TRANSAKSI PERNIAGAAN PALING MENGUNTUNGKAN UTSMAN رضي الله عن


Pada masa Abu Bakar As-Siddiq  رضي الله عن, terjadi kemarau panjang, lalu orang-orang berkumpul di rumah Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Langit tidak menurunkan hujan, bumi tidak menumbuhkan tanaman dan masyarakat mengalami masa-masa yang sulit." Mendengar itu, Abu Bakar berkata, "Pulanglah dan bersabarlah! Insyallah petang hari ALLAH Yang Maha Pemurah memberikan jalan keluar bagi kalian."


Tidak beberapa lama, datanglah rombongan dagang milik Utsman dari Syam. Dia membawa 100 ekor unta yang semuanya memuatkan gandum atau makanan. Lalu orang ramai[1] berkumpul di depan rumah Utsman dan mengetuk pintu, kemudian Utsman keluar dan bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, sekarang masa kemarau, langit tidak menurunkan hujan, bumi tidak menumbuhkan tanaman dan orang ramai mengalami kesulitan. Kami mendengar engkau memiliki makanan, juallah kepada kami untuk kami jual kepada orang-orang Islam yang miskin." Utsman berkata, "Baik, masuk dan belilah!"


Tidak lama kemudian, para pedagang masuk. Ternyata makanan tersebut telah disimpan di rumah Utsman. Lalu Utsman berkata, "Wahai para pedagang, berapa keuntungan yang kalian akan berikan kepadaku bagi setiap barang daganganku yang aku beli dari Syam?" Mereka menjawab, "Setiap 10 Dirham yang kau keluarkan, kami akan beli dengan 12 Dirham (untung 2 Dirham)." Utsman berkata "Ada lagi yang mahu membayar lebih daripada itu?". Mereka menjawab "Setiap 10 Dirham yang kau keluarkan, kami akan beli dengan 14 Dirham (untung 4 Dirham). Utsman berkata, "Ada lagi yang mahu membayar lebih dari itu?" Mereka menjawab, "Setiap 10 Dirham yang kau keluarkan, kami akan beli dengan 15 Dirham (untung 5 Dirham)." Utsman berkata, "Ada lagi yang mahu membayar lebih?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Amr, adakah di Madinah ini mempunyai pedagang selain kami, dan siapakah yang akan memberikan keuntungan kepadamu?".


Utsman berkata, "ALLAH-Lah yang memberiku untung yang lebih, iaitu setiap 1 Dirham, ALLAH membalas dengan 10 pahala. Adakah diantara kalian mahu membayar lebih?" Mereka berkata, "Demi ALLAH, tidak!". Maka Utsman pun berkata, "Aku bersaksi di hadapan ALLAH bahawa aku telah menjadikan makanan ini sebagai sedekah bagi orang-orang Islam yang faqir."


Ibnu Abbas berkata :


Setelah itu aku bermimpi melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada malam harinya. Aku melihat Baginda صلى الله عليه وسلم menungang kuda belang (berwarna hitam putih) dan memakai pakaian dari cahaya, kedua kakinya memakai terompah dari cahaya dan tangannya memegang tongkat dari cahaya. Saat itu Baginda terburu-buru. Maka aku pun bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku sangat rindu kepadamu dan sabdamu, hendak ke manakah engkau?" Baginda menjawab, "Wahai Ibnu Abbas, Utsman telah bersedekah dan ALLAH سبحانه و تعالى menerimanya. Dia menikahkannya dengan bidadari di Syurga dan aku diundang pada pesta pernikahannya." [2]


_____

[1] Ada sejarahrawan lain yang mengatakan bahawa orang ramai yang dimaksudkan adalah orang tengah dari kaum yahudi.

[2] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Muhibb Ath-Thabari dalam Ar-Riyadh An-Nadrah Fi Manaqib Al Asyrah (3/43-44), dan Asy-Syablanji dalam Nur Al Abshar (hlm. 127-128)

Post a Comment

0 Comments