ANJURAN MENIKAH DENGAN WANITA YANG DATANG DARI KELUARGA YANG BESAR


Oleh : Abu Malik Usamah bin Kamal bin Abdurraziq

Saudaraku yang budiman, jika kamu hendak menikah, carilah dari keluarga yang wanita-wanitanya dikenali subur (banyak anak) dan menyayangi suaminya, kerana Nabi Sallahu Alaihi Wassalam membangga-banggakanmu mengenai hal itu pada hari kiamat.

Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ma'qil bin Yasar R.A, dia menuturkan : "Seorang datang kepada Nabi Sallahu Alaihi Wassalam lalu mengatakan : 'Aku mendapat seorang wanita (dalam satu riwayat lain (disebutkan), 'memiliki kedudukan dan kecantikan'), tetapi dia tidak dapat melahirkan anak (mandul); apakah aku boleh menikahinya? 'Baginda menjawab : 'Tidak.' Kemudian dia datang kepada Baginda untuk kali kedua, tetapi Baginda melarangnya. Kemudian dia datang kepada Baginda untuk kali ketiga, maka Baginda bersabda : 'Nikahilah wanita yang berkasih sayang (subur) lagi banyak anak, kerana aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain.'' [1]

[1] HR Abu Daud (No.2050)

Dipetik dari kitab عشرة النساء من الألف إلى الياء

Post a Comment

0 Comments