MELAKA FATWAKAN PENGHARAMAN ROKOK

Tarikh Keputusan : 17 Oktober 2003

Keputusan : 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 3/2003 yang bersidang pada 21 Syaaban 1424H bersamaan 17 Oktober 2007 sebulat suara bersetuju memutuskan perkara berikut :

1. Menerimapakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bahawa merokok adalah HARAM.

2. Kempen kesedaran anti merokok perlu diadakan dengan lebih serius kepada masyarakat sebelum pewartaan dibuat.

Cadangan Pewartaan Fatwa Larangan Merokok

Keputusan :

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2010 yang bersidang pada 10 Rabiulawwal 1431H bersamaan 24 Februari 2010 sebulat suara bersetuju memutuskan beberapa perkara berikut :

Mewartakan fatwa pengHARAMan merokok di Negeri Melaka seperti sighah berikut :

a) Merokok adalah HARAM.

b) Oleh yang demikian, adalah haram bagi mana-mana orang Islam menghisap apa-apa jenis rokok, menjual atau terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam hal yang berkaitan dengan rokok.

c) Bagi maksud fatwa ini, 'rokok' ialah tembakau yang digulung dengan kertas atau daun nipah atau selainnya.

d) Larangan ini meliputi kepada sifat serta ancamannya seperti berikut :-

- melahirkan sikap serta tabiat yang buruk
- mendatangkan kemudaratan dari sudut kesihatan
- membawa kepada pembaziran dan pemborosan yang amat ditegah oleh agama

Sumber : http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/merokok-menurut-perspektif-islam

Post a comment

0 Comments