KENIKMATAN SEKEJAP


Kenikmatan itu adalah dunia yang telah memperdayai banyak umat manusia sehingga dijadikan sebagai cita-cita utama dan tujuan terbesar mereka.m Padahal ALLAH mengambarkan dunia sebagai berikut :

Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini (meliputi segala kesenangan dan kemewahannya, jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat) tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan; dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya; kalaulah mereka mengetahui (hakikat ini tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat). (Al-Ankabut : 64)

Ketahuilah bahawa (yang dikatakan) kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah (bawaan hidup yang berupa semata-mata) permainan dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup yang bertujuan) bermegah-megah di antara kamu (dengan kelebihan, kekuatan, dan bangsa keturunan) serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak; (semuanya itu terhad waktunya) samalah seperti hujan yang (menumbuhkan tanaman yang menghijau subur) menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanaman itu bergerak segar (ke suatu masa yang tertentu), selepas itu engkau melihatnya berupa kuning; akhirnya ia menjadi hancur bersepai; dan (hendaklah diketahui lagi, bahawa) di akhirat ada azab yang berat (di sediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu), dan (ada pula) keampunan besar serta keredaan dari Allah (disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat). Dan (ingatlah, bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya.  (Al-Hadid : 20)

Nabi kita yang mulia, Muhammad S.A.W menjelaskan sikap baginda mengenai dunia ini :

"Aku di dunia ini tidak ubahnya seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian pergi meninggalkannya". (HR At Tirmidzi)

Kerana Baginda S.A.W memang sudah mengetahui kedudukan dunia dan sudah memahami kehinaan dan kerendahan darjat dunia ini.

Rasulullah S.A.W bersabda :

"Kalaupun dunia ini boleh memiliki harga disisi ALLAH seperti sehelai sayap nyamuk, nescaya ALLAH tidak akan memberikannya kepada orang kafir meskipun seteguk air". (HR Tirmizi)

Di samping itu, dunia juga tidak pernah kekal keadaanya. Kalau dunia itu boleh membuat kita tertawa sekejap, ia justerunya akan membuatkan kita menangis berpanjangan. Kalau ia membuat kita bergembira sesaat, ia akan membuat kita bersedih dalam waktu yang lama.

Dunia seorang hamba tidak akan pernah terlepas dari penyakit yang boleh memperkeruhkan kehidupannya yang jernih. Atau penyakit yang melemahkan stamina atau menganggunya tidur dengan enak.

"Barangsiapa yang memuja dunia hanya kerana kebahagiaan hidupnya, demi ALLAH, kelak tidak lama lagi ia mencaci-maki dunia yang menjadi pujaanya."

Oleh sebab itu, Nabi S.A.W sebagai orang yang sudah mengetahui kedudukan dunia, telah bersabda seperti berikut :

"Di dunia ini, kadilah engkau tidak ubah seperti orang asing atau pengembara sahaja". (HR Al-Bukhari)

Demikianlah orang yang sudah mengenal hakikat dunia. Pasti dia akan bersikap zuhud terhadapnya. Barangsiapa yang bersikap zuhud terhadap dunia, pastilah segala musibah dan kesulitan di dunia terasa ringan bagi dirinya. 

Post a comment

0 Comments