AMAL BAIK YANG MENGHANTAR KE NERAKA


Ibnu Taimiyyah berkata;

Sejumlah ulama Salaf berkata, salah satunya adalah Sa'id bin Jubair, mengatakan : sesungguhnya seorang hamba melakukan amal baik lalu masuk neraka kerananya. Dan seorang hamba melakukan amal buruk lalu masuk syurga kerananya.

Ia melakukan amal baik, lalu menjadi sombong dan bangga kerananya, hingga amal itu membuatnya masuk ke dalam neraka. Ia melakukan taubat, lalu terus menerus merasa takut dan taubat hingga amal itu memasukkannya ke dalam syurga.

[Al-Fatawa, 10 : 294]

#Tazkirah
#PenaUlama

Post a comment

0 Comments