JAUHI ORANG YANG MENDAHULUKAN AKAL SEMATA-MATA : UMAR AL-KHATTAB AL-FARUQ


Ini adalah nasihat Umar Bin Al-Khattab R.A (Semoga ALLAH Meredhai Beliau) untuk seluruh umat. Beliau berkata :

"Jauhilah orang-orang yang hanya mengedepankan (mendahulukan) akalnya semata kerana mereka adalah musuh Sunnah. Mereka tidak mampu menghafal hadis-hadis, maka mereka bersandar kepada akal sehingga mereka sesat dan menyesatkan."

Sumber : Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad (No.213). Syeikh Ahmad Syakir Rahimahullah berkata : "Sanadnya sahih". Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari (no. 4235), kitab Al-Maghaazi, bab : Ghazwatu Khibar.

Post a comment

0 Comments