PENGERTIAN IMAN DAN PENJELASAN


Pengertian Iman Dan Penjelasannya

Dari Abu Hurairah R.A, dia berkata : "Pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat, tiba-tiba seorang datang bertanya : 'Apakah Iman?' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab : Iman ialah percaya kepada ALLAH dan Malaikat-Nya, pertemuan dengan-Nya, percaya kepada Rasul-Nya dan percaya pada hari kebangkitan dan kubur'. Lalu ditanya lagi, apakah Islam? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam : 'Islam ialah menyembah ALLAH SWT dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan mendirikan Solat'. Lalu sahabat itu bertanya lagi : 'Apakah ihsan?'. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab : 'Ihsan ialah menyembah ALLAH SWT seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika engkau tidak melihat-Nya, ketahuilah bahawa ALLAH melihatmu. Lalu bertanya lagi : 'Bilakah hari kiamat? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam : 'Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, tetapi aku akan menceritakan kepadamu beberapa tanda-tanda akan tibanya hari kiamat, iaitu jika hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika pengembala unta dan ternakan lainnya telah berlumba membangunkan banggunan-banggunan, termasuk dalam lima perkara yang tidak diketahui kecuali ALLAH S.W.T, yang tersebut dalam ayat : "Sesungguhnya hanya ALLAH yang mengetahui, bila hari kiamat, dan dia pula yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang apa yang terjadi esok hari, dan tidak seorang pun yang mengetahui dimanakah dia akan mati. Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui sedalam-dalamnya." Kemudian pergilah orang itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat : 'Datangkan kembali orang itu!' Tetapi sahabat tidak melihat jejak orang tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : 'Dia adalah Malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepada manusia.'

(Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Disalin dari : Sahih Al-Lu'lu Wal Marjan Karya Muhammad Fuad Abdul Baqi'

Post a Comment

0 Comments