KELAZIMAN DAN WAJIB BAGI SESEORANG YANG SEDANG BERPUASA


Soalan :

Apakah kelaziman dan yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa?

Jawapan :

Yang lazim bagi orang yang berpuasa adalah memperbanyakkan ketaatan dan menghindari semua larangan. Sedangkan yang wajib atasnya adalah memelihara kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, iaitu melaksanakan solat yang lima waktu pada waktunya secara berjamaah, meninggalkan dusta dan ghibah (mengumpat), meninggalkan kecurangan dan perbuatan riba'serta semua perkataan atau perbuatan haram lainnya. Nabi S.A.W telah bersabda, 

"Barangsiapa yang tidak meninggalkajn perkataan bohong dan perbuatan keji serta perbuatan bodoh, maka ALLAH tidak mengindahkan (puasanya) meninggalkan makan dan minum. [1]

[1] H/R Al Bukhari, kitab al-Adabul Mufrad, no. 6057.

Fatawa Ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 24

Post a Comment

0 Comments