NASIHAT ULAMA SUNNAH : ORANG ISLAM


Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ciri orang ISLAM adalah kuat agamanya, tegas dalam kelembutan, keimanan dalam keyakinan, hukum dalam keilmuan, menahan diri dalam penghiasa (mengekang dirinya dan lemah lembut dalam menjalankan perintah-Nya), menunaikan hak, memberi dalam kekayaan, menanggung dalam kepunyaan, berbuat baik dalam kemampuan, taat disertai menasihati, bersikap wara' dalam keinginan, menjaga diri dan sabar dalam kesulitan.


Tidak terlalu mengikut dalam keinginannya, tidak banyak mengutarkan bicara, tidak memalingkan pandangan, tidak menistakan kemaluan, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak membuka pembicaraanya, tidak mengendor kesungguhannya dan tidak mempersempitkan niatnya."

Rujuk : Al Bidayah Wa An Nihayah (9/270)