ZUHUD TIDAK DAPAT DILAKUKAN KECUALI DENGAN ZUHUD YANG LAIN


Ishaq bin Hani Al Naisaburi berkata : Abu Abdullah R.A telah berkata kepadaku, "Datanglah di pagi hari kepadaku agar engkau menyampaikan sesuatu hal kepadaku tentang zuhud! [1]

Kemudian aku datang di pagi hari kepadanya lalu berkata kepada ibu dari anaknya, "Berikanlah kepadaku alas dan bantal!"

Kemudian aku menaruhnya di lorong sempit, kemudian keluarlah Abu Abdullah dengan membawa kitab dan alat tulisnya, kemudian dia melihat ke alas dan bantal peluk itu dan berkata, "Apa ini?"

Aku menjawab, "Untuk engkau duduk di atasnya."

Dia berkata, "Angkatlah itu! Zuhud tidak dapat dilakukan kecuali dengan zuhud yang lainnya." [2]

Maka aku pun mengangkatnya, kemudian dia duduk di atas  tanah. [3]

Sumber :

1. Manaqib Imam Ahmad (Hlm. 246)

2. Shifah As-Safwah (2/233)

3. Manaqib Imam Ahmad (Hlm. 176)

Post a Comment

0 Comments