SIFAT MALU


Ibnu Taimiyyah (Semoga ALLAH merahmatinya) berkata ;

"Kata al-Haya' (malu) berasal dari kata al-Hayat (hidup), kerana hati yang hidup boleh membuatkan pemiliknya hidup. Dia memiliki rasa malu yang mencegahnya dari perbuatan-perbuatan kotor, kerana disebabkan hidupnya hatilah yang mencegah dari perbuatan-perbuatan kotor yang merosakkannya."

Al-Fatawa, 10:109

#Tazkirah

Post a comment

0 Comments