dari batas tanah suci Makkah terlebih dahulu. Barangsiapa yang sudah mampu mengerjakan perkara yang inti, ia tidak diperintahkan untuk menempuh wasilah (perantara yang mengantarkan kepada tujuan). [19]

8. Mengelilingi Ka’bah adalah ibadah yang dituntut. Adapun menempuh perjalanan menuju tempat halal untuk berniat umrah dari sana bukanlah jalan ibadah yang diminta. Orang yang menyibukkan diri dengan perjalanan (menuju tempat yang halal untuk berumrah dari sana) sehingga meninggalkan tujuan utama (tawaf), orang ini telah salah jalannya, dan tidak faham tentang agama. Lebih buruk dari orang yang lambat ke masjid pada hari Jumaat semata-mata mahu mengikuti jalan jauh untuk ke masjid denghan erti kata memperolehi fadilat dari perjalalan tersebut tetapi disebabkan sesuatu yang berlaku mengakibatkan dia meninggalkan perkara yang menjadi tuntutan, iaitu solat di dalam masjid tersebut. 

9. Mereka mengetahui dengan yakin, bahawa tawaf di sekeliling Baitullah itu jauh lebih utama daripada sai’e. Maka daripada mereka menyibukkan diri dengan pergi keluar ke daerah Tan’im dan sibuk dengan amalan-amalan umrah yang baru sebagai tambahan bagi umrah sebelumnya, lebih baik mereka melakukan tawaf di sekeliling Ka’bah. Dan bukankah ianya perbuatan membuang masa kerana anda perlu membuang masa menuju ke kawasan tersebut dan kembali berniat umrah dan berihram ntuk umrah baru, sedangkan masa yang ada itu seharusnya dimanfaatkan untuk mengerjakan tawaf ratusan kali mengelilingi Ka’bah.

Bahkan Syeikhul Islam Taqiud-Din Abu'l-Abbas Ahmad Ibn al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyah al-Hanbali menilainya sebagai perbuatan bid’ah, (sebuah perkara yang) belum pernah dikerjakan oleh generasi Salaf, tidak diperintahkan oleh al Kitab dan as Sunnah. Juga tidak ada dalil syar’i yang menunjukkan status sunnahnya. Apabila demikian adanya, bererti termasuk dalam kategori bid’ah yang dibenci berdasarkan kesepakatan para ulama[20]. Oleh kerana itu, para generasi Salaf dan para imam melarangnya. 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Thawus, salah seorang murid Ibnu ‘Abbas mengatakan : 


مَا أَدْرِيْ أَيُؤْجَرُوْنَ عَلَيْهَا أَمْ يُعَذَّبُوْنَ. قِيْلَ : فَلِمَ يُعَذَّبُوْنَ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ يَدَعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ . وَيَخْرُجُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالِ وَيَجِيْئُ وَإِلَى أَنْ يَجِيْئَ مِنْ أَرَبَعَةِ أَمْيَالٍ قَدْ طَافَ مِائَتَيْ طَوَافٍ. وَكُلَّمَا طَافَ بِالْبَيْتِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ فِيْ غَيْرِ شَيْئٍ

"Aku tidak tahu, orang-orang yang mengerjakan umrah dari kawasan Tan’im, apakah mereka diberi pahala atau disiksa". Ada yang bertanya : “Mengapa mereka disiksa?” Beliau menjawab : “Kerana meninggalkan tawaf di Ka’bah. Untuk keluar menempuh jarak empat ratus batu dan pulang (pun demikian). Sampai dia pulang menempuh jarak empat ratus batu, dia oleh berkeliling Ka’bah sebanyak dua ratus kali. Setiap kali dia bertawaf di Ka’bah, itulah yang utama daripada menempuh perjalanan tanpa tujuan apapun”.[21] 

‘Atha` pernah berkata : “Tawaf di Ka’bah lebih aku sukai daripada keluar (dari Makkah) untuk umrah”. [22]

10. Setelah melihat kejadian orang yang berumrah berulang-ulang kali, misalnya melakukannya dua kali dalam sehari, Syeikhul Islam semakin memantapkan pendapatnya, bahawa umrah yang sedemikian itu adalah makruh, berdasarkan kesepakatan para imam. Selanjutnya beliau menambahi, meskipun ada sejumlah ulama dari kalangan Syafi’iyyah dan ulama Hanabilah yang menilai umrah berulang kali sebagai amalan yang sunnah, namun pada dasarnya mereka tidak mempunyai hujjah khusus, kecuali hanya qias umum. Yakni, untuk memperbanyak ibadah atau berpegangan dengan dalil-dalil yang umum.[23]

Di antara dalil yang umum, hadis Nabi: 


الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا 

"Antara umrah menuju umrah berikutnya menjadi penghapus (dosa) di antara keduanya" [24]. 

Tentang hadis ini, Syeikh al 'Utsaimin mengatakan bahawa hadis ini, mutlak harus dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh generasi Salaf ridhwanullah ‘alaihim [25]. Penjelasannya sudah disampaikan pada point-point sebelumnya. Ringkasnya, tidak ada contoh dari kalangan generasi Salaf dalam melaksanakan umrah yang berulang-ulang. 

11. Pada penaklukan kota Mekkah, Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam berada di Makkah selama sembilan belas hari. Tetapi, tidak ada riwayat bahawa Baginda keluar ke daerah halal untuk melangsungkan umrah dari sana. Apakah Nabi tidak tahu bahwa itu masyru’ (disyariatkan)? Tentu saja tidak mungkin![26] 

LEBIH BAIK MEMPERBANYAKKAN TAWAF

Berdasarkan alasan-alasan di atas, adalah jelas bahawa tawaf lebih utama. Adapun berumrah dari Makkah dan meninggalkan tawaf tidak mustahab (tidal ada petunjuk). Dan yang disunnahkan adalah tawaf, bukan umrah. 

Syeikh al-Islam Taqi ud-Din Abu'l-Abbas Ahmad Ibn al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyah al-Hanbali menambahkan : “Tawaf mengelilingi Ka’bah lebih utama daripada umrah bagi orang yang berada di Makkah, ianya merupakan perkara yang tidak diragukan lagi oleh orang-orang yang memahami Sunnah Rasulullah dan Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin pengganti baginda dan para sahabat, serta generasi Salaf dan tokoh-tokohnya”. 

Alasannya, kata beliau rahimahullah, kerana tawaf di Baitullah merupakan ibadah dan qurbah (cara untuk mendekatkan diri kepada Allah) yang paling afdal yang telah Allah tetapkan di dalam KitabNya, berdasarkan keterangan NabiNya. Tawaf termasuk ibadah paling utama bagi penduduk Makkah. Maksudnya, iaitu orang-orang yang berada di Makkah, baik penduduk asal mahupun pendatang. Tawaf juga termasuk dalam ibadah istimewa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota selain kota Makkah. 

Orang-orang yang berada di Makkah sejak zaman Rasulullah dan masa para khulafa senantiasa menjalankan tawaf setiap saat. Dan lagi, Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas Baitullah, agar tidak menghalangi sesiapapun yang ingin mengerjakan tawaf pada setiap waktu. Baginda bersabda: 


يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيْ أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seseorang pun untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mengerjakan solat pada ketika manapun, baik malam mahupun siang" [27] 

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman : 


أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"Dan bersihkanlah rumahKu untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku', dan yang sujud" [al Baqarah/2:125]

Dalam ayat yang lain: 


أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"Dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku' dan sujud" [al Hajj/22:26]

Pada dua ayat di atas, Allah menyebutkan tiga ibadah di Baitullah, iaitu : tawaf, i’tikaf dan ruku’ bersama sujud, dengan mengkedepankan yang paling istimewa terlebih dahulu, iaitu tawaf. Kerana sesungguhnya, tawaf tidak disyariatkan kecuali di Baitil ‘Atiq (rumah tua, Ka’bah) berdasarkan kesepakatan para ulama. Begitu juga para ulama bersepakat, tawaf tidak boleh dilakukan di tempat lain selain Ka'bah. Adapun i’tikaf, boleh dilaksanakan di masjid-masjid lain. Begitu pula dengan ruku' dan sujud, dapat dikerjakan di mana saja. Nabi bersabda: 


وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا

"Dijadikan tanah sebagai masjid dan tempat bersuci bagi diriku" [HR. al-Bukhari - Muslim]

Maksudnya, Allah Subhanhu wa Ta'ala mengutamakan perkara yang paling khusus dengan tempat tersebut. Sehingga mendahulukan penyebutan perkataan tawaf. Kerana ibadah tawaf hanya berlaku khusus di Masjidil Haram. Baru kemudian disebutkan i’tikaf. Sebab ianya boleh dikerjakan di Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya yang dipakai oleh kaum Muslimin untuk mengerjakan solat lima waktu. Selanjutnya, disebutkan ibadah solat. Kerana tempat pelaksanaannya lebih umum. 

Selain itu, tawaf merupakan rangkaian manasik yang lebih sering berulang. Disyariatkan tawaf Qudum bagi orang yang baru sampai di kota Makkah. Dan disyariatkan tawaf Wada’ bagi orang yang akan meninggalkan kota Makkah selesai pelaksanaan manasik haji. Disamping keberadaan tawaf ifadhah yang menjadi salah satu rukun haji.[28]

Secara khusus, tentang keutamaan tawaf di Baitullah, Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :


مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ سَبْعًا كَعِدْلِ رَقَبَةٍ 

"Barangsiapa mengelilingi rumah ini (Ka’bah) tujuh kali, seperti membebaskan satu budak belian (hamba)" [29]. 

Kesimpulannya : Memperbanyakkan tawaf merupakan ibadah sunnah malah diperintahkan. Terutamanya bagi orang yang datang ke Makkah. Jumhur ulama berpendapat, tawaf di Ka’bah lebih utama dibandingkan solat di Masjidil Haram, meskipun solat di sana sangat besar keutamaannya.[30]

Pendapat yang mengatakan tidak disyari’atkan melakukan tawaf berulangkali adalah satu kenyataan yang salah kerana, Tawaf  merupakan ibadah yang ditunjukkan oleh Sunnah Nabawiyah yang bersifat ‘amaliyah, dan didukung oleh fi’il (perbuatan) para sahabat Radhiallahu 'anhum. Dan Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam. Yang dipertintahkan kepada kita agar mengikuti Sunnah Baginda Sallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para khalifahnya sepeninggalan baginda Sallallahu 'alaihi wa sallam. Baginda bersabda : Hendaklah kamu berpegang teguh dengan Sunnahku dan sunnah khulafa' Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk dan terbimbing sepeninggalku. Hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi gerahammu. [Sunan Abu Dawud, II/398, no. 4607; Ibnu Majah, I/16, no. 42 dan 43; Tirmidzi, V/43, no. 2673; Ahmad, IV/26.] [31]

Oleh kerana itu, ketika berada di Makkah sebelum atau sesudah pelaksanaan haji, yang paling baik bagi kita ialah memperbanyak tawaf, daripada melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya. 

Wallahu a'lam bis-sawab.

Rujukan :

- Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, Dr Abdul 'Azhim Badawi Dar Ibni Rajab, Cet. III, Th. 1421 H – 2001 M. 
- Fatawa li Ahlil Haram, susunan Dakhil bin Bukhait al Mutharrifi. 
- Syarhul Mumti’ ‘ala Zadil Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin, Muassasah A-sam, Cet. I, Th. 1416 H – 1996 M. 
- Majmu al Fatawa, Syeikh al-Islam Taqi ud-Din Abu'l-Abbas Ahmad Ibn al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyah al-Hanbali , Cet. I, Th. 1423 H. Tanpa penerbit. 
- Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, Muhammad bin Abi Bakr Ibnul Qayyim. Tahqiq Syu’aib al Arnauth dan ‘Abdul Qadir al Arnauth, Muassasah ar Risalah, Cet. III, Th. 1421 H – 2001 M.
- Sahih Sunan an Nasaa-i, Muhammad Nasiruddin al Albani, Maktabah Ma'arif, Cet. I, Th. 1419H –1998M. 
- Sahih Sunan at Tirmidzi, Muhammad Nasiruddin al Albani, Maktabah Ma'arif Cet. I, Th. 1419H – 1998M. 
- Sahih Sunan Ibni Majah, Muhammad Nasiruddin al Albani, Maktabah Ma'arif, Cet. I, Th. 1419H – 1998M.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun X/1427H/2006. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqamah Surakarta]

Nota kaki :

[1]. Fatwa al 'Utsaimin, 2/668.
[2]. Lihat penjelasan Dr. Muhammad bin Abdir Rahman al Khumayyis dalam adz Dzikril Jama’i Bainal Ittiba’ wal Ibtida’, halaman 7-8.
[3]. Sahih. Lihat Sahih Sunan at Tirmidzi, no. 816; Sahih Sunan Ibni Majah, no. 2450.
[4]. Zadul Ma’ad, 2/89.
[5]. Umrah ini dikenal dengan nama umrah Qadha` atau Qadhiyah, kerana kaum muslimin telah mengikat perjanjian dengan kaum Quraisy. Bukan untuk mengqadha (menggantikan) umrah tahun sebelumnya yang dihalangi oleh kaum Quraisy. Kerana umrah tersebut tidak rosak sehingga tidak perlu diganti. Buktinya, Nabi tidak memerintahkan para sahabat yang ikut serta dalam umrah pertama untuk mengulanginya kembali pada umrah ini. Oleh sebab itu, para ulama menghitung jumlah umrah Nabi sebanyak empat kali. Demikian penjelasan as Suhaili. Pendapat inilah yang dirajihkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma’ad, 2/86.
[6]. Majmu al Fatawa, 26/253-254; Zadul Ma’ad, 2/86.
[7]. Majmu ‘ al Fatawa, jilid 26. Perbahasan tentang umrah bagi orang-orang yang berada di Makkah terdapat di halaman 248-290; asy Syarhul Mumti’, 7/407.
[8]. Fatawa al 'Utsaimin, 2/668, dikutip dari Fatawa li Ahlil Haram.
[9]. Majmu' al Fatawa, 26/252.
[10]. Majmu’ al Fatawa, 26/254.
[11]. Lihat Majmu’ al Fatawa, 26/256. 273.
[12]. Zaadul Ma’ad, 2/89.
[13]. Majmu' al Fatawa, 26/252.
[14]. Zaadul Ma’ad, 2/163.
[15]. Dikutip dari al Wajiz, halaman 268.
[16]. Atha bin Abi Rabah Aslam al-Qurasyi al Fihri, dari kalangan generasi Tabi'in. Berguru kepada sejumlah sahabat Nabi. Diantara mereka, Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al Khudri, Abdullah bin Amr bin al Ash, Abdullah bin Zubair. Seorang Mufri Makkah di zamannya dan dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang manasik haji. Wafat tahun 114H
[17]. Thawus bin Kaisan al Yamani, berdarah Parsi, dari kalangan generasi Tabi'in, berguru kepada sejumlah sahabat, mislnya, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Muad bin Jabal. Aisyah seorang ahli fiqih di zamannya. Wafat tahun 106H
[18]. Majmu' al Fatawa, 26/256-258.
[19]. Ibid, 26/262.
[20]. Ibid, 2/264.
[21]. Ibid, 26/264.
[22]. Ibid, 26/266.
[23]. Ibid, 26/270.
[24]. HR al Bukhari, no. 1773 dan Muslim, no. 1349.
[25]. Asy Syarhul Mumti’, 7/408.
[26]. Fatwa al 'Utsaimin, 2/668, dikutip dari Fatawa li Ahlil Haram.
[27]. Sahih, hadis riwayat at Tirmidzi, 869; an Nasaa-i, 1/284; Ibnu Majah, 1254
[28]. Majmu’ al Fatawa, 26/250-252 secara ringkas.
[29]. Sahih. Lihat Sahih Sunan an Nasaa-i, no. 2919.
[30]. Majmu' al Fatawa, 26/290.
[31]. Al Wajiz, halaman 268.

POST A COMMENT


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PenaMinang.com tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui ruangan ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Segala caci maki, kutukan, fitnah adalah antara anda dengan ALLAH Azza Wa'jal. Berilah komen dan kritikan yang membina. Insyallah kami akan cuba membalas komen-komen anda.