ARTIKEL TERKINI

SUNNAH

SYIAH

SASTERA

EBOOK

Thursday, 31 July 2014

LARANGAN HIDUP MEMBUJANG

Oleh : Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq

Erti tabattul (membujang), Imam an-Nawawi rahimahullah berkata: "Tabattul di sini ialah menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah kerana ingin terus beribadah kepada Allah."[1]

Hadis-hadis yang melarang hidup membujang cukup banyak, diantaranya :

1. Hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dari Sa’ad bin Abi Waqqash Radhiallahu anhu, dia mengatakan: "Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam menolak hal itu pada ‘Utsman bin Mazh’un. Seandainya baginda membolehkan kepadanya untuk hidup membujang, nescaya kami membujang."[2]

2. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu, dia mengatakan: "Aku mengatakan: 'Wahai Rasulullah, aku adalah seorang pemuda dan aku takut memberatkan diriku, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu untuk menikahi wanita.' Tetapi baginda mendiamkanku. Kemudian aku mengatakan seperti itu lagi kepada baginda, tapi baginda mendiamkanku. Kemudian aku mengatakan seperti itu lagi, maka Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 'Wahai Abu Hurairah, pena telah kering dengan apa yang engkau temui (alami); mengebirilah atau tinggal-kan.'"[3]

Syeikh Mushthafa al-‘Adawi berkata -memberi komentar diatas sabda Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam: 

"Mengebirilah atau tinggalkan"-: "Ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:


فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

‘Maka barangsiapa yang (ingin) beriman hendaklah dia beriman, dan barangsiapa yang (ingin) kafir biarlah dia kafir.' [Al-Kahfi/18: 29]

Dan ayat ini bukannya membolehkan kekafiran."[4]

Ummul Mukminin ‘Aisyah Radhiallahu anhuma, ditemui oleh Sa’id bin Hisyam seraya bertanya kepadanya: 

"Aku ingin bertanya kepadamu tentang hidup membujang; bagaimana menurutmu?" Dia Aisyah Radhiallahu anhuma menjawab: "Jangan lakukan! Bukankah engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman :


وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

‘Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum-mu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan...’ [Ar-Ra’d/13: 38]

Oleh kerana itu, janganlah engkau hidup membujang."[5]

Tidak Ada istilah Rahib Dalam Islam.

‘Aisyah Radhiallahu anhuma mengatakan “Aku menjenguk Khuwailah binti Hakim bin Umayyah bin Haritsah bin al-Auqash as-Salamiyyah, dan dia adalah isteri 'Utsman bin Mazh'un.” Ia melanjutkan: “Ketika Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam melihat keadaan tubuhnya yang buruk, baginda bertanya kepadaku: ‘Wahai ‘Aisyah, apa yang memperburuk keadaan Khuwailah?’ Aku menjawab: ‘Wahai Rasulullah, dia seorang wanita yang mempunyai suami yang selalu berpuasa di siang hari dan bangun malam (untuk solat). Ia seperti orang yang tidak mempunyai suami. Oleh kerananya, dia membiarkan dirinya dan mensia-siakannya.’ 

Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengirim utusan kepada ‘Utsman bin Mazh’un (agar dia datang menghadap). Ketika dia datang kepada baginda, maka baginda bertanya: ‘Wahai ‘Utsman, apakah engkau membenci Sunnahku?’ Ia menjawab: ‘Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, bahkan Sunnahmu yang aku cari.’ Baginda bersabda: ‘Sesungguhnya aku tidur, solat, puasa, berbuka, dan menikahi beberapa orang wanita; maka bertakwalah kepada Allah wahai ‘Utsman, kerana isterimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu, dan dirimu mempunyai hak atasmu. Oleh kerananya, berpuasalah dan berbukalah, solatlah dan tidurlah.'"[6]

Asy-Sya’bi meriwayatkan: Ka’ab bin Sur pernah duduk di sisi ‘Umar bin al-Khaththab Radhiallahu anhu, lalu seorang wanita datang seraya berkata: "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak melihat seorang pun yang lebih baik daripada suamiku. Demi Allah, dia senantiasa beribadah pada malam harinya dan senantiasa berpuasa pada siang harinya." Mendengar hal itu ‘Umar memohonkan ampunan untuknya dan memujinya, tetapi wanita ini merasa malu dan beranjak pulang. Ka’ab berkata: "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau membantu wanita ini (mendapatkan hak) atas suaminya. Sebab, dia telah menyampaikan keluhannya kepadamu." ‘Umar berkata kepada Ka’ab: "Putuskanlah perkara di antara keduanya, kerana engkau memahami urusan apa yang tidak aku fahami." Ia mengatakan: "Aku melihat sepertinya dia seorang wanita bersama tiga isteri lainnya, dan dia keempatnya. Oleh kerananya, aku memutuskan tiga hari tiga malam di mana dia (lelaki ini) beribadah di dalamnya, dan untuknya (wanita ini) sehari semalam." ‘Umar berkata: "Demi Allah, pendapatmu yang pertama tidak lebih mengagumkan dari-pada yang terakhir. Pergilah! Engkau menjadi qadhi (hakim) atas Bashrah. Sebaik-baik qadhi adalah dirimu."[7]

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash Radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

"Wahai ‘Abdullah, benarkah apa yang aku dengar bahawa engkau selalu berpuasa di siang hari dan mengerjakan solat malam?" Aku menjawab: "Benar, wahai Rasulullah." Baginda bersabda: "Jangan engkau lakukan! Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah, kerana tubuh mempunyai hak atasmu, kedua matamu mempunyai hak atasmu, isterimu mempunyai hak atasmu, dan tamumu mempunyai hak atasmu. Cukuplah engkau berpuasa tiga hari dalam sebulan, kerana engkau akan mendapatkan pada setiap kebajikan sepuluh kali lipat gandanya. Jadi, itu seperti puasa sepanjang masa." Ketika aku berkeras, maka aku sendiri yang akhirnya kesulitan. Aku mengatakan: "Wahai Rasulullah, aku masih memiliki kesanggupan." Baginda bersabda: "Kalau begitu berpuasalah dengan puasa Daud Alaihissallam dan jangan menambahnya." Aku bertanya: "Bagaimana puasa Nabi Allah Daud Alaihissallam?" Baginda menjawab: "Separuh masa." ‘Abdullah berkata setelah tua: "Duhai sekiranya aku menerima keringanan dari Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam."[8]

Al-Marwazi mengatakan: Abu ‘Abdillah -yakni Ahmad bin Hanbal- berkata: "Hidup membujang sama sekali bukan dari ajaran Islam. Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi 14 isteri, dan baginda wafat meninggalkan sembilan isteri. Seandainya Basyar bin al-Harits menikah, niscaya urusannya menjadi sempurna. Seandainya manusia tidak menikah, niscaya tidak ada peperangan, tidak ada haji, dan tidak ada begini dan begitu. Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam menikah, sedangkan mereka tidak memiliki apa-apa, dan baginda wafat meninggalkan 9 isteri serta memilih menikah dan menganjurkan akan hal itu. Baginda melarang hidup membujang. Barangsiapa yang membenci Sunnah Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam, maka dia berada di atas selain kebenaran. Ya’qub, dalam kesedihannya, masih menikah dan mendapatkan anak. Dan Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Dimasukkan ke dalam hatiku kecintaan kepada para wanita."[9]

Aku mengatakan kepadanya, diceritakan dari Ibrahim bin Ad-ham bahawa dia mengatakan: "Sungguh, rasa takut seorang lelaki yang menanggung beban keluarga yang berat..." Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba dia (memotongnya serta) berteriak kepadaku dan mengatakan: 'Kita terperangkap di jalan-jalan yang sempit.' Lihatlah -semoga Allah menyelamatkanmu- apa yang dilakukan oleh Nabi-Nya, Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabatnya." Kemudian dia mengatakan: "Sungguh tangisan anak di hadapan ayahnya kerana meminta roti kepadanya, itu lebih baik daripada demikian dan demikian. Bagaimana mungkin ahli ibadah yang membujang bisa menyamai orang yang menikah?"[10]

Syubhat:

Makna Tabattul Dalam Al-Qur-an.

Syeikh Muhammad bin Isma’il berkata: Di antara hal yang patut untuk disebutkan bahawa al-Qur-an memerintahkan tabattul dalam firman-Nya :


وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

“Sebutlah Nama Rabb-mu, dan bertabattullah (beribadahlah) kepada-Nya dengan penuh ketekunan.” [Al-Muzzammil/73: 8].

Makna ayat ini adalah perintah agar menggunakan seluruh waktunya untuk Allah dengan ibadah yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:


وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (men-jalankan) agama yang lurus...” [Al-Bayyinah/98: 5].

Sementara ada larangan tabattul dalam Sunnah. Dan yang dimaksud dengannya ialah memutuskan hubungan dari manusia dan komuniti, menempuh jalan kependetaan untuk meninggalkan pernikahan, dan menjadi pendeta di tempat-tempat sembahyang. Jadi, tabattul seperti ini tidak diperintahkan dalam al-Qur-an dan dilarang dalam Sunnah. Kaitan perintah berbeza dengan kaitan larangan; maka keduanya tidak kontradiktif. Dan Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam hanyalah diutus untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka
.
[Disalin dari kitab Isyratun Nisaa Minal Alif Ilal Yaa, Penulis Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq. Edisi Indonesia Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z, Penterjemah Ahmad Saikhu, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir - Bogor]
_______

Nota kaki :

[1]. HR. Muslim, Syarh an-Nawawi (III/549).
[2]. HR. Al-Bukhari (no. 5074) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, at-Tirmidzi (no. 1086) kitab an-Nikah, an-Nasa-i (no. 3212) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1848) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 1517).
Faedah: Apakah boleh mengebiri binatang? Kalangan yang membolehkan mengebiri binatang berargumentasi dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahawa baginda menyembelih dua kibas yang dikebiri. Mereka berkata: “Seandainya mengembiri haiwan yang dapat dimakan itu diharamkan, niscaya baginda tidak menyembelih kibas yang dikebiri sama sekali.” Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni (VIII/ 625): “Mengembiri haiwan diperbolehkan kerana Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam menyembelih dua ekor kibas yang dikebiri.” Al-waj' ialah menghancurkan kedua buah zakar, dan apa yang dipotong kedua zakarnya, atau dicabut, maka dia seperti dikekang, kerana semakna. Kerana mengembiri adalah menghilangkan bahagian yang tidak sedap sehingga membuat dagingnya sedap dengan hilangnya bahagian itu dapat memperbanyak dan menggemukkan. Asy-Sya’bi berkata: "Apa yang bertambah pada daging dan lemaknya lebih banyak daripada yang hilang darinya. Demikianlah pendapat al-Hasan, ‘Atha’, asy-Sya’bi, an-Nakha'i, Malik dan asy-Syafi'i, dan saya tidak melihat perselisiahan di dalamnya.
[3]. HR. Al-Bukhari (no. 5076) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1404) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 3642) lihat Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 7832).
[4]. Jaami’ Ahkaamin an-Nisaa’, al-‘Adawi (III/20).
[5]. HR. At-Tirmidzi (no. 1982) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1849) kitab an-Nikaah, dan disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih Ibni Majah (no. 1499).
[6]. HR. Ahmad (no. 25776), yang di dalamnya terdapat ‘Abdullah bin Sa’id, ia adalah shaduq, dan para perawi lainnya adalah tsiqah, Abu Daud (no. 1369) kitab ash-Shalaah.
[7]. Majmuu’ al-Fataawaa Ibni Taimiyyah (XXXIV/85), al-Mughni (VII/30), dan disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa' (VII/80).
[8]. HR. Al-Bukhari (no. 1975) kitab ash-Shaum, Muslim (no. 1159) kitab ash-Shaum, at-Tirmidzi (no. 770) kitab ash-Shaum, an-Nasa-i (no. 1630) kitab ash-Shaum, Ibnu Majah (no. 1712) kitab ash-Shaum, Ahmad (no. 6441), ad-Darimi (no. 1752).
[9]. HR. An-Nasa-i (VII/61) dalam ‘Isyratun Nisaa', bab Hubbun Nisaa', Ahmad (III/128), al-Hakim (II/160) dan ia menilainya sebagai hadits shahih sesuai syarat Muslim, dan disetujui oleh adz-Zahabi. Al-Hafiz al-‘Iraqi menilai sanadnya baik, dan Ibnu Hajar menilainya sebagai hadis hasan.
[10]. Raudhatul Muhibbiin (hal. 214).
Read more ...

CIRI-CIRI PERADABAN MASYARAKAT MELAYU LAMA DALAM SULALATUS SALATIN [SEJARAH MELAYU]

DAPATKAN NASKAH SEJARAH MELAYU EDISI ONLINE DISINI
OLEH : Unit Kajian Sains Sosial PenaMinang.com

PENGENALAN

Masyarakat Melayu lama sememangnya telah mempunyai peradaban. Hal ini akan dapat dibuktikan melalui kajian mengenai ciri-ciri paradaban masyarakat Melayu lama berdasarkan teks sejarah Melayu Sulalatus Salatin.

Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, peradaban bermaksud keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesuatu bangsa ataupun masyarakat. Peradaban itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab iaitu kata akar ‘adab’ yang bermaksud mempunyai tingkah laku yang baik dan memperhalus budi pekerti.

Dalam kajian ciri-ciri peradaban masyarakat Melayu lama, buku yang menjadi panduan utama ialah teks sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Hal ini demikian kerana sejarah cerita Sulalatus Salatin itu sendiri yang berkait rapat dengan kehidupan masyarakat zaman dahulu.

SEJARAH SULALATUS SALATIN

Sulalatus Salatin merupakan karya sejarah Melayu lama. Teks Sulalatus Salatin sebenarnya adalah hasil penyusunan semula sebuah hikayat Melayu yang dikatakan berasal dari Goa. Hal ini dapat dibuktikan melalui satu titah dari seorang raja kepada seorang bendahara di mana raja tersebut memerintahkan agar bendahara memperbaiki dan menyusun semula hikayat Melayu yang datang dari Goa. Bendahara yang dimaksudkan ialah Tun Muhammad ataupun nama gelarannya Tun Sri Lanang. Oleh itu, pengarang buku Sulalatus Salatin ialah Tun Sri Lanang. Titah raja yang memerintahkan agar hikayat Melayu di perbaiki dan disusun boleh dilihat dalam bab awal teks Sulalatus Salatin iaitu :

“Hamba dengar ada Hikayat Melayu dibawa oleh orang dari Goa; barang kita perbaiki kiranya dengan istiadatnya, supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita,dan boleh diingatkan oleh segala mereka itu. Dan adalah beroleh faedah ia daripadanya.” (halaman 2)

Oleh itu, hal ini jelas menggambarkan sebuah hikayat Melayu yang datang dari Goa diperintahkan untuk diperbaiki dan disusun semula sehingga terhasil karya teks Sulalatus Salatin.

Buku Sulalatus Salatin dihasilkan oleh Tun Sri Lanang pada 13 Mei 1612. Tujuan Sulalatus Salatin dihasilkan adalah sebagai panduan kepada generasi turun temurun supaya mereka mengetahui salasilah keturunan raja-raja Melayu yang bermula daripada Raja Iskandar Zulkarnain.

CIRI-CIRI PERADABAN MASYARAKAT MELAYU LAMA

Apabila memperkatakan tentang masyarakat, sudah tentu sesuatu masyarakat itu akan dilihat dan dinilai dari aspek kehidupannya sama ada telah mencapai ketamadunan. Ciri-ciri tamadun yang wujud dalam sesuatu masyarakat itu kemudiannya akan membentuk tamadun yang pada akhirnya akan mewujudkan peradaban. Oleh itu, ciri-ciri peradaban tersebut akan dilihat dalam masyarakat Melayu lama khusunya gambaran kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui teks Sejarah Melayu Sulalatus Salatin.

PETEMPATAN KEKAL

Kewujudan petempatan yang kekal merupakan langkah awal perkembangan sesebuah masyarakat bertamadun. Hal ini disebabkan melalui petempatan yang kekal, sesebuah masyarakat itu mula melangkah ke hadapan bagi menumpukan kepada aktiviti pertanian, ekonomi, politik dan sosial yang lebih berkesan. Keadaan ini seterusnya akan membawa kepada kelahiran sesebuah negara kota yang besar dan kerajaan yang mantap.

Kelahiran sesebuah peradaban banyak didorong oleh kedudukannya yang strategik yang memungkinkan petempatan masyarakat memperoleh sumber-sumber semula jadi bagi kelangsungan hidup seharian. Sebagai contoh, faktor lokasi seperti ini yang merujuk kesesuaian faktor-faktor geografi dilihat telah menggalakkan kemunculan tamadun Melaka di pesisir Selat Melaka. 

Perkembangan petempatan yang kekal juga telah menyebabkan struktur kehidupan masyarakat dahulu atau masyarakat lama menjadi lebih tersusun dan sistematik. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan melalui petempatan manusia ketika itu yang tidak lagi mengamalkan kehidupan berpindah-randah atau normad, sebaliknya telah tinggal menetap di sesuatu tempat atau kawasan yang amat bersesuaian dengan kehidupan mereka seperti cuaca, iklim, sumber-sumber semulajadi, tanah yang subur dan sumber air yang banyak yang mudah diperoleh. 

Pembukaan petempatan juga dikaitkan dengan mitos. Contoh petempatan yang dapat diambil ialah petempatan Melaka. Dalam Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, pembukaan Melaka dapat dikisahkan melalui kisah anjing perburuan Sultan Iskandar Zulkarnain yang telah ditendang oleh pelanduk putih dan nama pokok tempat baginda bersandar pada ketika itu adalah pokok Melaka.

‘Maka Raja Iskandar pun berdiri di bawah sepohon kayu, terlalulah rendang: maka baginda pun berburu, maka anjing perburuan itu pun diterajangkan oleh pelanduk putih, jatuh ke air.’ 

“Maka Raja Iskandar bertanya: “apa nama kayu itu, tempat kita bersandar?” Maka sembah orang: “kayu Melaka namanya, Tuanku.” Maka titah baginda, “Jika demikian , Melakalah nama negeri ini.” (halaman 7)

Selain itu, kewujudan petempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan telah mampu membentuk kota, bandar, kepolisan atau madinah. Sebagai contoh, di Semenanjung Tanah Melayu, Melaka muncul sebagai sebuah pusat tamadun Melayu Islam yang menguasai persisiran Selat Melaka sekitar kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. Melaka telah dibuka sekitar tahun 1400 oleh Parameswara, seorang raja berketurunan Srivijaya yang telah berundur dari Palembang apabila diserang oleh kerajaan Jawa. Pada awalnya baginda ke Temasik, kemudian membuka petempatan Melaka dan seterusnya menerima Islam di tangan Makhdum Syed Abdul Aziz, seorang mubaligh dari Makkah sekitar 1414.

Melaka mencapai zaman kegemilangannya pada pertengahan kurun ke-15 serta menjadi pelabuhan perdagangan berbentuk entrepot antara dunia Timur dan Barat, sebagai pusat penyebaran agama Islam, dan melalui dasar peluasan kuasa iaitu imperialisme, ia telah berjaya menguasai wilayah-wilayah di persisiran Semenanjung dan juga bahagian timur Sumatera di persisiran Selat Melaka sehinggalah kejatuhan ibu kotanya di tangan kuasa Portugis pada tahun 1511.

Kewujudan petempatan yang kekal akan membentuk peradaban dalam sesebuah masyarakat. Anggota masyarakatnya akan mempunyai tingkah laku yang baik seperti kesopanan, kehalusan budi, berperikemanusiaan dan seumpamanya. Petempatan kekal di sesuatu kawasan juga secara tidak langsung akan membentuk sistem pemerintahan dan pentadbiran yang tersusun, perbandaran, sistem agama dan kepercayaan, kualiti kehidupan masyarakat, susun lapis masyarakat serta bahasa dan sistem tulisan.

KUALITI KEHIDUPAN

Kualiti kehidupan juga merupakan ciri-ciri yang terdapat dalam masyarakat melayu merujuk kepada teks Sulalatus Salatin. Kualiti kehidupan ini merupakan sistem kekeluargaan yang teratur bagi menjamin kehidupan yang berkualiti. Masyarakat melayu dalam sesebuah tamadun akan memastikan kehidupan mereka menjadi lebih baik dari satu tahap ke satu tahap. Masyarakat melayu pada masa itu menjalani kehidupan yang sederhana di luar bandar dan juga di bandar. Di luar bandar mereka akan menjalankan aktiviti pertanian dan menangkap ikan bagi menjamin tahap kualiti kehidupan yang lebih baik manakala masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan bandar pula mempunyai lebih banyak peluang pekerjaan seperti melakukan aktiviti perniagaan melalui perdagangan dengan negara luar bagi menyumbang kepada kemajuan ekonomi sesebuah masyarakat Melayu.

Kualiti kehidupan ini merupakan keinginan untuk meningkatkan tahap kemajuan dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Masyarakat Melayu dalam teks Sulalatus Salatin telah menjalankan aktiviti pertanian bagi menjamin kehidupan mereka. Teks Sulalatus Salatin telah membuktikan bahawa masyarakat Melayu pada masa itu berusaha untuk memajukan diri mereka. Buktinya menunjukkan bahawa terdapat dua orang gadis yang telah menjalankan aktiviti pertanian dengan menanam padi huma. Aktiviti pertanian ini telah di usahakan oleh Wan Empuk dan Wan Malini di bukit Si Guntang. Wan Empuk dan Wan Malini terkejut apabila padi mereka bertukar menjadi emas dan berbatang perak. 

Contoh ayat yang menunjukkan masyarakat Melayu dalam teks Sulalatus Salatin menjalankan aktiviti pertanian ialah :

“Maka ada dua orang perempuan balu berhuma padi,terlalu luas humanya;adalah namanya seorang Wan Empuk dan seorang namanya Wan Malini.Maka terlalulah jadi padinya .Tiada dapat terkatakan;telah hampir akan masak padinya itu.” (Bab 2:Kisah Bermula Di Bukit Si Guntang, halaman 19) 

Di samping itu, masyarakat dahulu yang tinggal di kawasan bandar juga kebanyakannya menjalankan aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan yang berkembang khususnya di Melaka dapat meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat Melayu. Melaka pada masa itu telah menjadi sebuah pusat perdagangan yang berkembang maju. Perkembangan aktiviti perdagangan ini dapat menyumbang kepada tahap kualiti dan kemajuan ekonomi masyarakat Melayu pada masa itu. Hal ini dapat di buktikan melalui ayat dalam teks Sulalatus Salatin iaitu :

“ maka negeri Melaka pun besarlah lagi dengan makmurnya, segala dagang pun berkampung”. (Bab 4:Membuka Negeri Melaka, halaman 72)

Ayat ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu pada masa itu menjadikan Melaka sebagai sebuah tempat perdagangan yang maju dan ini dapat memperkenalkan Melaka kepada negara luar.

Kesimpulannya, melalui gambaran masyarakat Melayu lama yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk menjamin kualiti kehidupan seperti yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin ini jelas menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat Melayu lama yang sudah terdidik dengan nilai-nilai peradaban sehingga mampu untuk menjalankan kehidupan dengan sempurna.

ORGANISASI SOSIAL

Sistem organisasi sosial masyarakat Melayu lama lebih kepada sistem feudal iaitu terdapat golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan yang memerintah terdiri daripada golongan raja, pembesar dan bangsawan manakala golongan yang diperintah adalah golongan rakyat yang terdiri daripada saudagar, petani serta hamba abdi.

Organisasi sosial mempunyai golongan-golongan yang tertentu. Golongan tersebut memainkan peranan yang penting seperti yang telah diceritakan dalam Sejarah Melayu terutama Raja dan golongan bangsawan. Raja merupakan pangkat yang tertinggi dalam negeri Melaka. Raja tersebut akan memerintah orang bawahannya untuk berkerja yang terdiri daripada golongan bangsawan, rakyat biasa mahupun golongan hamba abdi. Sesiapa pun tidak dibenarkan menderhaka kepada Raja. Manakala golongan bangsawan terdiri daripada Bendahara, Temenggung dan lain-lain adalah tahap kedua yang juga memainkan peranan penting selepas Raja. Mereka ialah pembantu-pembantu raja yang menolong raja dalam menguruskan hal-hal negeri. Contohnya dalam segi melaksanakan hukuman bagi penderhaka kepada Raja.

Rakyat biasa pula terdiri daripada saudagar, petani dan lain-lain. Contoh yang dapat ambil ialah saudagar. Mereka menjalankan tugas mereka dengan berdagang. Mereka memainkan peranan penting dalam meningkatkan ekonomi negeri dan telah menjadikan negeri itu tempat pelabuhan bagi saudagar-saudagar asing untuk berniaga di sana. Golongan hamba abdi pula adalah golongan yang paling bawah sekali. Golongan ini adalah golongan yang teramai sekali antara golongan-golongan yang lain. Contohnya orang yang memandikan gajah Raja, badang-badang, tukang masak untuk Raja dan sebagainya. Mereka ialah orang suruhan bagi golongan Raja dan bangsawan.

Oleh itu, kewujudan organisasi sosial atau stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat Melayu lama sekaligus telah mewujudkan peradaban mereka kerana terdapat jurang perbezaan antara golongan atasan dan bawahan di mana golongan bawahan seperti rakyat jelata sangat hormat kepada golongan atasan.

BAHASA DAN TULISAN

Bahasa bermaksud satu sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam suatu kelompok manusia. Manusia akan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi antara satu sama lain. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu sangat mementingkan adab dalam berbahasa terutama kepada golongan raja dan golongan atasan. Mereka akan menggunakan bahasa yang baik, lembut, dan bersopan santun apabila mereka bertutur dalam kehidupan harian mereka.

Peradaban mereka dalam bertutur dapat dibuktikan melalui kewujudan unsur pemulukan dan pendinaan. Unsur pemulukan merupakan perbuatan menyanjung dan meletakkan raja pada satu taraf yang paling tinggi. Contohnya ialah :

“Titah Sultan Muzaffar Syah,’maukah Seri Nara Diraja akan Tun Kudu?’.Maka sembah Seri Nara Diraja,’Daulat Tuanku’

Dalam ayat di atas, unsur pemulukan dapat dilihat pada ayat ‘Daulat Tuanku’ di mana rakyat sangat menyanjung tinggi golongan raja iaitu Seri Nara Diraja Tun Ali menyanjung Sultan Muzaffar Syah dengan menggunakan ayat tersebut.

Unsur pendinaan pula ialah perbuatan merendah-rendahkan diri apabila bertutur dengan raja. Contohnya ialah :

Maka sembah Seri Maharaja ’Tidak patik tahu,tuanku’

Ayat ini pula jelas menunjukkan unsur pendinaan melalui kata-kata “tidak patik tahu, tuanku” yang diungkapkan oleh Seri Maharaja kepada sultan. Dalam hal ini, Seri Maharaja yang bertindak sebagai golongan rakyat sangat merendah-rendahkan diri apabila bertutur dengan sultan.

Keintelektualan masyarakat dahulu juga dapat dilihat melalui pengarang buku Sulalatus Salatin ini di mana beliau telah mula memasukkan unsur-unsur pengaruh Arab dalam penulisannya. Hal ini membuktikan bahawa masyarakat dahulu juga telah mempunyai keupayaan dan pengetahuan dalam bahasa Arab lalu mengekspresikannya dalam penulisan. Bukti penggunaan bahasa Arab dapat dilihat dalam teks Sulalatus Salatin iaitu :

“wa al haqani almukarram walhaman almuhtaram malja ’ kaffata al Umamu zillu ‘llahi fil ‘alam, kemudian takrif zihinun yang arif akan surat yang Mubarak, daripada paduka ayahanda dibawa oleh patik itu Seri Akar Raja dan Seri Nara Wangsa, serta tuhfat yang musyrifat itu telah wasillah, paduka anakanda sambut dengan takzim dan takrim.”

Selain itu, masyarakat dahulu juga sudah mempunyai keupayaan untuk menghasilkan sesebuah karya. Buktinya, keintelektualan pengarang dapat dilihat dalam Sulalatus Salatin yang ditulis dengan menggunakan tulisan jawi. Hal ini membuktikan bahawa masyarakat dahulu sudah mempunyai pengetahuan dalam tulisan jawi. 

TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA (BUDAYA BENDAWI)

Teknologi dan reka cipta atau budaya bendawi merupakan salah satu ciri-ciri peradaban masyarakat melayu pada masa itu. Teknologi ditakrifkan sebagai satu penyusunan ilmu untuk mencapai tujuan yang praktik manakala menurut Kamus Dewan Bahasa reka cipta boleh diertikan sebagai penghasilan suatu produk atau barangan baru atau pengubahsuaian sesuatu produk yang sedia ada. Budaya bendawi pula bermaksud kemampuan akal atau budi untuk menghasilkan sesuatu benda.

Masyarakat melayu lama telah menggunakan kemampuan akal dan budi ini melalui penciptaan beberapa teknologi. Antara contoh penggunaan teknologi dan reka cipta yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin ialah Peti Kaca Berkunci Berpesawat. Raja Suran telah mengarahkan rakyatnya supaya membuat peti kaca berkunci dan berpesawat dari dalam dasar lautan. Tujuan Peti Kaca Berkunci Berpesawat ini dicipta kerana baginda ingin melihat apa yang ada didalam lautan. Contoh penggunaan ayat dalam teks Sulalatus Salatin yang menunjukkan Raja Suran memerintah rakyatnya untuk membina Peti Kaca Berkunci Berpesawat adalah:

“Baginda pun menyuruh menghimpunkan segala pandai dan utus, maka dititahkan baginda berbuat sebuah Peti Besi Berkunci dan Berpesawat dari dalam” ( bab 1“ Hendak Mengetahui Isi Laut” Halaman 14)

Seterusnya ialah penciptaan perahu dan kapal juga merupakan salah satu penggunaan teknologi bendawi yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin. Peradaban dalam teknologi bendawi ini dapat dilihat apabila masyarakat dahulu menggunakan perahu dan kapal untuk menjalankan aktiviti perdagangan dan perikanan. Buktinya dapat dilihat dalam teks Sulalatus Salatin bab 14 iaitu :

“ berlengkap pula di Goa tiga buah kapal, delapan ghalias, empat buah ghali panjang, enam belas buah fusta, menjadi empat puluh tiga buah semuanya”. 

Di samping itu, kemampuan akal dan budi masyarakat Melayu lama juga dapat dilihat melalui potensi mereka dalam mencipta lukah. Lukah merupakan sejenis alatan untuk menangkap ikan di sungai-sungai kecil. Melalui penciptaan lukah, hal ini akan memudahkan aktiviti penangkapan ikan. Misalnya dapat dilihat dalam kisah Badang yang menggunakan lukah untuk menangkap ikan.

“Pada suatu hari Badang pergi menahan lukah ke hilir pada suatu sungai.”(Bab 3:Badang Beroleh Gagah,halaman 47)

Melalui penghasilan teknologi dan budaya bendawi, hal ini jelas menunjukkan masyarakat Melayu lama telah menggunakan kemampuan akal dan budi mereka dalam mencapai peradaban.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Agama dan kepercayaan merupakan salah satu ciri peradaban yang penting. Setelah wujudnya masyarakat yang hidup menetap, sistem agama dan kepercayaan telah menjadi pegangan mereka yang mendiami petempatan tersebut. Sebelum kedatangan Islam ke Nusantara, masyarakat Melayu Lama mengamalkan kepercayaan animisme iaitu percaya adanya roh dan semangat pada sesuatu objek seperti batu, pokok dan gunung. Setelah agama Hindu dan Buddha diserap masuk ke Nusantara, masyarakatnya mula mengubah kepercayaan dan amalan mereka mengikut kesesuaian dalam agama tersebut. 

Sedikit demi sedikit amalan dan kepercayaan karut mereka terhadap animisme mula ditinggalkan. Dalam teks Sulalatus Salatin/ Sejarah Melayu, terdapat banyak pengaruh Hindu Buddha di dalamnya berikutan teks tersebut mula dikarang sewaktu Islam mula berkembang di Nusantara iaitu sekitar abad ke-15 dan ke-16. Pada waktu tersebut, unsur dan pengaruh Hindu Buddha masih kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu Lama. Antara unsur Hindu yang boleh dilihat dalam teks Sulalatus Salatin ialah melalui watak-watak di dalamnya seperti Raja Khida Hindi, Nila Pahlawan, Nila Utama dan Seri Rama. 

Mereka juga mempercayai bahawa asal-asul Raja-raja di Melaka sebelum kedatangan Islam adalah bermula di Bukit Si Guntang. Mereka menganggap Bukit Si Guntang merupakan tempat dewa-dewa atau Tuhan seperti Vishnu dan Shiva tinggal dan dianggap suci. Buktinya boleh dilihat pada halaman 19 dalam teks tersebut di mana nama Bukit Si Guntang menjadi Bukit Si Guntang Mahamiru yang bermaksud bukit yang suci. 

Setelah kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-15 dan ke-16, masyarakat Melayu Lama lebih berperadaban kerana telah mempunyai pegangan hidup yang benar. Menurut pandangan sesetengah sarjana masyarakat yang mempunyai peradaban ialah masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam berlandaskan al-Quran dan hadis. Masyarakat telah meninggalkan ajaran dan amalan Hindu Buddha. Dalam teks Sulalatus Salatin, bukti kedatangan Islam ke Nusantara dapat dilihat ketika Merah Silu iaitu pemerintah negeri Semundra bermimpi bertemu dengan Rasulullah S.A.W pada halaman ke 57. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah telah bersabda yang berbunyi:

“Hei Merah Silu, ngangakan mulutmu. Maka dingangakannya oleh Merah Silu mulutnya maka diludahi Rasulullah. Maka Merah Silu pun jaga dari tidurnya, maka diciumnya bau tubuhnya seperti bau narwastu” (halaman 57)

Pada keesokan harinya, Merah Silu telah disuruh membaca ayat al-Quran dan baginda dapat membaca dengan lancar. Kemudian nama Merah Silu telah ditukar kepada nama Islam iaitu Sultan Maliku’s- Salleh. Oleh itu, Semundra telah menjadi negara Islam setelah pengislaman pemerintah dan diikuti rakyat jelata. Antara kepercayaan masyarakat Melayu Lama terhadap ajaran Islam ialah dari aspek perkahwinan. Contonya dapat dilihat dalam teks Sulalatus Salatin pada halaman ke enam semasa perkahwinan antara Puteri Shahrul Bariyah dengan Raja Iskandar Zulkarnain yang berbunyi:

“Adapun isi kahwinnya tiga ratus ribu dinar emas, redakah tuan hamba?” 

Dalam perkahwinan tersebut, terdapat upacara akad nikah yang mengikut hukum syarak iaitu adanya wali dan mahar. Namun, terdapat juga amalan masyarakat Melayu Lama setelah kedatangan Islam yang masih dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu seperti adat berinai dan bersanding. Amalan tersebut telah sebati dalam dalam kehidupan mereka sehingga kini.

DAULAT, DERHAKA DAN WAAD

Konsep daulat, derhaka dan waad juga mempengaruhi kehidupan masyarakat yang mempunyai peradaban. Hal ini disebabkan masyarakat Melayu Lama amat tunduk dan patuh kepada perintah mereka iaitu Raja. Mereka berpegang kepada tiga konsep iaitu daulat, derhaka dan waad. Sekiranya mereka tidak patuh pada arahan dan membuat huru-hara, sesebuah negara itu tidak akan mencapai tahap negara berperadaban tinggi kerana rakyatnya sentiasa bergaduh dan bermusuh. Daulat telah meletakkan seorang raja berada lebih tinggi daripada rakyat. Oleh itu, raja tidak boleh dicela mahupun ditegur oleh rakyat biasa kerana tarafnya yang lebih tinggi itu. Segala perbuatan raja juga dianggap benar walaupun pada hakikatnya telah menyalahi undang-undang. 

Derhaka pula bermaksud ingkar serta melanggar arahan yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Masyarakat Melayu Lama amat berpegang teguh pada pepatah ‘Melayu pantang derhaka’. Perkara ini dapat digambarkan dan dijelaskan melalui teks Sulalatus Salatin dalam suatu peristiwa di mana Hang Tuah tidak membantah apabila sultan menjatuhi hukuman bunuh terhadapnya. Hang Tuah dilihat sebagai seorang yang patuh pada perintah raja manakala Hang Jebat, iaitu sahabat baiknya talah dianggap derhaka kepada raja kerana dengan beraninya telah membantah dan membela Hang Tuah daripada dihukum bunuh. 

Waad juga sering dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Melayu Lama yang bererti perjanjian taat setia terhadap seeorang pemerintah. Perjanjian tersebut biasanya dilakukan atas sebab untuk mengelakkan unsur-unsur pengkhianatan daripada berlaku dalam sistem beraja. Perjanjian ini dapat dilihat dalam teks Sulalatus Salatin pada halaman ke-59 yang berbunyi:

“Ya tuan kami, demi Allah Taala, Tuhan yang menjadikan alam semesta sekalian alam, bahawa kami kedua ini yang diperhamba, sekali-kali tiada kami kedua ini mengubahkan waad dan setia kami akan bertuan raja yang lain daripada paduka anakanda kedua ini.” 

Petikan tersebut menggambarkan bahawa para pembesar serta rakyat akan sentiasa taat dan setia kepada pemerintah walaupun ditakdirkan pemerintah tersebut telah mangkat dan digantikan dengan warisnya. Mereka juga akan terus setia pada raja yang baru memerintah dan tidak akan sekali-kali mengkhianati serta berpaling tadah daripadanya. Biasanya pemerintah yang baik dan adil akan sentiasa mempunyai pengikut yang ramai dan taat kepadanya. 

Waad juga boleh dilihat berlaku dalam teks Sulalatus Salatin bab 2 yang bertajuk ‘Bersumpah Berteguh Janji’ antara raja dan rakyat iaitu antara Seri Teri Buana yang mewakili raja dan Demang Lebar Daun mewakili rakyat. Dalam waad ini, perjanjian antara Seri Teri Buana dengan Demang Lebar Daun telah termaktub. Antara isi perjanjian waad ini ialah Demang Lebar Daun meminta agar sekiranya golongan rakyat melakukan kesalahan, janganlah dihina dengan kata-kata keji sebaliknya jika hukum bunuh itu sesuai dengan hukum syarak, maka lebih baik mereka dibunuh. Selain itu, Seri Teri Buana yang mewakili golongan raja juga membuat permintaan agar golongan rakyat jangan sesekali menderhaka kepada raja.

“Maka sembah Demang Lebar Daun, ‘Barang maklum duli tuanku Yang Maha Mulia, segala hamba Melayu jikalau ada dosanya ke bawah duli, patik pohonkan jangan ia difadihatkan, dinista yang keji-keji, jikalau patut pada hukum syarak bunuh, tuanku: jangan duli tuanku aibi” (halaman 25)

“Maka titah Seri Teri Buana, ‘Hendaklah oleh segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun, atau zalim jahat pekertinya, jangan segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi, jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga takluk negerinya juga”(halaman 25)

Kesimpulannya, dengan adanya konsep pegangan masyarakat Melayu iaitu ‘daulat dan derhaka’, maka hal ini jelas menggambarkan peradaban masyarakat Melayu lama yang sangat taat setia serta patuh kepada raja.

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Dari segi pemerintahan, pengarang menggambarkan pemerintah-pemerintah masyarakat melayu tradisional dalam sulalatus salatin seorang yang cekap, berwibawa dan amanah. Kegemilangan Melaka adalah melalui diplomasi, perkahwinan dan kekuatan. Pada peringkat permulaan, fokus pengarang adalah mengenai negeri Melaka dan raja-rajanya. Dengan itu lahirlah keperluan untuk memulakannya dengan satu asal-usul bermula daripada Sultan Iskandar Zulkarnain yang menjadi pancar kepada keturunan raja-raja besar dan tiba di Bukit Si Guntang dari negeri “dalam laut”. Di sini, dilahirkan pula satu pihak yang lain iaitu asal-usul pihak rakyat (Bendahara) Demang Lebar Daun yang juga adalah seorang raja dari Palembang. Di antara mereka ini, terikat satu ikatan janji (wa’dat) yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya kerajaan yang mereka kendalikan bersama seterusnya. Kejatuhan Singapura adalah merupakan satu gambaran betapa benarnya perjanjian ini. Kejatuhan Singapura itu pula telah membuka pintu Melaka yang teguh dan mashyur itu diperintah oleh keturunan raja-raja yang digambarkan oleh pengarang sebagai mempunyai peranan yang tertentu. Asal keturunan mereka diperjelaskan kesahihannya. Dari Raja Iskandar Zulkarnain hinggalah kepada sultan Ahmad, pengarang cuba menggambarkan kebesaran raja-raja, sama ada melalui mitos dan lagenda, malah juga dalam hubungan diplomatik seperti hubungan Melaka dengan China atau Majapahit.

Dari awal hingga akhir karya ini, Melakalah yang menjadi fokus pengarang. Melaka bukan sekadar sebuah negara kota yang terkenal dalam bidang perdagangan tetapi merupakan sebuah kerajaan yang memiliki pengaruh dan kekuatan pada satu jangka waktu yang panjang. Pengaruh itu diluaskan melalui peperangan dan perkahwinan. Jadi, tidaklah menghairankan apabila kerajaan yang jauh dan besar seperti Siam, China, dan Majapahit terpaksa mengiktiraf kedaulatan Melaka. Kekuatan, pengaruh, kedaulatan dan kesucian Melaka adalah berpunca dari faktor keturunan. Hanya asal-usul yang baik sahaja dapat melahirkan keturunan bermartabat tinggi. Dalam Sulalatus Salatin, pengarang sengaja membina gambaran mitos dan lagenda yang amat kuat mengenai asal usul keturunan raja-raja Melaka. Kesucian keturunan Iskandar Zurkarnain ini dipancarkan secara fizikal dengan menggambarkan berbagai tanda kebesaran. Umpamanya padi yang menjadi emas, daunnya menjadi perak, dan batangnya pula menjadi tembaga ketika anak-anak raja Suran muncul di Bukit Siguntung. Salah seorang raja Melaka pula bermimpi bertemu Nabi Muhammad dan langsung diislamkan serta tiba-tiba menjadi Al-Quran.

Selain itu, pemerintah Melaka digambarkan oleh penulis sebagai pemerintah yang cekap dan berwibawa. Misalnya Sultan Mansur Syah, semasa pemerintahannya, beliau digambarkan sebagai sultan yang membawa kepada kegemilangan Melaka. Apabila mangkatnya Sultan Muzaffar, anaknya Raja Abdullah menggantikan tempat beliau dengan gelaran Sultan Mansur Syah. Dengan tapak yang telah dibina kukuh oleh bapanya, Sultan Mansur sekadar menyambung usaha-usaha untuk membangunkan Melaka serta menaik taraf negeri itu ke puncak kegemilangannya. Beliau menaiki takhta ketika berusia 27 tahun, suatu usia yang paling ideal untuk memikul beban memerintah negaranya. Dengan usia itu, beliau mampu menjalankan tugasnya dengan penuh wibawa dan penuh bertenaga.

Dalam zaman pemerintahannya juga, beliau bernasib baik kerana mempunyai pembantu-pembantu yang cekap dan handal seperti Bendahara Paduka Raja Tun Perak serta Laksamana Hang Tuah berserta sahabat-sahabatnya. Tidak mustahil bagi beliau untuk menggerakkan Melaka menjadi sebuah kuasa besar baik dalam bidang ketenteraan mahupun bidang-bidang lain seperti perdagangan dan diplomasi. Hubungan luar negeri Melaka menjadi semakin rancak dengan adanya beberapa dasar seperti dasar menakluk negeri-negeri kecil yang berada di sekitar alam melayu, dasar hubungan perkahwinan seperti dengan China dan Majapahit serta dasar perdagangan dan perkembangan ilmu terutamanya ilmu agama.

Sifat fizikal Sultan Mansur diperkukuhkan pula dengan kuasa daulat nya yang amat kuat sehinggakan Raja China yang terkena tulah, hanya boleh sembuh apabila santap air basuh kaki Sultan Mansur (SS,1979:136). Beliau menjalankan tugas dengan begitu tegas, sehinggakan jika bendahara sekalipun yang membuat salah, beliau akan jadi murka (SS,1979:169). Malah beliau juga pernah menitahkan supaya Hang Tuah dihukum bunuh setelah mendapat tahu akan keingkaran Hang Tuah akibat hasutan dan fitnah.

Sultan Mansur juga terkenal dengan tabiatnya suka berkahwin ramai. Dalam Sulalatus Salatin, beliau telah berkahwin sebanyak enam kali iaitu dengan Tun Putih, Puteri Onang Sari, Raden Galuh Cendera Kirana, Puteri Hang Liu, seorang saudara bendahararaja paduka raja dan seorang gundik. Perkahwinan-perkahwinan tersebut sebenarnya mempunyai tujuan diplomasi dan ternyata berkesan dalam menyemarakkan hubungan perpaduan sama ada dalam negeri mahupun luar. Beliau mempunyai pandangan yang jauh serta menunjukkan kepakaran dalam bermain politik. Dengan negeri Pasai umpamanya, beliau tidak cuba menimbulkan pergeseran tetapi disebaliknya menggunakan kesempatan mendalami ilmu agama dengan menghantar perutusan ke negeri tersebut untuk mengatasi beberapa kemuskilan. Pasai pada waktu tersebut terkenal dengan ulama-ulama yang hebat dan berilmu tinggi.

Sehingga ke akhir hayatnya, Sultan Mansur masih lagi memikirkan tentang soal masa depan kerajaannya dan ini terbukti apabila beliau meninggalkan wasiat kepada para pembesar negeri supaya menjaga anaknya Raja Hussin yang bakal menjadi penggantinya serta mempertaruhkan anaknya itu di tangan pembesar kerana “ia budak yang bebal,tiada tahu istiadat” (SS1979:171).

Perkara ini dapat dilihat pada kehebatan Sultan Alauddin menghapuskan sendiri pencuri-pencuri yang berleluasa di Melaka (SS, 1979:175). Tindakannya itu telah berjaya mengamankan semula negeri Melaka.

Oleh itu, dengan adanya sistem politik dan pemerintahan yang cekap maka hal ini jelas menggambarkan peradaban masyarakat Melayu lama telah berkembang seiring dengan puncak ketamadunan.

KESIMPULAN

Teks Sejarah Melayu Sulalatus Salatin sememangnya menggambarkan ciri-ciri peradaban yang menjadi tunjang utama pembentukan sesebuah tamadun terutamanya bagi masyarakat Melayu lama. Mereka menjadikan ciri-ciri tersebut sebagai batu loncatan untuk mengembangkan dan meningkatkan tamadun Melayu. Oleh itu, teks Sejarah Melayu Sulalatus Salatin sememangnya boleh diangkat martabatnya sebagai satu teks yang jelas membicarakan tentang peradaban masyarakat Melayu lama.

BIBILOGRAFI 

Yusoff Iskandar dan Abdul Rahman Kaeh(1978) : Sejarah Melayu Satu Perbincangan Kritis Dari Pelbagai Bidang.Kuala Lumpur. Heinemann Educational Books(ASIA) Ltd.

A.Samad Ahmad(2009): Sulalatus Salatin(Sejarah Melayu).Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka

Wan Abd Kadir(2007):Masyarakat dan Budaya Melayu(Tradisi dan Perubahan).Pustaka Ilmu

Muhammad Yusuf Hashim(1998):Hikayat Melayu/Sulalatus Salatin.Melaka.Institut Kajian Sejarah dan Patriotesme

Dewan Bahasa Dan Pustaka(2005):Kamus Dewan Edisi Keempat
Read more ...

Wednesday, 30 July 2014

[VIDEO] TAKBIR EID-ULFITRI DARI MAKKAH DAN MADINAH 1435 H / 2014

[Takbir Eid di Makkah Al-Mukkaramah]

[Takbir Eid di Madinah Al-Munawarrah]


Diterjemahkan oleh : Ustaz Hannan Husein Bahannan

Allah Ta’ala berfirman (yang ertinya) : “ Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, mudah-mudahan kalian mau bersyukur”.

Telah terdapat riwayat, “Nabi Salallahu ‘alaihi wassalam pernah keluar pada hari raya Eid-ul Fitri, Baginda bertakbir, ketika mendatangi musolla sampai selesainya solat, apabila solat telah selesai, maka beliau menghentikan takbirnya.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al Mushannaf, al Muhamili dalam Shalatul ‘Idain dengan sanad sahih tetapi mursal. Riwayat tersebut memiliki syahid/penguat yang menguatkan riwayat tersebut. Lihat Silsilah al Ahadits ash Sohihah (170). Takbir pada Idul Fitri dimulai pada waktu keluar menunaikan solat].

Berkata Al-Muhaddits Syeikh Al Albani : “Dalam hadis ini ada dalil disyari’atkannya melakukan takbir dengan suara jahr (keras) di jalanan ketika menuju musolla sebagaimana yang biasa dilakukan kaum muslimin. Meskipun banyak dari mereka mulai menganggap remeh sunnah ini hingga hampir-hampir sunnah ini sekadar menjadi berita.

Termasuk yang baik untuk disebutkan dalam kesempatan ini adalah bahawa mengeraskan takbir disini tidak disyari’atkan berkumpul atas satu suara (menyuarakan takbir secara serentak dengan dipimpin seseorang) sebagaimana dilakukan oleh sebahagian orang. Demikian pula setiap zikir yang disyariatkan untuk mengeraskan suara ketika membacanya atau tidak disyariatkan mengeraskan suara, maka tidak dibenarkan berkumpul atas satu suara seperti yang telah disebutkan . Hendaknya kita hati-hati dari perbuatan tersebut[1], dan hendaklah kita selalu meletakkan di hadapan mata kita bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam”.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang waktu takbir pada dua hari raya (bila kaum muslimin diperintahkan takbir di kedua hari raya?), maka beliau rahimahullah menjawab : 

“Segala puji bagi Allah, pendapat yang paling benar tentang takbir ini yang jumhur salaf dan para ahli fiqih dari kalangan sahabat serta imam berpegang dengannya adalah : Hendaklah takbir dilakukan mulai dari waktu fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyriq ( tanggal 11,12,13 Zulhijjah), dilakukan setiap selesai mengerjakan solat, dan disyariatkan bagi setiap orang untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika keluar untuk solat Eid. Ini merupakan kesepakatan para imam yang empat”. [Majmu Al -Fatawa 24/220 dan lihat 'Subulus Salam' 2/71-72]

Ibnu Umar dahulu apabila pergi keluar pada hari raya Eid-Ulfitri dan Eid-Ul Adha, beliau mengeraskan ucapan takbirnya sampai ke musolla, kemudian bertakbir sampai imam datang. (HR Ad Daraquthni dan Ibnu Abi Syaibah dan selain mereka dengan sanad yang sahih. Lihat Irwa ‘ul Ghalil 650).

Aku katakan : Ucapan beliau rahimahullah : ‘(dilakukan) setelah selesai solat’ -secara khusus tidaklah dilandasi dalil. Yang benar, takbir dilakukan pada setiap waktu tanpa pengkhususan. Yang menunjukkan demikian adalah ucapan Imam Bukhari dalam kitab ‘Iedain dari “Sahih Bukhari” 2/416 : “Bab Takbir pada hari-hari Mina, dan pada keesokan paginya menuju Arafah”.

Umar Radliallahu ‘anhu pernah bertakbir di kubahnya di Mina. Maka orang-orang yang berada di masjid mendengarnya lalu mereka bertakbir dan bertakbir pula orang-orang yang berada di pasar hingga kota Mina gemuruh dengan suara takbir.

Ibnu Umar pernah bertakbir di Mina pada hari-hari itu dan setelah solat (lima waktu), di tempat tidurnya, di kemah, di majlis dan di tempat berjalannya pada hari-hari itu seluruhnya.

Maimunnah pernah bertakbir pada hari korban, dan para wanita bertakbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam-malam hari Tasyriq bersama kaum lelaki di masjid”.

Pada pagi hari Eid-Ulfitri dan Eid-Ul Adha, Ibnu Umar mengeraskan takbir hingga dia tiba di musolla, kemudian dia tetap bertakbir hingga datang imam. [Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Ibnu Abi Syaibah dan selainnya dengan isnad yang shahih. Lihat "Irwaul Ghalil' 650]

Sepanjang yang aku ketahui, tidak ada hadis nabawi yang sahih tentang tata cara takbir. Yang ada hanyalah tata cara takbir yang di riwayatkan dari sebagian sahabat, semoga Allah meredhai mereka semuanya.

Seperti Ibnu Mas’ud, ia mengucapkan takbir dengan lafaz : Allahu Akbar Allahu Akbar Laa ilaha illallaha, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamdu.
(Yang ertinya) : “ Allah Maha Besar Allah Maha Besar, Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan untuk Allah segala pujian”. [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 2/168 dengan isnad yang sahih]

Sedangkan Ibnu Abbas bertakbir dengan lafaz : Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, wa lillahil hamdu, Allahu Akbar, wa Ajallu Allahu Akbar ‘alaa maa hadanaa.
(yang ertinya) : “ Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan bagi Allah lah segala pujian, Allah Maha Besar dan Maha Mulia, Allah Maha Besar atas petunjuk yang diberikannya pada kita”. [Diriwayatkan oleh Al Baihaqi 3/315 dan sanadnya sahih]

Abdurrazzaq - dan dari jalannya Al-Baihaqi dalam “As Sunanul Kubra” (3/316)- meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Salman Al- Khair Radliallahu anhu, dia berkata : (yang ertinya) : “Agungkanlah Allah dengan mengucapkan : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira”.
Banyak orang awam yang menyelisihi zikir yang diriwayatkan dari salaf ini dengan zikir-dzikir lain dan dengan tambahan yang dibuat-buat tanpa ada asalnya. Sehingga Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam “Fathul Bari (2/536) : “Pada masa ini telah diada-adakan suatu tambahan dalam zikir itu, yang sebenarnya tidak ada asalnya”.

Nota Kaki :

(1). Yang lebih tragis lagi perlaksanaan takbir untuk hari raya Eid-Ulfitri khususnya, sebahagian kaum muslimin di negeri-negerinya melakukan dengan cara-cara yang jauh dari sunnah, seperti yang disebutkan di atas dan yang silap diatas sebahagian mereka mengadakan acara takbir – menurut anggapan mereka – pada malam hari lebaran sudah mengumandangkan kalimat takbir. Bahkan dengan cara-cara yang penuh dengan kemaksiatan muzik, bercampurnya lelaki dan wanita serta berjoget-joget dan kemungkaran lainnya – yang sudah dianggap sebahagian dari syiar Islam. Bahkan mereka menganggap hal itu sunnah dan kewajiban yang harus dilakukan dengan cara yang demikian. Laa haula walaa quwwata illa billah.

(Dinukil dari Ahkaamu Al’ Iidaini Fii Al-Sunnah Al-Muthahharah, Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsari dan Syaikh Salim Al Hilali, edisi Tuntunan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya, terbitan Maktabah Salafi Press)
Read more ...

MASJIDIL NABAWI SIARKAN KHUTBAH AIDILFITRI DALAM BAHASA MELAYU


MADINAH : Untuk pertama kalinya dalam sejarah para pengunjung Arab Saudi dapat memahami isi kandungan khutbah Eidulfitri apabila Kerajaan Arab Saudi telah berbesar hati menyediakan kemudahan alih bahasa secara langsung bagi membantu para pengunjung masjid nabawi memahami isi kandungan khutbah yang disampaikan oleh khatib Masjidil Nabawi.

Para jemaah yang datang ke Masjidil Nabawi dapat mendengar dan memahami Khutbah Eidulfitri melalui telefon bimbit mereka atau radio. Empat alih bahasa yang disediakan itu terdiri daripada terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Inggeris, Urdu, Perancis dan Bahasa Melayu.

Langkah ini selaras dengan projek diraja kerajaan Arab Saudi bagi menyiarkan transliterasi kedalam bahasa ibunda setiap jemaah yang hadir ke Masjdil Nabawi, jelas Pengarah Terjemahan Masjid, Sheikh Abdullah Al-Hattab.

Sumber : Al-Arabiya
Read more ...

MERIAHNYA RAYA DI KOTA TINGGI!!!

Oleh : Lina

KOTA TINGGI : Kg Teluk Sengat, Kota Tinggi telah menjadi tuan rumah Program Mesra Aidilfitri, 'Ini Baru Raya'. Program ini merupakan sebuah program anjuran bersama Pejabat Daerah Kota Tinggi, FGV, JKKK Kg teluk sengat, JPMM DUN Johor Lama , Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kota Tinggi dan Yayasan Mesra. Antara pengisian program ialah rewang kampung dan siaran langsung yg diadakan dua hari (29-30 Julai 2014) berturut-turut pada raya kedua dan ketiga. Untuk program kali ini, pihak Felda Global Venture (FGV) berbesar hati menjadi penaja bagi menjayakan program kali ini.
Read more ...

Sunday, 27 July 2014

TAQABALLAHU MINNA WA MINKUM KEPADA PEMBACA PENA MINANG


Assalamualaikum.

Kami, seluruh agen-agen & komrad-komrad PenaMinang.com ingin mengucapkan 


تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَّا وَ مِنْكُمْ

Maksud : “semoga Allah menerima (ibadah) kami dan (ibadah) kalian.”

dan 

Eid Mubarak kepada semua pembaca PenaMinang.com. Semoga ALLAH mengampunkan dosa kita dan kembali kepada fitrah yang suci dan bersih.

Jangan lupa ibadah puasa 6 dalam bulan Syawal!!!

“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Siapa yang berpuasa Ramadhan dan melanjutkannya dengan 6 hari pada Syawal, maka itulah puasa seumur hidup’.” 

[Riwayat Muslim 1984, Ahmad 5/417, Abu Dawud 2433, At-Tirmidzi 1164]
Read more ...

Thursday, 24 July 2014

ASTRO DAN ISRAEL

Oleh : AJ

Aku sebenarnya dah lama tau yang Astro ni ada perkaitan dengan syarikat milikan yahudi kelahiran Mesir yang kini menetap di Hollywood.

Sebab tu rumah aku tak pakai Astro. Malas cakap panjang... Korang tengok la sendiri kat bawah ni...


Rujuk :

http://www.saban.com/html/team/saban.html
http://www.saban.com/html/about.html
Read more ...

MALAYSIA MENUJU REPUBLIK?

Oleh : Dr. Abdurahman Abdul Kadir

Apa yg dilakukan seorang pemimpin pembangkang dgn menamakan Isterinya sbg bakal MB, mempunyai agenda yang lebih besar dari hanya hasratnya utk menjadi Perdana Menteri.

Pakatan sebenarnya mengheret institusi Raja negara kita ke dalam kancah politik mereka yg kotor.

Jika Sultan Selangor menolak Wan Azizah sebagai MB, maka akan dicanang di seluruh dunia bahawa Istana adalah alat UMNO dan membelakangkan demokrasi pilihan 'rakyat'.

Media-media asing proksi Anwar akan berdendangan menceritakan kezaliman dan 'pelanggaran/violation' prinsip demokrasi yg berlaku di negara ini.

Akan berarak macai-macai Pakatan di jalanraya sambil melaungkan demokrasi telah mati dan gambar-gambar Anwar akan diangkat seperti Ayatollah dalam perarakan syiah sambil macai menangis-menangis berguling dan mengganas.

Agensi berita asing akan mengangkat Anwar sebagai pejuang yang dianiaya dan ini merupakan satu api yang akan terus ditiup bagi mengekalkan Anwar relevan dalam arena politik negara sekalipun dia merengkok di penjara kerana meliwat.

Adakah kemuncaknya adalah seruan agar Malaysia menjadi republik dgn menolak monarki?

Ingatlah, Amerika dan Yahudi tidak akan redha dan mengiktiraf sistem demokrasi mana-mana negara di dunia sebagai demokrasi tulen selagi mana tidak ada kebebasan utk murtad, laki-laki tidak boleh berkahwin dgn laki-laki dan perempuan tidak berkahwin dgn perempuan.Baca selanjutnya disini : http://www.penaminang.com/2013/08/game-wan-ji-untuk-menghapuskan.html#ixzz2cTPx6rb8
Read more ...

MH17 : BEWARE OF THE «CHAMELEON»

By : Wayne MADSEN*

The 10-day NATO exercise code named «BREEZE 2014» has ended in Black Sea. The exercise, which included the use of electronic warfare and electronic intelligence aircraft such as the Boeing EA-18G Growler and the Boeing E3 Sentry Airborne Warning and Control System (AWACS), coincided with the shootdown of Malaysian Airlines Flight 17 in eastern Ukraine, some 40 miles from the Russian border. NATO ships and aircraft had the Donetsk and Luhansk regions under total radar and electronic surveillance. 

MH-17 was shot down over a region where Russian-speaking separatist forces have been battling against the alliance of the Ukrainian armed forces and a private mercenary force answerable to a Ukrainian-Jewish billionaire oligarch.

The U.S. Army has revealed that the 10-day exercise involved «commercial traffic monitoring». Because of the sophistication of the electronic warfare and intelligence used during SEA BREEZE, it can be assumed that commercial traffic monitoring included monitoring the track of MH-17.

Past NATO-Ukraine exercises in Crimea were called «SEA BREEZE». This year's annual SEA BREEZE exercise with Ukraine, approved by the rump Ukrainian Parliament, is clouded in mystery with the Pentagon saying it was only «in the planning stage and we can't announce dates yet». However, 200 U.S. Army personnel normally assigned to bases in Germany were in Ukraine during the time of the MH-17 fly-over. They were participating in NATO exercise RAPID TRIDENT II. Ukraine's Ministry of Defense led the exercise.

BREEZE included the AEGIS-class guided missile cruiser USS Vela Gulf.  AEGIS cruisers' AN/SPY 1 radar has the ability to track all aircraft over a large region. For example, the AEGIS test center in Moorestown, New Jersey, was able to see the Boeing 747 TWA Flight 800 when it disappeared from radar screens in 1996 near East Moriches Bay, Long Island. According to Lockheed Martin personnel who operated the AEGIS test center in New Jersey, the Navy ordered the SPY 1 radar turned off for «maintenance» shortly before the downing of TWA 800.

From the Black Sea, the Vela Gulf was able to track Malaysian Airlines 17 over the Black Sea and any missiles fired at the plane. U.S. AWACS electronic intelligence (ELINT) aircraft were also flying over the Black Sea region at the time of the MH-17 flyover of Ukraine. Growler aircraft have the capability to jam radar systems in all surface-to-air threats. 

The announcement of U.S. BREEZE and RAPID TRIDENT II military maneuvers came on May 21, 2014, and were announced on the website operated by Vice President Joe Biden's office. Biden's son, Hunter Biden, is a newly-named director of the Ukrainian natural gas and oil company Burisma Holdings, Ltd., owned by IhorKolomoisky, the Ukrainian-Israeli mafia oligarch, whose is known as the «Chameleon». Kolomoiskyhas raised his own mercenary army, complete with the BUK missiles allegedly used in the shootdown of MH-17. Kolomoisky, the Governor of Dnipropetrovsk oblast in eastern Ukraine, has threatened terrorist attacks against Russian-speaking officials in eastern Ukraine, including assassinations. 

Burisma is a typical RUIM [Russian - Ukrainian - Israeli - Mafia] operation, with subsidiaries in such tax havens as Cyprus and the British Virgin Islands. It is part of Kolomoisky's large umbrella corporation called Privat Group.

Kolomoisky, estimated to be the second-richest person in Ukraine, also has strong connections inside Kiev's Borispol International Airport, where it has been reported that Ukrainian Interior Ministry troops stormed the air traffic control tower shortly before MH-17 was shot down. 

A Spanish air traffic controller, who possessed knowledge of the Ukrainian Interior Ministry's involvement in the shootdown of MH-17, reportedly had his life threatened by people he described as «Maidan» troops, a reference to the Maidan Square uprising that toppled the Ukrainian government earlier this year. The Spanish controller, identified only as «Carlos,» understood that the shootdown of MH-17 was carried out by supporters of former Ukrainian Prime Minister YuliaTymoshenko and Interior Minister ArsenAvakov. Kolomoisky is a political ally of Tymoshenko and Avakov.

Kolomoisky, until 2012, owned Aerosvit Airlines, which used Borispol as a hub, and Donbassaero, which was based out of Donetsk Airport. Aerosvit leased all of its planes, including a Boeing 767, from Boeing Capital. After filing for bankruptcy, Aerosvit and Donbassaero ceased flying in April 2013. 

Among other Kolomoisky airlines, Skyways Express, based out of Stockholm ArlandAirport; City Express, based at Gothenburg, Sweden Airport; and Cimber Sterling, based out of Sønderborg and Copenhagen Kastrup Airports in Denmark, all filed for bankruptcy in 2012. Kolomoisky continues to be active in commercial aviation. His Private Group owns Dniproavia, which is based at Dnipropetrovsk Airport.Kolomoisky’s aviation and Israeli security contacts gives him carte blanche access to secure airport facilities in Europe and around the world.

Kolomoisky's forces are armed with advanced weaponry, obtained both from Ukrainian weapons inventories and from purchases on the black market. Kolomoisky's forces reportedly possess the BUK surface-to-air missile system said to have been used to shoot down MH-17. 

Kolomoisky's forces, comprising Ukrainian regular military personnel; neo-Nazi units from west Ukraine, and foreign mercenaries, including Georgians, Romanians, and white supremacists from Sweden and Germany; and ex-Israel Defense Force Blue Helmet commandos, are mainly separated into four battalions: the Azov Battalion; the Aidar Battalion, the Donbass Battalion; and the 2,000-strong Dniepr-1 (or Dnipro-1) Battalion, which was responsible for the deadly May 1 fire-bombing of the trade union building in Odessa and the burning alive of people trapped inside the Mariupol Police Station on May 9. Dnipro-1 also maintains a 20,000-member reserve force. 

At the heart of Kolomoisky's Army is a Nazi «Brownshirt»-style force of ardent Kolomoisky loyalists who have used guns, iron bars, and batons to seize control of factories and offices in Ukraine that Kolomoisky has expropriated from so-called «separatist» sympathizers.

Some of the Georgians who serve in Kolomoisky's Army have reportedly been trained in the use of BUK missile systems previously sold by Ukraine to Georgia under the presidency of MikheilSaakashvili. Kolomoisky has utilized ex-President Saakashvili's «consulting services» in Dnipropetrovsk in the military and political campaign against the breakaway people’s republics of Donetsk and Luhansk.

Kolomoisky placed a one million dollar bounty on Ukrainian Member of Parliament member Oleg Tsarev, who fled to Russia after being severely beaten by Ukrainian right-wingers in Kiev.

Kolomoisky chooses to «command» his army from the safety of Switzerland, far from the front lines and relatively safe from arrest if his ties to terrorist attacks are ever pursued by legitimate governmental authorities.

Kolomoisky has a powerful «insurance policy» against any legal recriminations. He counts on the powerful Israel Lobby in the United States to support his cause. Kolomoisky has publicly spoken of Ukraine as the «second homeland» of the Jewish people. And with «The Lobby» in his corner, Kolomoisky has indirect access to the highest levels of power within the Department of Defense, NATO, and the U.S. Intelligence Community. 

A Malaysian Airlines Boeing 777, the same type that was used by MH-17 and the still-missing Malaysian Airlines flight 370, which disappeared on March 8 while en route from Kuala Lumpur to Beijing, is stored in a hangar at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv. The Boeing 777 in Israel, with serial number 28416,  Malaysia registration tail numb 9M-MRI, was sold to GA Telesis, LLC of Fort Lauderdale, Florida, on October 21, 2013. The Boeing 777 was re-registered with the United States tail number N105GT and first stored at Tarbes Lourdes Pyrenees airport and on November 4, 2013, was transferred to Tel Aviv, where it was last spotted in a hangar. 

GA Telesis was founded by its CEO, AbdolMoabery. GA Telesis, a global aircraft leasing firm, is now owned by Bank of America Merrill Lynch and Century Tokyo Leasing. Moabery, a former U.S. Naval officer, formerly worked for Aviation Systems International, Inc. as executive vice president and for C-S Aviation Services, Inc. as sales and marketing director. Both of Moabery's former companies are partly-owned by George Soros, who is partly responsible for laying the groundwork for the Ukrainian coup that ousted President Viktor Yanukovych. C-S (Chatterjee-Soros) Aviation is co-owned by Purnenda Chatterjee, who runs the Chaterjee Group, an investment firm.

Chatterjee Group owns Winston Partners of Alexandria, Virginia, an investment firm co-founded by Marvin Bush, son of George H W Bush. Winston owns corporate entities in the Cayman Islands, Isle of Man, Curacao, and Delaware. One of the Winston entities, Winston Capital Fund, has another Bush family investor, former Florida Governor Jeb Bush. Interestingly, Marvin Bush has served as an adviser to HCC Insurance Holdings, Ltd,  a re-insurer of the World Trade Center in New York. Marvin's business dealings have also involved the purchase and leasing of commercial aircraft.

The executive chairman of GA Telesis Composite Repair Group, LLC, which would be responsible for retrofitting the Malaysian Boeing 777 in Tel Aviv is Aviv Tzur, an Israeli national who was previously the chairman of Ultimate Aircraft Composites (UAC), an Israeli-staffed firm that merged with GA Telesis. UAC, like GA Telesis, specializes in repairing and retrofitting aircraft. UAC also had contracts with the Israeli government.

The presence of a Malaysian Airlines Boeing 777 in Tel Aviv, the mysterious disappearance of a second Malaysian Boeing 777 on a flight from Kuala Lumpur to Beijing, and the attack on yet a third Amsterdam-to-Kuala Lumpur Malaysian Boeing 777 over eastern Ukraine may be more than coincidental. Amsterdam’s Schiphol Airport is a center for Israeli Mossad activity in Western Europe. 

Israeli-owned ICTS controls the security at Schiphol for passengers and cargo. It was ICTS that permitted Nigerian national Umar Farouk Abdulmutallah to slip past Schiphol’s normally stringent security on Christmas 2009 and board a Northwest Airlines Airbus bound for Detroit. While approaching Detroit, Abdulmutallah, who was permitted to board by ICTS in Amsterdam without a passport or U.S. visa, tried to detonate explosive materials sewn into his underpants.

The seizure of the air traffic control center at Borispol by allies of Kolomoisky shortly before the shooting down of MH-17 and Kolomoisky’s strong links to Israel, which benefitted immensely from the downing of MH-17 because it drew the attention of the world’s media away from its ground invasion of Gaza, which began just as initial reports about the fate of MH-17 were being transmitted, may be the real story behind the loss of Malaysian Airlines Flight 17 and the horrible deaths of its 298 passengers and crew.

=====================

About author : Wayne MADSEN

Investigative journalist, author and syndicated columnist. Has some twenty years experience in security issues. As a U.S. Naval Officer, he managed one of the first computer security programs for the U.S. Navy. He has been a frequent political and national security commentator on Fox News and has also appeared on ABC, NBC, CBS, PBS, CNN, BBC, Al Jazeera, and MS-NBC. He has been invited to testify as a witness before the US House of Representatives, the UN Criminal Tribunal for Rwanda, and an terrorism investigation panel of the French government. A member of the Society of Professional Journalists (SPJ) and the National Press Club. Lives in Washington, D.C.
Read more ...
© 2008-2018 PM Institute