NILAI SOSIAL PUASA


Soalan :

Adakah nilai sosial dalam ibadah puasa?

Jawapan :

Ada. Puasa memiliki nilai-nilai sosial, diantaranya : melahirkan rasa persamaan di antara sesama kaum Muslimin, bahawa mereka adalah umat yang sama, makan di waktu yang sama dan berpuasa di waktu yang sama. Yang kaya merasakan nikmat ALLAH sehingga menyayangi yang fakir. Menghindari perangkap-perangkap syaitan yang ditujukan kepada manusia. Lain dari itu, puasa boleh melahirkan ketakwaan kepada ALLAH yang mana ketakwaan tersebut dapat memperkuatkan hubungan antara individu masyarakat.

Fatawa ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 24

Post a comment

0 Comments