SALING MENASIHATI


Ibnu Taimiyyah berkata,

Sufyan bin Uyainah berkata, "Dahulu kala, para ulama saling menulis surat satu sama lain dengan kalimat-kalimat berikut :

Barang siapa memperbaiki hatinya, maka ALLAH memperbaiki lahirnya. Barang siapa memperbaiki hubungan antara dirinya dengan ALLAH, maka ALLAH memperbaiki hubungan antaranya dirinya dengan manusia. Barang siapa berbuat untuk akhirat, maka ALLAH mencukupi urusan dunianya."

[Al-Fatawa, 7:9]

#Tazkirah

Post a comment

0 Comments